"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
payroll

ABU: ‘Gelijke behandeling payrollers is wettelijk allang geborgd’

De drie linkse partijen proberen in de Tweede Kamer af te dwingen dat payrollers hetzelfde behandeld moeten worden als andere werknemers. Maar die gelijke behandeling is allang geborgd, reageert de ABU.

In Nederland werken een kleine 200.000 mensen als ‘payrollers’. Ze staan dan onder contract bij een payrollbedrijf, dat ze vervolgens uitleent aan een andere organisatie. Daarvoor betaalt die andere organisatie natuurlijk een vergoeding, maar het scheelt hen wel bijvoorbeeld het risico op langdurige ziekte of hoge ontslagkosten.

Payrollen is omstreden, omdat het vaak gezien wordt als een manier waarop (grote) organisaties onder hun verplichtingen naar werknemers proberen uit te komen. Niet zo heel verwonderlijk dus dat drie linkse partijen in de Tweede Kamer via diverse media bekendmaken de strijd aan te binden met payrolling. SP, GroenLinks en de PvdA kondigen een gezamenlijke initiatiefwet aan, die payrolling niet moet verbieden, maar die naar eigen zeggen wel beoogt om payrollwerknemers ‘gelijke rechten’ toe te kennen.

Gelijke behandeling? Is al geregeld

Dit tot verbazing van onder meer de ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen). ABU-directeur Jurriën Koops zegt bijvoorbeeld dat die gelijke behandeling allang wettelijk is geregeld. ‘Payrolling is een juridisch erkende vorm van ter beschikking stellen van arbeidskrachten, waarop al veel regelgeving van toepassing is. Zo vallen payrollwerknemers nu al onder de Cao voor Uitzendkrachten. Daarin is al bepaald dat zij vanaf hun eerste werkdag recht hebben op de beloning die bij de opdrachtgever geldt. Gelijke behandeling, waarnaar de initiatiefnemers van het wetsvoorstel streven, is dus al voldoende gewaarborgd.’

‘Nadere wetgeving kan afbreuk doen aan de belangrijke rol van payrolling op de arbeidsmarkt. De noodzaak tot nieuwe regels ontbreekt.’

‘Wachten voorstellen met belangstelling af’

Net als de drie initiatiefnemers van het wetsvoorstel is de ABU voorstander van ‘goed gereguleerde payrolling’, zegt Koops. ‘Oneigenlijke vormen waarbij de payrollonderneming het werkgeverschap onvoldoende uitoefent moet worden aangepakt. Maar de aanpak die in dit wetsvoorstel wordt voorgesteld vinden wij te generiek. Nadere wetgeving kan afbreuk doen aan de belangrijke rol die payrolling nu op de arbeidsmarkt vervult. De noodzaak tot nieuwe regels ontbreekt. De ABU staat daarom kritisch tegenover het initiatief van de drie politieke partijen. Maar we wachten de uitwerking van het wetsvoorstel natuurlijk wel met belangstelling af.’

‘Payrollen vaak juist gunstig voor werknemers’

Net als ‘gewone werknemers’ hebben ook payrollwerknemers recht op loon tijdens ziekte en zij bouwen bovendien pensioen op, merkt Koops op. ‘Het arbeidsrecht is onverkort van toepassing op  payrollwerknemers. Daardoor worden zij juridisch goed beschermd. Payrollers vallen onder de werknemersverzekeringen en genieten een zekere ontslagbescherming – anders dan bijvoorbeeld  zzp’ers. Voor werknemers is het bovendien vaak gunstig om dienst te treden bij een payrollonderneming, omdat dergelijke bedrijven bij uitstek in staat zijn het werkgeverschap deskundig te vervullen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan verzuimbegeleiding, loopbaanbegeleiding, opleiding & ontwikkeling en van-werk-naarwerkbemiddeling.’

Payrolling van belang voor arbeidsmarkt

Vorig jaar november oordeelde de Hoge Raad al dat payrolling vergelijkbaar is met uitzendwerk. Payrollbedrijven kunnen hun personeel daardoor maximaal 5,5 jaar op tijdelijke contracten laten werken. Minister Asscher zei destijds dat het eventueel repareren van de wetgeving op dit terrein iets is voor een volgend kabinet.

‘Van de werklozen komt 25% via payrolling weer aan het werk. Het biedt voor hen dan ook een belangrijke opstap’

ABU-directeur Jurriën Koops roept echter op voorzichtig te zijn met al te rigoureuze aanpak van het fenomeen. ‘Payrolling is van groot belang voor de arbeidsmarkt’, zegt hij. ‘Payrolling maakt werk mogelijk. Van de werklozen komt 25% via payrolling weer aan het werk. Het biedt dan ook een belangrijke opstap voor werklozen. Daarnaast ontzorgt payrolling ondernemers en het stelt hen in staat te groeien. Vooral voor het MKB is payrolling een waardevolle vorm van HR-dienstverlening. Laten we dus alsjeblieft niet doen alsof het een vorm van onrecht is als je via een payrollbedrijf aan het werk bent.’

Peter Boerman was tussen 2016-2018 (eind)redacteur bij ZiPconomy. Hij is hoofdredacteur van Werf& ; over arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Hij is gefascineerd door de vraag hoe menselijk talent en organisaties bij elkaar worden gebracht, en wil met zijn verhalen bijdragen aan een wereld waarin mensen zoveel mogelijk van hun potentie kunnen verwezenlijken. Bekijk alle berichten van Peter Boerman

2 reacties op dit bericht

  1. Helemaal eens met dit standpunt van ABU. Het is eigenlijk verrassend dat er geen aandacht wordt gegeven door deze politici aan oproepcontracten of nul-uren contracten. Dat betreft bovendien een veel grotere groep in Nederland.

  2. Er is geen sprake van een wettelijke regeling voor pay-rolling. Gelukkig heeft onze hoogste rechter pay-rolling als het ware aan gemerkt als een bijzondere vorm van of ‘gelijk geschakeld’ met uitzenden. Dat is geen verdienste van de pay-roll bedrijven. Dat is via de rechter afgedwongen. De uit andere landen overgewaaide pay-roll constructie is nog steeds niet ingebakken in het wettelijk bestel. Regels ontbreken. Dat de ABU anders beweert siert hen niet.