"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Er liggen fantastische tijden met veel kansen voor ons!”

Bettina Schaller kijkt positief naar de toekomst: “Er zijn wereldwijd miljoenen vacatures, ontzettend veel banen zijn beschikbaar. Ik kijk met spanning uit naar wat op ons afkomt in de wereld van werk!”

Als President van de World Employment Confederation (WEC) kan Bettina Schaller het weten. In die rol zit ze in een unieke positie om over 50 landen heen alle ontwikkelingen in de wereld van werk van op de eerste rij te volgen.

Wereld van werk in verandering

“De verschillen tussen de landen onderling zijn soms erg groot”, vertelt ze tijdens het interview. “De complexiteit voor overheden, organisaties en individuen neemt bovendien snel toe. Er zijn zoveel nieuwe, ongekende invloeden die een bepalende rol spelen. Denk maar aan de pandemie en de impact op ons leven en werk. De omgevingen waarin bedrijven zich bewegen en zaken doen, zijn soms totaal veranderd. Maar ook veel individuen denken post-corona anders over het belang van werk in hun leven. En niet te vergeten hoe snel de technologische innovaties gaan en de invloed daarvan op waar, hoe en wanneer we werken. Kortom, de arbeidsmarkt is op alle fronten in beweging en verandert razendsnel.”

Driedaagse conferentie

Meteen is dat ook het hoofdthema van een driedaagse (virtuele) conferentie die WEC organiseert begin september 2021 met als titel ‘Steering a labour market in transformation’. WEC had de goede gewoonte om deze jaarlijkse bijeenkomsten op interessante locaties te organiseren, maar dit jaar is er veiligheidshalve voor een virtueel event gekozen.

“We hebben 4 thema’s die we in de loop van dit driedaags event gaan uitdiepen in allerlei lezingen, ronde tafel dialogen en workshops.” licht Bettina toe. “ Openen doen we met een keynote, én echte eye opener, van Peter Hinssen over ‘The Day after Tomorrow’. Daarna komen thema’s aan bod zoals de veranderende verwachtingen van individuele werkkrachten, hoe slim gebruik maken van technologische ontwikkelingen, hoe gedijen in toegenomen onzekerheid, en tot slot een focus op de arbeidsmarkten van Spanje en Latijns-Amerika.”

“In elk van deze vier domeinen is verandering de rode draad. Het doel van de conferentie is om hier meer vat op te krijgen door deze complexiteit te vereenvoudigen. We willen de ‘how’ vinden. Precies hiermee kunnen onze leden ons helpen. We zullen tijdens de conferentie ook onze visie delen over hoe volgens ons de arbeidsmarkt moet veranderen om meer optimaal te werken voor iedereen.”

Transformatie is niets nieuws op de arbeidsmarkten, maar de COVID-19 pandemie heeft veel van de trends die we al zagen, versneld waardoor de wereld van werk steeds complexer wordt. Het is tijd om die complexiteit te vereenvoudigen!

Een meer performante arbeidsmarkt als doel

Wat is dan die visie van WEC? Hoe ziet de ideale arbeidsmarkt er uit?, vraag ik Bettina. Ze reageert gedreven: “De arbeidsmarkt moet meer duurzaam zijn: dit betekent, onder andere, meer inclusief, niemand mag achterblijven. Maar ook fatsoenlijk werk voor iedereen, een thema dat overigens ook op de agenda van de ILO staat. Ook moeten er minder beperkingen op flexibiliteit komen. Overheden moeten voor dit soort thema’s dringend meer oog hebben, dit moet absoluut hoger op de politieke agenda’s.”

Daarnaast ziet Bettina nog een andere uitdaging: op korte termijn moeten overheden de spelregels en het wetgevend kader voor online platformen en traditionele intermediaire partijen gelijk trekken. Nu is het een erg versnipperde aanpak met ongelijke regels. Bovendien hebben WEC – leden een gedragscode, maar die geldt niet voor deze platformen.

Politici voeren in verkiezingsperiodes campagne met ‘jobs, jobs, jobs!’, maar in de praktijk verandert er nauwelijks iets. Door de veranderingen in de wereld van werk is niets doen nu geen optie meer.


De World Employment Confederation (WEC) is de spreekbuis van de particuliere arbeidsbemiddelingssector op globaal niveau en vertegenwoordigt zowel nationale federaties als bedrijven die arbeidsbemiddeling aanbieden uit een 50-tal landen. De leden van de World Employment Confederation vertegenwoordigen een breed scala van HR-diensten, waaronder uitzendwerk, directe werving, loopbaanbeheer, Recruitment Process Outsourcing (RPO) en Managed Service Provider (MSP).

WEC houdt zich bezig met een groot aantal onderwerpen die van belang zijn voor de wereld van werk en de ontwikkelingen daarin. Thema’s waar WEC voor ijvert zijn o.a. de noodzaak om het sociale zekerheidstelsel aan te passen aan de nieuwe realiteit van werk, opleiden naar nieuwe vaardigheden, arbeidsmarkthervormingen, GDPR, diversiteit en inclusie, …

Meer weten over WEC? Kijk op hun website.

Interesse in de WEC Conferentie op 6, 7 en 8 september 2021? Meer informatie en je aanmelden kan hier.


Over Bettina Schaller

Bestuurslid van de World Employment Confederation (WEC), voorzitter van WEC Europe. Vice-voorzitter van de OESO-commissie BIAC Werkgelegenheid, arbeid en sociale zaken; lid van de taskforce werkgelegenheid en onderwijs van de B20; steunt de inspanningen van het Wereldforum voor migratie en ontwikkeling (GFMD); is lid van de stuurgroep van het “Education, Gender and Work”-systeem van het Wereld Economisch Forum (WEF) en fungeert als contactpunt van voor het wereldwijde Global Apprenticeship Network – GAN. In 2011 benoemd tot Young Leader van de American Swiss Foundation (ASF) en lid van het bestuur van de ASF Young Leader Alumni Foundation. In 2017, 2018 en 2019 benoemd tot “Staffing 100 Europe Influencer” en in de Internationale 50 van de “Global Power 100 – Women in Staffing”.

Marleen Deleu – Director Trends & Insights NextConomy – on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and the users of contingent labor in Belgium. Owner of The Flex Academy and Certified Contingent Workforce Professional (CCWP). Trainer, speaker, consultant on the topic of connecting internal and external talents in organizations. Co-author of reports on VMS, MSP and RPO. Bekijk alle berichten van Marleen Deleu