"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Kunstenbond wil toetreden tot de SER

Vakbond voor culturele sector wil vanaf volgende jaar plek in het hoogste polderorgaan.

De Kunstenbond – de vakbond van de culturele en creatieve sector – heeft een verzoek tot toetreding aan de SER gedaan.

De Kunstenbond meent als vertegenwoordiger van vaak hybride werkenden en van een sector die vooroploopt in arbeidsmarktontwikkelingen een bijdrage te kunnen leveren aan de SER. 60% van de leden van de Kunstenbond zijn zzp’er, 40% zijn werknemer.

Organisaties hadden tot 1 oktober de gelegenheid zich aan te melden als ze menen recht te hebben op een plek binnen de SER.  Minister Van Gennip heeft de SER gevraagd vóór 1 januari 2024 te adviseren over de samenstelling van de SER in de nieuwe zittingsperiode van 1 april 2024 tot 1 april 2026. Onlangs werd het aantal zetels voor zzp-vertegenwoordigers uitgebreid van twee naar vier.

De bond stelt dat ze een belangrijke rol gespeeld heeft in de ontwikkelingen binnen het mededingingsrecht waardoor ruimte is ontstaan om ook voor zzp’ers collectief te kunnen onderhandelen, en staat aan de basis van het sectorale arbeidsmarktplatform PlatformACCT wat momenteel met een aantal experimenteerregelingen verkend hoe flexwerkers meer zekerheid kan worden geboden. Daarnaast werkt Platform ACCT aan een programma van sociale dialoogtafels om honorariumrichtlijnen voor zzp’ers vast te stellen in de diverse deeldisciplines van de culturele en creatieve sector.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *