"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Onderzoek: de finance professional is een onmisbare scenarioplanner voor organisaties

De rol van de finance professional is sterk in beweging. Dat blijkt uit de tweede editie van het groot onderzoek van FinanceFactor en ZiPconomy onder hoogopgeleide finance professionals. De respondenten, overwegend CFO’s en controllers, zien digitalisering als een van de sterkst groeiende ontwikkelingen. En het succesvol maken van een organisatie, efficiëntie en zorgen voor een betrouwbare bedrijfsvoering vinden finance professionals het meest belangrijk in hun werk.

Opvallend is dat dit jaar ook beloning, woon-werkverkeer en de mogelijkheid van hybride en/of thuiswerken meetellen in de afweging om te wisselen van baan of opdracht, blijkt uit het onderzoek. Zingeving blijkt steeds minder een criterium.

Arbeidsmarkt en -mobiliteit

De schaarste geeft nog wel beweging op de arbeidsmarkt, maar die beweging is licht tanende. De grote spanning lijkt ervan af, want de finance professional die mobiel is op de arbeidsmarkt en wisselt van baan is gedaald van 32 procent naar 20 procent. Minder respondenten geven aan zich te verzelfstandigen (7 procent versus 22 procent).

Of het belang van beloning zich ook vertaalt in andere tarieven op de interim-markt, werd beantwoord door iets meer dan de helft van de respondenten die interim-professional zijn. Het gemiddeld uurtarief van 116 euro voor de finance professional is 6 euro hoger dan in 2022. Maar nog altijd lager dan het gemiddelde voor alle interim-managers. Dat lag volgens eerder onderzoek in 2021 op gemiddeld 128 euro en in 2023 op gemiddeld 134 euro (bron: onderzoek Raad voor Interim Management in 2021 en 2023 onder interim-management bemiddelingsbureaus).

Het huidige politieke sentiment rondom flex en interim en daarmee gepaard gaande onzekerheid, heeft nauwelijks invloed op de keuze die interim-professionals maken over de contractvorm waarin zij willen werken. Nog geen 3 procent zegt hierop ja en ruim 54 procent van de respondenten zegt nee. Tellen we daarbij op de mensen die ‘enigszins’ of ‘neutraal’ antwoorden (14 procent en 12 procent), dan kunnen we gerust stellen dat de contractvorm de interim-professional niet of nauwelijks bezighoudt.

Ontwikkelingen vakgebied en werk

Het zich kunnen verplaatsen in de mate van impact op de bedrijfsvoering van ondernemingen is bij uitstek de taak van de finance professional geworden. Hoewel organisaties wendbaar moeten zijn en blijven, is calculeren door middel van scenarioplanning een groter toverwoord dan wendbaarheid. Finance professionals zijn die scenarioplanners in organisaties en daarmee onmisbaar voor de besturing daarvan.

In de top drie van trends en ontwikkelingen staat digitalisering, net als bij het vorige onderzoek in 2022, op één. Integratie van IT en verduurzaming wisselen van plek naar respectievelijk twee en drie, waarbij verduurzaming fors hoger scoort dan in 2022 (57 procent versus 39 procent). Cyber security staat weliswaar niet in de top 3 van ontwikkelingen, maar kent met 43 procent bijna een verdubbeling ten opzichte van 2022 (24 procent).

Kijkend naar de toekomst zit de groeipotentie van de finance professional in de behoefte van organisaties aan strategische advisering. Het zorgen voor juiste, tijdige en volledige data wordt uitgebreid met interpretatie van mogelijkheden en consequenties voor de business. Als een copiloot van de bestuurder(s).

Stuurman en navigator

Naast het in kaart brengen van de impact van ontwikkelingen op de bedrijfsvoering is het leveren van harde cijfers en onderbouwde feiten een tweede reden voor de versterking van hun positie, meent Albert Allmers, directeur en initiatiefnemer van FinanceFactor in zijn reflectie op de resultaten van het onderzoek. “Ik gebruik graag de metafoor van de stuurman die de kapitein op de brug van het schip helpt koers te bepalen. Die voors en tegens van meerdere scenario’s schetst, welke route mogelijk is onder invloed van weer en getijde. Het bepalen van die coördinaten is geen onderbuikgevoel, maar bestaat uit het leveren van harde cijfers en onderbouwde feiten. Daarop kan de kapitein blindvaren. De executive finance professionals bezitten alle coördinaten om de koers van de organisatie te bepalen. Dat stel hen in staat om steeds meer hun rol als navigator te pakken. De future-proof finance professional is een stuurman en navigator die met scenarioplanning organisaties verder helpt!”

