SLUIT MENU

Omzetranglijst, zo deden de uitzenders en andere staffing bedrijven het

Het onstuimige afgelopen jaar kent winnaars en verliezers in de versnipperde flexmarkt. Waar marktleider Randstad de omzet met 21% zag groeien, waren payrollers al blij als verlies beperkt bleef. En ook binnen de MSP-markt waren de verschillen groot.

Dat blijkt uit de Omzetranglijst Top-100 die Flexmarkt vorige week heeft gepubliceerd.

Volgens deze Omzetranglijst kende de uitzendsector een stevige groei van 19% gemiddeld. Dat ligt in lijn met de cijfers uit de ABU Marktmonitor, waaruit blijkt dat de totale omzet van de uitzendbranche in 2021 is gestegen met 18%.

Maar die groei was niet gelijk verdeeld binnen de flexmarkt, zo blijkt uit onderstaande infographic. De verschillen in groeicijfers tussen bedrijven in de Flexmarkt Omzetranglijst zijn groot; er zijn sterke stijgers, maar ook flinke dalers. Dit hangt mede af van de specialisatie en de sector waarin het flexbedrijf actief is. Zo valt op dat de bouw, zorg en onderwijs een flinke groei kenden. De agro-industrie kromp daarentegen. Wat ook in het oog springt, is dat de generieke uitzenders het goed hebben gedaan, zeker de uitzenders die actief zijn in het MKB-segment. Die waren in 2020 natuurlijk ook het zwaarst getroffen door de coronacrisis, en hebben zich dus goed hiervan hersteld.

 

Uitzenders: ‘Grote 4 bestaat niet meer

Voorheen werd vaak gesproken van de traditionele ‘Grote 4’ in uitzendland. Maar inmiddels hebben zich tussen de grote uitzenders in de top-10 onder meer MSP’s genesteld. (Dat is natuurlijk enigszins vertekenend, omdat bij de MSP’s naar managed fee gekeken is en dat laat zich maar moeilijk vergelijken met omzetcijfers van uitzenders, maar toch…)

Randstad is en blijft de onbetwiste marktleider met een omzet in Nederland van € 3,4 miljard (+21% in 2021). RGF Staffing Nederland (voorheen USG) staat op positie 3 (omzet: € 990 miljoen (+18%)). Maar ManpowerGroup Nederland en Adecco Group Nederland zijn uit de top-10 gevallen. Zij behaalden grofweg de helft van de omzet van RGF Staffing en bezetten respectievelijk positie 11 en 13. Andere uitzenders zijn hen voorbij gestreefd, zoals OTTO Work Force (nr 6) en YoungCapital (nr 7), Timing (nr 8) en Olympia (nr 9).

ManpowerGroup Nederland en Adecco Group Nederland blijven duidelijk achter bij de concurrentie in de uitzendwereld. Zij noteerden weliswaar een magere groei in 2021 ten opzichte van coronajaar 2020 (resp 1% en 3%), dat maakt bij lange na de grote omzetdalingen in de jaren daarvoor niet goed. Manpower Nederland had in 2020 en 2019 al twee jaren van forse krimp achter de rug (-20% gemiddeld op jaarbasis). Ook Adecco Nederland kende in 2020 een omzet een flinke omzetdaling (-26%).

Payrollers opvallende afwezigen

In de Omzetranglijst ontbreken enkele grote payrollbedrijven dit jaar, waarbij  WePayPeople de meest opvallende afwezige is. De payrollers die wel in de Omzetranglijst zijn opgenomen deelden ook niet in de groei van de sector. Zij boekten gemiddeld een omzetdaling van 1,7%. Na jaren van enorme omzetgroei lijken ze minder geneigd met omzetcijfers naar buiten te komen. Payrollers zijn vooral druk met het aanpassen van hun dienstverlening. De negatieve klank van payrolling in de politiek heeft zijn weerslag op de markt gehad. Payrollers passen massaal hun naam aan om aan te geven dat zij vooral HR-dienstverleners zijn en veel meer doen dan payrolling, bijvoorbeeld ook uitzenden en zzp-bemiddeling. Voorbeelden daarvan zijn Brisker Group (positie 17), staff capital groep (waaronder het oude Payroll Select) en Repay HRM.

Dat payrollers het moeilijk hebben, komt voor een groot deel door de WAB, die payrolling een stuk minder onaantrekkelijk heeft gemaakt. (Zo kan voor een payrollkracht niet meer worden geprofiteerd van het lichte uitzendregime, waaronder de verruimde ketenregeling).

MSP top-5

Hoe anders is dat bij de managed service providers (MSP’s), waarvan de twee grootsten (HeadFirst Group, nr 2) en Brainnet/Pro Unlimited (nr 4) hoog in de Omzetranglijst prijken. De MSP-markt – die een consolidatieslag doormaakt – groeit maar door in Nederland.

Het grootste deel van de omzetgroei (+61%) van marktleider HeadFirst Group komt uiteraard door de overname van Between eind 2020. Brainnet, de nummer 2 op de MSP-markt, behaalde circa de helft van de omzet van de marktleider, goed voor een omzetgroei van 6%.

Het Flexhuis is qua omzet de kleinste in de MSP-top 5, maar wel zeer succesvol. Na een omzetgroei van 32% in 2020 noteerde Het Flexhuis in 2021 opnieuw een flinke  plus (24%). Ook De Staffing Groep boekte een keurige omzetgroei (+ 10%).

Harvey Nash en Hays Nederland boekten als enige twee in de MSP top-5 een omzetdaling in 2021 (van respectievelijk -6% en -12%).

Opvallend binnen de detacheringsmarkt is dat de twee grootste spelers hun omzet afgelopen jaar zagen dalen. Brunel Nederland boekte een omzet van € 186 miljoen (-2%) en DPA Professionals € 127 miljoen (-6%). Dat terwijl de VvDN Marktmonitor juist een gemiddelde groei van de detacheringsbranche aantoont.

De Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 2022 is te vinden op Flexmarkt.nl (maar deze is alleen beschikbaar voor (digitale) abonnees.)