"Exploring the future of work & the freelance economy"

Maakt Koolmees de arbeidsmarkt ‘winterklaar’ ?

De arbeidsmarkt zal toekomstbestendig moeten worden gemaakt. Winterklaar dus en daar past geen verdere vertraging bij, stelt Lisette van Rossum in haar column.

Wie kent het niet, het grappige filmpje van Jakobse en Van Es over het winterklaar maken van de tuin van een keurige Haagse dame? Jakobse maakt in plat Haags deze mevrouw wijs dat haar gazon waarschijnlijk scheurgras heeft. Maar met het strooien van neutronenkorrels (basterdsuiker) is dit probleem opgelost en is de dame in kwestie wat lichter geworden in haar portemonnee.

Bij het lezen van de tweede voortgangsbrief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer over de uitwerking maatregelen “Werken als zelfstandige”, schoot dit filmpje door mijn gedachten. Tja, soms ben ik even afgeleid. In dit geval wellicht niet zo gek als je ziet wat er allemaal opgetuigd wordt. Een webmodule met een uitgebreide vragenlijst voor de midden- en een opt-out voor de bovenkant van de zzp-markt.

Ook voor de BGL (Beschikking geen loonheffingen) is destijds een webmodule met een uitgebreide vragenlijst ontwikkeld. Deze webmodule is toen afgeschoten. Waarin verschilt de nieuwe webmodule van de vorige? Wet- en regelgeving zijn niet gewijzigd.

Een opt-out voor zelfstandige ondernemers klinkt leuk, maar hoe werkt het? Tot nu toe laat de minister hierover niks los.

Los van de uitwerking van beide maatregelen, vraag ik me af waarvoor we deze maatregelen eigenlijk nodig hebben? Welke problemen lossen we hiermee op? Het kabinet wil met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaan. Dit standpunt begrijp ik en deel ik. De invoering van een minimumtarief zou daarvoor de oplossing kunnen zijn, mits dit niet in strijd is met EU-recht. Maar waarom laten we het niet daarbij en wachten we het advies van de commissie-Borstlap af over de toekomst van de arbeidsmarkt? Eind 2019 is dit advies er. Voor 2021 is er toch geen nieuwe wetgeving op zzp-terrein te verwachten. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Ik hoop dat de minister van SZW gevoel voor humor heeft. Het is tijd om de tuin winterklaar te maken. De arbeidsmarkt zal toekomstbestendig moeten worden gemaakt. Hiaten moeten worden opgevuld. Dit ter voorkoming van scheurgrasvorming

Mr. Lisette van Rossum (Fiscaal Recht, Rijksuniversiteit Leiden en Europese Fiscale Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam) startte haar loopbaan als assistent accountant bij Moret en Limpberg. Bij Fortis Nederland en Delta Loyd specialiseerde zij zich in loonheffingen. Deze ervaring breidde zij verder uit in functies bij o.a. KPMG Meijburg & Co en NV Nuon Energy. Sinds 2010 is Van Rossum beleidsmedewerker bij de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Daar is zij verantwoordelijk voor alles op het gebied van fiscale wet- en regelgeving. In die hoedanigheid adviseert zij leden en lobbyt zij in Den Haag. Ook heeft zij het dossier zzp-intermediairs onder haar hoede. Mede van haar hand zijn de modelovereenkomst tussenkomst en bemiddeling. Bekijk alle berichten van Lisette van Rossum

Eén reactie op dit bericht

  1. Eens Lisette, soms is niks doen en nadenken over te nemen stappen dé vooruitgang.
    Ik hoop dat wij inderdaad zo wijs zijn óf de commissie Borstlap uitbreiden met partijen uit de praktijk en op een andere wijze beleid gaan vormen. Dan bewegen we nog sneller in de juiste richting en leren we meteen LevenLangOntwikkelen in de praktijk.
    Bij de nieuwe werkwijzen rondom beleidsvorming maken we gebruik van alle wijsheid en inzichten, die er is, én met mensen die het gemeenschappelijk belang centraal stellen.