"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Belangenbehartigers luiden de noodklok: ‘Webmodule is niet klaar om getest te worden’

Belangenbehartigers Bovib, I-ZO Nederland en PZO waarschuwen het ministerie van Sociale Zaken dat het te vroeg is om met een pilot van de webmodule te beginnen. “Zolang de tool niet op orde is, zorgt hij alleen maar voor onrust. En dat kunnen we niet gebruiken middenin de tweede coronagolf.”

De webmodule is niet neutraal, voldoet niet aan de huidige jurisprudentie en leidt tot onrust in de markt . De online tool waarmee opdrachtgevers bepalen of ze een zzp’er mogen inhuren verdient meer aandacht, voordat een pilot kan beginnen.

Dat vinden branchevereniging voor intermediairs en brokers Bovib, Intermediairs voor Zelfstandig Ondernemers Nederland (I-ZO Nederland) en Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO). Samen met advocaat Boris Emmerig (Holla Advocaten) spraken ze vorige week met het Ministerie van Sociale Zaken. Ze waren uitgenodigd naar aanleiding van een artikel in het Finacieele Dagblad, waarin zij hun zorgen uitten over de webmodule. En ook na het gesprek op het ministerie komen ze tot de conclusie dat de proef met de webmodule alleen mogelijk onbedoelde  gevolgen zal hebben als het ministerie er in de huidige vorm mee begint.

 • Lees ook: uitleg webmodule in 15 vragen en antwoorden. Voor opdrachtgevers, bureaus en zelfstandigen.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) kondigden deze zomer aan dat ze dit najaar een pilot beginnen met de webmodule. Maar er schort nog te veel aan deze online tool, constateren de belangenbehartigers.

‘Webmodule is niet in orde’

“Vooropgesteld, van ons hoeft de webmodule er niet te komen, omdat wij niet geloven dat de module meer duidelijkheid en zekerheid geeft aan opdrachtgevers”, zegt voorzitter Josien van Breda van I-ZO Nederland. “Maar als de webmodule er dan toch komt, dan moet het instrument juridisch wel helemaal in orde zijn. Op dit moment zijn wij daarvan niet overtuigd.”

“Onderbouwing van vragen en uitkomsten ontbreekt en komen niet overeen met eerdere uitspraken van de rechter”, vult voorzitter Frederieke Schmidt Crans van Bovib aan. “Uit een steekproef blijkt dat er meerdere casusssen zijn die op basis van de jurisprudentie een andere uitkomst krijgen dan wanneer je ze toetst met de webmodule.”

Eenzijdige optelsom

De brancheverenigingen uiten hun zorgen over de wijze waarop het oordeel tot stand komt in de webmodule. Schmidt Crans: “De webmodule is een te eenzijdige optelsom die enkel lijkt op te bouwen naar dienstbetrekking. Indicaties die wijzen op het ontbreken van een dienstbetrekking, leveren geen minpunten op. Dan is er geen sprake van een weging.”

De belangenbehartigers hebben suggesties gedaan voor zulke contra-indicaties van een dienstverband, zoals: is er sprake van debiteurenrisico? Zorgt een zzp’er voor zijn eigen scholing? En hoeveel onderhandelingsruimte is er? Geen van die vragen komt terug in de online tool, zien ze.

Advocaat Boris Emmerig: “Een voorbeeld is dat als de opdrachtgever de beloning bepaalt, dit vijf punten oplevert, terwijl voor de situatie dat de opdrachtnemer deze bepaalt of partijen daar in  ieder geval met elkaar over onderhandeld hebben, dit niet een aftrek van vijf punten oplevert.”

Niet neutraal

De belangenbehartigers vinden dat de nadruk te veel ligt op het criterium van inbedding van de werkzaamheden, terwijl daar geen juridische grondslag voor is. “Er wordt steeds benadrukt dat de webmodule een feitelijke weergave is van wet- en regelgeving en vaste rechtspraak, maar dit wijst daar niet op”, zegt Van Breda. “Dat de inbedding zo’n prominente plaats krijgt is voor ons een aanwijzing dat het niet louter gaat om een objectief juridisch meetinstrument. De opinie van de deskundigen heeft een grotere rol gehad bij de wegingsfactoren, dan wij dachten.”

Emmerig ziet meer juridische problemen met de webmodule. Hij vertelde eerder aan ZiPconomy dat de webmodule rekening zou moeten houden met de intentie van opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit is namelijk ook hoe rechters een arbeidsrelatie tot nu toe hebben beoordeeld. De zogenaamde ‘partijbedoeling’ zou in de online tool moeten voorkomen in plaats van enkel als aanname vooraf, zoals dit nu het geval is.

Emmerig: “Op dit moment moet de webmodule uitgaan van het huidige recht. Partijbedoeling hoort daar nog gewoon bij.”

Discutabele uitkomsten

De partijen vrezen dat de webmodule zoals die nu is opgebouwd gaat zorgen voor onrust en vraaguitval in de markt. De vragen zijn te genuanceerd en te ingewikkeld voor de gemiddelde opdrachtgever, waarschuwen de belangenbehartigers. Als een opdrachtgever geen goed antwoord kan geven, is de uitkomst discutabel.

Zij wijzen er verder op dat de webmodule juist misstanden aan de onderkant van de arbeidsmarkt legitimeert (de pizzabezorger bijvoorbeeld) terwijl de zelfstandig professionals bij grote zakelijke opdrachtgevers hun opdrachten zien verdwijnen. Zie ook deze steekproef van ZiPconomy.

“Resumerend is onze oproep om niet aan de pilot te beginnen, zolang de bovenstaande punten nog niet zijn opgelost”, zegt Van Breda. “We kunnen geen onrust gebruiken middenin de tweede coronagolf. We moeten juist alles op alles zetten om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk blijven.”

Meer weten en meepraten?
Brancheorganisatie Bovib organiseert vanmiddag een online webinar met Mathijs Bouman, journalist en economisch commentator bij onder andere het FD en Nieuwsuur. Tijdens een interactieve vraag- en antwoordsessie bespreekt Bouman samen met Hugo-Jan Ruts (hoofdredacteur ZiPconomy) wat de nieuwste macro-economische cijfers en ontwikkelingen betekenen voor intermediairs. Ook de webmodule en de zorgen daarover komen aan de orde.

De sessie begint donderdag 8 oktober om 15:45 uur, zie voor meer informatie deze website

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

11 reacties op dit bericht

 1. Webmodule is niet klaar…..?!?!?!

  De webmodule zal NOOIT klaar zijn…..idioot idee waar feitelijk niemand, en zeker geen belangenbehartigers, gehoor aan zou moeten geven…..

  • @Arie Treffers
   Interessant uw visie. Ben benieuwd of u ook argumenten heeft voor uw drie meningen 1) ‘nooit klaar’;
   2) ‘idioot idee’ en
   3) ‘geen gehoor geven door belangenbehartigers’.

   De VAR-was in 2001 bedoeld een probleem te helpen oplossen. Door wildgroei is er daar d.m.v. de DBA na 15 jaar een einde aan gemaakt. Nu wordt er bijna 4,5 jaar gewerkt aan een alternatief om de bedoeling(en) van de wetgever te realiseren. Door de arbeidsmarkt als uitgangspunt te nemen. En allen meer duidelijkheid te willen verschaffen in een lastig onderwerp..
   Dat gaat getest worden. Daar gaat de kritiek in het artikel toch ook over?

   En er is nog veel onduidelijkheid. Hopelijk gaat de test van de webmodule ons wat leren. En gaat Hoge Raad ons helpen. https://www.zipconomy.nl/2020/08/verstrekkend-advies-aan-hoge-raad-maak-inbedding-in-organisatie-het-leidend-principe-bij-beoordeling-arbeidsrelatie/

   Misschien heeft u ‘n idee voor een beter alternatief dan de webmodule?

   • Jazeker, herinvoering van de VAR. De wildgroei die werd gemeld was te wijten aan de Belastingdienst zelf. In de voorwaarden van de VAR werd zeer duidelijk gesproken over aanpak van oneigenlijk gebruik, de mogelijkheid heeft altijd bestaan om te handhaven. Wet DBA is bedacht om die handhaving eenvoudiger te maken, dit blijkt achteraf een grove inschattingsfout te zijn. Gevolg, voor bepaalde categorieen interimmers is de helft van de opdrachtgevers weggevallen en tarieven zijn gedecimeerd. Nu komt men met een webmodule op de proppen die verdacht veel lijkt op het eerder afgeschoten BGL (Beschikking Geen Loon). Toch bijzonder dat men denkt dat dit nu ineens de oplossing gaat bieden. Er was inherent niets mis met de VAR, buiten het feit dat de Belastingdienst een probleem had (en heeft) met handhaving..

 2. Quote “De webmodule is een te eenzijdige optelsom die enkel lijkt op te bouwen naar dienstbetrekking. Indicaties die wijzen op het ontbreken van een dienstbetrekking, leveren geen minpunten op. Dan is er geen sprake van een weging.” Het doel van deze minister en zijn de voorganger is om de ZZPer in vaste dienstbetrekking te krijgen en daar lossen ze de te korte van de opbrengsten in de Pensioen-, AOW-, ziektekostenbijdragen, en nog allerlei andere overheidsinkomsten mee op (althans deze problemengebieden worden dan kleiner). Het Borstlap-rapport is daar toch glashelder in.

 3. Een webmodule die vaak ‘weet niet’ of ‘grijs gebied’ aangeeft is onnacceptabel. Grote corporate bedrijven zullen van hun juridische afdeling namelijk nooit toestemming krijgen iemand in te huren in grijs gebied. Zelfs niet lichtgrijs.

  Om in de analogie van de drie rijbanen te blijven. Op de ondernemersrijbaan betekent een oranje stoplicht dat iedereen keihard op de rem gaat staan in plaats van een dotje extra gas om het rode licht voor te zijn. Dit gaat opnieuw pijn opleveren bij zzp’ers die opdrachten verliezen en detacheringsbureaus zijn de lachende derde.

  Simpel gezegd. Stel dat een webmodule in 30% van de gevallen zegt: ja. In 40% weet niet en in 30% nee. Dan is de praktijk dat 70% van alle opdrachten voor zzp’ers in het bovensegment (die vaak voor large corporates werken) de shredder in gaan.

  Het beste is dus ofwel die hele webmodule vergeten óf een webmodule die alleen maar ‘ondernemer’ en ‘geen ondernemer’ als uitkomst biedt en de optie grijs gebied schrappen. Als je wilt dat er wordt doorgereden op de snelweg dan moet de webmodule alles wat oranje is groen maken. Als je congestie op de ondernemersrijbaan wilt middenin een pandemie dan moet je van alles dat oranje is rood maken. Dat is de keuze waar de minister voor staat. Zadel de markt niet op met de vraag mocht ik nou inhalen of niet. Koolmees, doe ‘s wat. Enige liberale partij van Nederland is leuk op papier maar ik wil nu ook weleens wat daden zien van de D66’ers. Nog een krap halfjaar voor verkiezingen en ondanks alle keuze ben ik gewoon politiek dakloos.

  • Let op mijn worden. Deze Minister is voor oranje bloed rood te maken. Blijkt uit alle gesprekken en de partijen waarmee hij overlegd.

   • Laat de politiek kleur bekennen dan kunnen wij met voeten stemmen. Moet je kijken hoe snel de jasjes en rokjes de andere kant op waaien als wij worden gezien als electoraat van 1 miljoen ipv mensen die toch geen keuze hebben en uit arren moede dan maar stemmen op wat ideologisch het meest dichtbij ligt zonder dat ze in praktische zin ook maar iets voor je betekend hebben. Voor mij is dat D66. Sympathieke mensen en ideeën en nul resultaat. Het alternatief is onsympathieke ideeen of onsympathieke mensen.

 4. Goed van Boris Emmerich om te toetsen of die inbedding nou echt juridisch een item is. Ik ben geen jurist dus dacht dat blijkbaar inbedding voor rechters reden was om dienstverband te veronderstellen. Nu blijkt dat juridisch niet het geval en blijkt dus dat de webmodule een doelredenering is. Het doel van Borstlap en de polder is zzp’ers van de brug duwen en de vragen leiden daar naartoe. Ook heel creatief om minpunten te berekenen, want dat doet een rechter natuurlijk ook. Eigen verzekeringen, eigen opleidingen, eigen tarief al die dingen wijzen daarop. Dat soort elementen als eigen opleidingen is trouwens niet opdracht afhankelijk maar generiek. Ik zou graag willen dat men niet per opdracht bepaalt of je ondernemer bent maar als persoon. Bijvoorbeeld: indien X procent van je opdrachten kwalificeert voor ondernemerschap dan kwalificeert de persoon zich als ondernemer. Nu begin je bij elk klusje weer op nul, in plaats van dat je na jaren ondernemerschap toch wel gewoon eens voor ondernemer aangezien mag worden.

  • @Maarten, het lijdt geen twijfel dat ‘inbedding’ door rechters gebruikt wordt als een van de criteria. Maar dat criteria wordt wel in bredere context bekeken. Cie Borstlap en de advocaat-generaal willen van ‘inbedding’ het leidend criterium maken en daarmee af van een bredere beoordeling. Het punt dat Boris maakt is dat de Webmodule daarop vooruit lijkt te lopen, en daarmee dus afwijkt van huidige praktijk in rechtspraak. Dat staat op gespannen voet met uitspraken Kabinet dat webmodule niet meer doen dat huidige wetspraktijk volgen.

   • Hoi Hugo-Jan. Ja ik snap het. Ik had eigenlijk moeten schrijven ‘sec’ inbedding.

 5. Het probleem zit naar mijn mening niet in de web module op zich zelf , maar in de manier waarop de uitkomst straks wordt uitgelegd door de belastingdienst, Dat is nogal een rigide partij, zie ook de kinderdagverblijf regeling.