SLUIT MENU

Trends in de flexmarkt, de impact van corona en een oceaan aan data

Wat zijn de trends in de flexmarkt? Wat is de impact van corona? Hoe om te gaan met duurzaamheid? En wat is het belang van data? Tjebbe van Oostenbruggen, president van Pro Unlimited EMEA en algemeen directeur van Brainnet ging daarover in gesprek met Sector Banker ING Sjuk Akkerman en beantwoordde prangende vragen rondom inhuur. 

Wat is de impact van corona?

“Onze klanten huren flexarbeid in. We zien dat klanten in de luchtvaart, het openbaar vervoer en in de financiële sector het moeilijker hebben, tegenover klanten in de energietransitie, wegenbouw en e-commerce. Als Brainnet rollen we goed door deze crisis heen en dat komt door onze diverse klanten. Deze crisis is voor ons allemaal onbekend en spannend. Direct in de eerste weken van deze pandemie hebben we een stap naar voren gedaan om met klanten te praten. Dat is goed geweest. We hebben klanten geholpen om niet impulsief alle inzetten te stoppen met mogelijke rechtszaken tot gevolg maar gebruik te maken van opzegtermijnen en het herzien van contracten. Dit heeft veel begrip gekweekt, ook bij leveranciers en zzp’ers.”

Wat is de betekenis van data in de wereld van flex?

“Met het samengaan van Brainnet met Pro Unlimited beschikken we over een rijkere bron aan data. We combineren de data van Pro Unlimited en Brainnet maar maken ook gebruik van data van externe partijen zoals salarisverwerkers en trendwatchers. En onlangs hebben we het bedrijf People Ticker overgenomen. Zij gebruiken het algoritme van vacaturesites wereldwijd en kunnen daarmee informatie bieden over schaarsteprofielen, functieniveaus en nog belangrijker: skills. Via algoritmen stomen we informatie klaar voor klanten. Dat is niet makkelijk want probeer maar eens functieprofielen in diverse talen met elkaar te vergelijken. Maar door naar skills, werk- en projectervaring te kijken, kunnen we informatie bieden over zaken als wervingshaalbaarheid en tarieven. Ik heb het aanbod aan data die wij tot onze beschikking hebben op deze schaal nog niet eerder gezien voor flexarbeid. Sterker nog: volgens mij zijn wij de enige partij die op deze schaal gebruik kan maken van data om onze klanten te adviseren.”

Wat doet Brainnet aan duurzaamheid?

“Natuurlijk willen wij als bedrijf een steentje bijdragen aan duurzaamheid. We nemen bijvoorbeeld het liefst mensen aan die dicht bij het werk wonen. Maar ook kiezen we eerder voor de trein dan het vliegtuig. Nog belangrijker vinden wij het dat we een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de duurzaamheidsambities van onze klanten. We hebben klanten in de staalverwerking, energie en energietransport. De skills die mensen nodig hebben om de torenhoge ambities te verwezenlijken zijn in Nederland schaars. Denk aan mensen die nodig zijn voor het realiseren van windparken, transformatorstations of het ontwikkelen van waterstofoplossingen. Wij werven internationaal en zorgen dat we deze internationale kandidaten naar Nederland halen voor onze klanten. Dat vinden wij fantastisch om te kunnen doen.”

Er is voldoende ruimte voor flex; ik zie het als de smeerolie van de economie.

Wat zijn de trends in de wereld van flex?

“Kijkend naar de trends dan verwacht ik dat het aantal flexkrachten zal groeien, mede ingegeven door de krappe arbeidsmarkt. Dat is niet alleen in Nederland zo, maar zien we wereldwijd. Onder druk gaat alles sneller rouleren, wordt het flexibeler. Tarieven gaan omhoog. De arbeidsmarkt is overspannen en de vergrijzing is een ramp die zich in slow motion voltrekt. We zien bewegingen waarbij bedrijven gaan nadenken wat te doen: automatiseren, robotiseren, met bepaalde activiteiten stoppen, off shore of mensen on shore halen. Wij denken mee hoe organisaties het schaarse talent kunnen aantrekken, behouden, belonen maar ook kijken we naar vraagstukken rondom het behouden van kennis.”

“Nederland heeft een zeer overspannen arbeidsmarkt en aversie tegen flex. Ik heb er goede hoop op dat het volgende kabinet elementen uit de aanbevelingen van de Commissie Bortslap gaat overnemen. Niets doen is geen optie. Ik denk dat we de arbeidsmarkt moeten hervormen door het vaste contract minder vast te maken en flex minder flex. Er is voldoende ruimte voor flex; ik zie het als de smeerolie van de economie. Ik ben er geen voorstander dat de flex verdubbelt, ook niet dat het halveert. We moeten iets doen met elkaar aan negatieve uitwassen bij zowel vast als flex. Het kan niet zo zijn dat een medewerker al 30 jaar bij een werkgever zit, het salaris eigenlijk te hoog is om weg te gaan maar dat iemand doodongelukkig is. Net zo goed als dat er aan de onderkant van de flexmarkt mensen zijn die noodzakelijkerwijs van flex naar flex bewegen, geen hypotheek kunnen krijgen en laag blijven staan op de sociale ladder. Dat is echt niet oké.”

Wat zijn je aanbevelingen voor andere partijen in de flexbranche?

“Nederland heeft een fantastische economie. We zitten wereldwijd altijd in de top 5 op top 10 van de lijstjes. Het is goed ondernemen, ook in de flexbranche. Tegen mijn concullega’s zou ik willen zeggen: blijf weg van uitbuiting. Ik wil dat we daar als branche afstand van nemen. Ik vind dat we op een nette manier moeten omgaan met flex en dat we malafide uitzendondernemers uit de branche moeten weren. Het zou mooi zijn als we daar iets op kunnen verzinnen met elkaar.”

Beluister de podcast via Spotify

Een goed ingericht inhuurproces kan naast tijd- en kwaliteitswinst ook forse kostenbesparingen opleveren. Bij strategische personeelsplanning hoort een professioneel ingerichte flexibele schil. Magnit (voorheen: Brainnet) adviseert organisaties bij het inrichten van hun flexibele schil. Wij ontzorgen organisaties volledig als het gaat om het zoeken en vinden van de juiste professionals, het opstellen en beheren van inhuurcontracten, de facturatie, realtime management informatie, leveranciersmanagement en het minimaliseren van inhuurrisico’s. Wij geloven in transparante samenwerkingsverbanden waarbij talent waarde toevoegt aan ondernemingen. Bekijk alle berichten van Magnit