"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Uniforce verliest kort geding Belastingdienst over vaststellingsovereenkomst Declarabele Uren BV

Goedkeuring door vaststellingsovereenkomst per 1 januari 2020 beëindigd. Uniforce gaat tegen uitspraak in hoger beroep.

De Belastingdienst mocht haar ‘vaststellingsovereenkomst’ voor de zogenoemde ‘Declarabele Uren BV’-formule van Uniforce intrekken. Dat heeft de rechter gisteren in kort geding bepaald.

In die vaststellingsovereenkomst werd bevestigd dat Uniforce professionals een arbeidsovereenkomst hebben met hun eigen BV. De Belastingdienst stelt dat door de Wet DBA de vaststellingsovereenkomst ingetrokken moet worden. Onbegrijpelijk, vindt Uniforce. “Als Uniforce Professionals hebben we feitelijk niets met deze Wet DBA te maken. Die wet regelt immers de relatie tussen een opdrachtgever en een zzp’er waarbij een overeenkomst wordt aangegaan buiten dienstbetrekking.”

De huidige vaststellingsovereenkomst loopt nog wel door tot 1 januari 2020. Tot die tijd zijn dus zowel de uniforcers als hun opdrachtgevers gevrijwaard, zo stelt Uniforce. 1 januari 2020 is dan meteen ook de datum waarop minister Koolmees de Wet DBA definitief wil vervangen.

Het bedrijf uit Harderwijk, dat voor ongeveer 750 professionals een dergelijke BV heeft opgericht, gaat in hoger beroep.

DUBV concept

Bij de DUBV richt een professional samen met Uniforce samen een BV op, waarvan de zelfstandige voor 80% aandeelhouder, directeur en bestuurder is. Binnen zo’n DUBV is er een bepaalde gezagsverhouding, waardoor er – anders dan bij een gewone BV – een dienstverband tussen de zelfstandige en de DUBV is. De professional is dan zowel directeur als werknemer. Discussies omtrent schijnzelfstandigheid of het wel of niet werknemer zijn bij een opdrachtgever wordt hiermee vermeden. Ongeveer 750 professionals werken inmiddels via een DUBV.

Deze constructie is in 2008 goedgekeurd door de Belastingdienst. Uniforce ontving steeds voor een periode van twee jaar een verlenging van de goedkeuring via een ‘vaststellingsovereenkomst’.

In die vaststellingsovereenkomst verklaarde de Belastingdienst en het UWV, die de goedkeuring overigens niet heeft ingetrokken, dat de betrokken professionals een arbeidsrelatie hebben met de BV en er sprake is van een inleen/doorleenconstructie.

VAR weg, goedkeuring weg?

De DUBV bestaat al 18 jaar en heeft in die zin niet zoveel te maken met de komst van de Wet DBA. Die wet zorgde wel voor een extra belangstelling voor de constructie, zowel uit de markt als de Belastingdienst. Voor Uniforce was de Wet DBA geen aanleiding om de formule aan te passen. De Belastingdienst denkt daar echter heel anders over.

De Belastingdienst en Uniforce zijn al een aantal jaren in gesprek wat het verdwijnen van de VAR nu betekent voor de DUBV die Uniforce gebruikt. De Belastingdienst heeft de goedkeuring ingetrokken, mede naar aanleidingen van een controle bij een aantal Uniforce Professionals waarbij met de ‘Wet DBA bril’ naar de relatie tussen de zelfstandigen en de opdrachtgever waar hij/zij werkt werd gekeken. De Belastingdienst heeft wel een overgangstermijn ingesteld tot 1 januari 2020. Tot die tijd blijven de ‘Uniforcers’ en hun opdrachtgevers dus gevrijwaard van eventuele naheffing; loonbelasting en sociale premies – inclusief werkgeversdeel – die immers in de DUBV al zijn ingehouden en afgedragen loonheffingen.

Stef Witteveen (Uniforce): “De Wet DBA is een oneigenlijke aanleiding om de vaststellingsovereenkomst in te trekken. De Wet DBA gaat over de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Uniforcers zijn geen zzp’ers. Ze worden gedetacheerd. Dat is heel iets anders.”

Voor uniforce geldt nu dus een overgangsperiode tot 1 januari 2020. Dat is dat meteen ook de datum waarop Minister Koolmees nieuwe regels omtrent zelfstandigheid van kracht wil laten gaan. Regels die de Wet DBA moeten vervangen. “Als die nieuwe regels aanleiding geven om aanpassingen te doen in manier waarop Uniforcers nu werken, dan gaan we vanzelfsprekend doen. Maar we blijven van mening dat de Wet DBA daartoe geen aanleiding geeft. Nogmaals, Uniforcers zijn geen zzp’ers.”

Hoger beroep

In een kort geding eiste Uniforce van de Belastingdienst een nieuwe verlenging van de vaststellingsovereenkomst, omdat deze volgens Uniforce op oneigenlijke gronden is ingetrokken. De rechter gaf de Belastingdienst echter gelijk. Volgens de rechter was de vaststellingsovereenkomst gekoppeld aan de VAR en die is er niet meer.

“Wij vinden de beslissing van de Belastingdienst onbegrijpelijk en beoordelen de opzegging van de vaststellingsovereenkomst als onreglementair”, zo verklaart Uniforce. “In eerste instantie is onze eis op niet-inhoudelijke gronden afgewezen en daarom gaan we tegen deze uitspraak in hoger beroep zodat we het dossier inhoudelijk aan een hogere rechter kunnen voorleggen.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Zoals misschien bekend, ben ik niet overtuigd van de inhoudelijke aspecten om vrijwaring te geven voor degenen werkend binnen het Uniforce concept (lees blog hierover: https://www.linkedin.com/pulse/de-declarabele-uren-bv-goedgekeurd-hoera-joop-der-weduwen/ of ook het onderdeel hierover in mijn boek: Vogelvrij verklaard), maar dat is hier niet in geding. In feite is het geschil tussen Uniforce en de Belastingdienst, niet anders dan een discussie over de betrouwbaarheid van de overheid. Zijn er afspraken te maken met de overheid? En als er afspraken gemaakt zijn, kun je er dan langjarig van op aan? Het antwoord is bij deze gegeven: nee, je kunt er niet van op aan. Moet je dat over je kant laten gaan? Ik denk het niet en zie dan ook uit naar behandeling in de bodemprocedure.
    Raadzaam is dan wel dat Uniforce wat steviger de argumenten (waaronder algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar vooral de onderbouwing dat noch de VAR noch de wet DBA iets van doen hebben met de achtergronden van de beslissing om de afspraken/vrijwaring voor het Uniforce concept te geven). Over een jaar weten we meer, al was het maar omdat er dan mogelijk een nieuw kader door de overheid voor zzp-ers zal zijn.