"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Advies SER: drie nieuwe plekken in Raad voor zelfstandigen. Wel binnen bestaande kaders.

VZN en De Werkvereniging afgewezen als mogelijke nieuwe vertegenwoordigers in de SER.

De SER adviseert Minister Van Gennip (SZW) het aantal zetels in de Raad met drie uit te breiden. Zo moet er een betere vertegenwoordiging van zelfstandigen in de Raad komen. Maar die drie zetels moeten wel verdeeld worden onder de drie huidige geledingen in de SER: ondernemers, werknemers en onafhankelijken. De Raad ziet dus geen aanleiding voor een aparte geleding in de SER om de stem van zelfstandigen onder te brengen. Dat schrijft de SER in een brief aan de minister.

In die brief geeft de SER antwoord op de vraag van de minister of “er grond bestaat wijzigingen aan te brengen in de aanwijzing van organisaties die gerechtigd zijn tot het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de Raad”. De wijziging zou dan in kunnen gaan vanaf de nieuwe zittingstermijn van de Raad. Die start op 1 april a.s.

De vraag van de minister was dan weer een gevolg van een Kamermotie die oproept “om in overleg met de sociale partners ervoor te zorgen dat zelfstandigen een eigenstandige en aan werkgevers en werknemers gelijkwaardige positie in kunnen nemen in de polder.” Deze motie kreeg brede steun uit de Kamer. Alleen de PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden tegen deze motie.

Werkvereniging en VZN afgewezen

Vooruitlopend op een mogelijke verbreding van de vertegenwoordiging van zelfstandigen in de SER, waar FNV Zelfstandigen en PZO nu al in zitten, meldden zich vier organisaties voor een zetel. Deze vier – De Werkvereniging, VZN, SRA en MVO Nederland – voldoen volgens de SER, om uiteenlopende redenen, niet aan de criteria die gelden voor vertegenwoordigers van de geleding ‘ondernemers’. De Werkvereniging wordt niet gezien als een “behartiging van de
sociaaleconomische belangen”. VZN is te recent opgericht en een aantal grote leden van VZN, ONL en ZZP Nederland, zijn geen verenigingen maar stichtingen.

De SER ziet geen aanleiding om criteria die gelden voor vertegenwoordigers van zelfstandigen aan te passen of bijvoorbeeld – zoals wel gesuggereerd is – een nieuwe, aparte, geleding toe te voegen aan de huidige indeling ondernemers, werknemers en onafhankelijken, de Kroonleden.

De SER schrijft dat ze vaststelt dat ‘geen andere dan de huidige benoemingsgerechtigde organisaties in aanmerking komen voor het benoemingsrecht.’ Daarom adviseert de SER nu geen nieuwe organisatie toe te laten. Het advies is om eerst het aantal zetels met drie uit te breiden en die drie plekken dan – via de huidige criteria – te verdelen over de bestaande geledingen.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

2 reacties op dit bericht

  1. Alles volgens de huidige criteria. Dat is nu net het probleem… Vernieuwing bereik je over het algemeen niét vanuit een bestaand perspectief.