De futureproof finance professional is een stuurman en navigator.

Deze nieuwe positionering vraagt uitbreiding van competenties en vaardigheden van de finance professional. De wijze waarop zij aan persoonlijke ontwikkeling werken is eerder traditioneel en pragmatisch dan gedurfd en innovatief. Finance professionals zoeken dit voornamelijk in het bijwonen van workshops, lezingen en masterclasses. Directe vormen van persoonlijke ontwikkeling, zoals coaching en intervisie zijn duidelijk minder vertegenwoordigd. Wat wel meer telt is het deelnemen aan een (professionele) community.

Het succesvol maken van een organisatie, efficiëntie en zorgen voor een betrouwbare bedrijfsvoering vinden finance professionals het meest belangrijk in hun werk. Opvallend is dat dit jaar ook beloning, woon-werkverkeer en de mogelijkheid van hybride en/of thuiswerken meetellen in de afweging om te wisselen van baan of opdracht. Zingeving blijkt steeds minder een criterium.

De schaarste geeft nog wel beweging op de arbeidsmarkt, maar die beweging is licht tanende. De grote spanning lijkt ervan af, want de finance professional die mobiel is op de arbeidsmarkt en wisselt van baan is gedaald van 32 procent naar 20 procent. Minder respondenten geven aan zich te verzelfstandigen (7 procent versus 22 procent).

Of het belang van beloning zich ook vertaalt in andere tarieven op de interim-markt, werd beantwoord door iets meer dan de helft van de respondenten die interim-professional zijn. Het gemiddeld uurtarief van 116 euro voor de finance professional is 6 euro hoger dan in 2022. Maar nog altijd lager dan het gemiddelde voor alle interim-managers. Dat lag volgens eerder onderzoek in 2021 op gemiddeld 128 euro en in 2023 op gemiddeld 134 euro (bron: onderzoek Raad voor Interim Management in 2021 en 2023 onder interim-management bemiddelingsbureaus).

Het huidige politieke sentiment rondom flex en interim en daarmee gepaard gaande onzekerheid, heeft nauwelijks invloed op de keuze die interim-professionals maken over de contractvorm waarin zij willen werken. Nog geen 3 procent zegt hierop ja en ruim 54 procent van de respondenten zegt nee. Tellen we daarbij op de mensen die ‘enigszins’ of ‘neutraal’ antwoorden (14 procent en 12 procent), dan kunnen we gerust stellen dat de contractvorm de interim-professional niet of nauwelijks bezighoudt.

Sociale innovatie

Een speciaal katern in het onderzoek gaat over sociale innovatie; de betrokkenheid van medewerkers bij veranderingen in organisaties. Conclusie is dat het bij sociale innovatie vooral gaat om het creëren van een cultuur waarin medewerkers aangemoedigd worden om mee te kunnen gaan met het digitale tijdperk en de veranderingen in hun werk. De ervaringen van een aantal experts laten zien dat deze aanmoedigingen en aandacht een positief effect hebben op het welbevinden van de medewerker.

Sociale Innovatie moedigt medewerkers aan mee te gaan met het digitale tijdperk.

Allmers is verheugd over deze uitkomst: “Het is mijn overtuiging dat je, om je concurrentiepositie te behouden, moet investeren in je organisatie en je mensen. En dat je niet huiverig moet zijn om flexibele organisatievormen op te zoeken voor specifieke problematiek of vraagstukken. Niet alleen innoveren, intern in je eigen organisatie, maar met partners in de hele keten. Sociale innovatie is voor mij een opmaat naar zulke gelegenheidsorganisatievormen.“


Het rapport ‘Finance Professionals; de onmisbare scenarioplanners in organisaties’ is het resultaat van een groot onderzoek door FinanceFactor en ZiPconomy onder hoog opgeleide finance professionals naar de toekomst van het vakgebied. Van de respondenten is het merendeel CFO of controller. In het onderzoek staat de vraag centraal wie de finance professional van morgen is en hoe gaat deze omgaat met ontwikkelingen en de veranderende rol. De feitelijke onderzoeksresultaten zijn letterlijk van een ‘gezicht’ voorzien door middel van vier grote interviews met finance professionals; mooie, inhoudelijke en persoonlijke portretten van vier mensen uit het vak.

Dit marktonderzoek onder finance professionals is een herhaling van het onderzoek dat in 2022 voor de eerste keer is gehouden. Met de tweejaarlijkse herhaling wordt een waardevolle marktmonitor ontwikkeld.

Download het rapport ‘Finance Professionals; de onmisbare scenarioplanners in organisaties’ 

Bekijk ook: De onmisbare scenarioplanners in organisaties

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *