"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Ik durf het bijna niet te zeggen…

Ik durf het bijna niet te zeggen…maar ondanks alle initiatieven van de overheid om de arbeidsmarkt te moderniseren, is het de vraag of werkend Nederland er veel mee is opgeschoten. Er blijft immers veel onduidelijk.

Even terug in de tijd. De VAR-verklaring zou in 2015 plaatsmaken voor de Beschikking Geen Loonheffingen. Omdat er zorgen waren dat de IT-systemen van de Belastingdienst dit niet aan zouden kunnen, werd er overgeschakeld op de wet DBA. Deze krijgt zoals bekend, binnenkort weer een opvolger.

Op rijksoverheid.nl werd vorige week een interessant onderzoek gepubliceerd naar de reacties van werkgevers op de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Dit is de opvolger van de Wet Werk en Zekerheid (minister Asscher). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken. Wat valt op? Het overgrote deel van de ondervraagde werkgevers vindt de wet onduidelijk en de gevolgen zijn niet te overzien. Bovendien ontstaat er volgens de werkgevers een grotere verdeeldheid tussen vast en flex.

Zes aspecten

In de aanloop naar de verkiezingen in 2017 vroeg mijn collega Tjebbe van Oostenbruggen zich af waarom arbeidsmarktkwesties zo ingewikkeld zijn, terwijl de oplossingen toch zo simpel lijken. Ik herhaal hier de zes aspecten, die hij in zijn column benoemde, waar alle partijen het over eens kunnen zijn:

 1. Ziek? Dan is er een vangnet nodig, maar de lasten zijn evenredig groot voor werkgevers.
 2. Flex moet minder flex en vast moet minder vast.
 3. Uitbuiting mag niet. Schijnzelfstandigheid moet worden bestreden.
 4. Ondernemers zijn de smeerolie van de economie.
 5. Zzp’ers moeten iets van zekerheid hebben in geval van arbeidsongeschiktheid.
 6. Werkgevers en opdrachtgevers hebben baat bij duidelijkheid en vrijwaring als zij alles goed geregeld hebben.

Het kabinet Rutte III heeft inderdaad initiatieven genomen. De aanpak Perspectief op Werk moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat er meer kansen komen voor mensen om mee te doen. Bovendien ligt er een pensioenakkoord met sociale partners. En er zijn met werkgevers maatregelen rondom loondoorbetaling bij ziekte overeengekomen. Maar zoals Jurrien Koops, directeur van de ABU, het in zijn column op ZiPconomy verwoordde: ‘Is de arbeidsmarkt er ook echt mee ‘gemoderniseerd’?’ Nee, dat niet. Het was meer het noodzakelijke klein onderhoud.

Wet Modernisering Arbeidsmarkt

Ik durf het bijna niet te zeggen…maar het zzp-beleid is na bijna vier jaar nog erg onduidelijk. Ons arbeidsrecht dateert uit de jaren ‘60. Inmiddels ziet onze wereld er wel heel anders uit en is de tijdsgeest veranderd. Door toenemende automatisering en robotisering neemt de vraag naar middelbanen af, terwijl de vraag in laag- en hoogbetaalde vakgebieden toeneemt. Daarnaast moeten we met zijn allen langer doorwerken. Ik kijk daarom reikhalzend uit naar het advies van de commissie-Borstlap.

Deze commissie komt dit najaar – als het goed is – met een analyse en uitgangspunten voor het volgende kabinet als het gaat om regulering van werk.

Ik durf het bijna niet te zeggen…maar de zes bovengenoemde aspecten uit de column van 2017  kunnen wat mij betreft nuttige denkrichtingen zijn voor de commissie Borstlap.

Ik durf het bijna niet te zeggen…maar zal het volgende kabinet wel met een wet komen die duidelijkheid en modernisering brengt? Benieuwd of deze wet ook weer uit drie letters bestaat na de BGL, VAR, DBA, WWZ, AVG en WAB.

Ik heb hier wel een suggestie voor: Wet Modernisering Arbeidsmarkt.

Anne Meint Bouma is directeur van Managed Service Provider Brainnet. Brainnet is marktleider in Nederland waar het gaat om het efficiënt inrichten van inhuurprocessen en het beheren van flexibele schillen. Haar klanten bestaan uit banken, verzekeraars, energiebedrijven, Netbeheerders, bouwbedrijven, zakelijke dienstverleners, ingenieursbureaus en onderwijsinstellingen. Voor deze klantengroep introduceert Brainnet maatwerkoplossingen die haar tot de specialist op inhuurprocessen in Nederland maakt. Bekijk alle berichten van Anne Meint Bouma

Eén reactie op dit bericht

 1. Ik durf bijna niet te zeggen, maar…..

  Ik denk er helemaal hetzelfde over….

  En ik weet velen met ons….