"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Brisker ziet vraag naar payroll weer toenemen

Waar ondernemers in de afgelopen jaren nog moesten wennen aan de ‘payrollovereenkomst’ en de oude ‘payrollers’ zich transformeerden naar hr-dienstverleners, ziet Brisker nu juist de vraag naar deze flexvorm weer toenemen.

In de afgelopen maanden ontvingen de labels van Brisker (Pay for People, Tentoo en Holland Employment Experts) meer aanvragen voor de payroll-dienstverlening, een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. Dat is opvallend, want na de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) begin 2020 moest de markt nog erg wennen aan deze ‘nieuwe’ flexvorm.

Payroll zoals payroll bedoeld is

Met de introductie van de WAB kreeg ‘payroll‘ een eigen definitie. Payroll werd vanaf dat moment gedefinieerd als uitzenden zonder allocatie en met exclusieve inzet bij een opdrachtgever.

Met deze stap werd ‘payroll zoals payroll bedoeld is’: het uit handen geven van alle administratie en risico’s die samenhangen met werkgeverschap aan een onafhankelijke partij die zich heeft gespecialiseerd in het correct verlonen van werknemers en het managen van alle werkgeversrisico’s.

Verder was dit de eerste uitwerking van het onderwerp dat al langer op de agenda stond: geen concurrentie meer op basis van arbeidsvoorwaarden. Payrollmedewerkers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers in vaste dienst bij een opdrachtgever. Geen schimmige constructies of permanent uitzenden, maar eerlijke beloning voor flexkrachten.

Complexiteit van werkgeverschap

Werkgeverschap is een vak op zichzelf: de complexe en vaak veranderende regels omtrent verloning zijn voor veel ‘gewone’ ondernemers niet meer bij te benen. De benodigde kennis in huis halen, is dan ook niet meer vanzelfsprekend: zeker in deze krappe arbeidsmarkt is de salarisadministrateur een schaars beroep geworden.

Om nog maar te zwijgen over het dragen van het ziekterisico waarvoor werkgevers in Nederland maar liefst twee jaar verantwoordelijk blijven. Dat is relatief lang in vergelijking met onze buurlanden: Engeland komt het dichtst in de buurt met 6 maanden.

Payroll wordt aantrekkelijker

Payroll wordt aantrekkelijker en dat is niet zo gek als je bedenkt dat payroll en uitzenden steeds dichter bij elkaar komen: waar in 2021 uitzendkrachten nog maar op 6 elementen gelijk beloond werden als werknemers in dienst bij de opdrachtgever, zijn er dat in 2023 al 10. En de plannen van de overheid zijn om de beloning van uitzendkrachten volledig gelijkwaardig te maken aan de geldende cao of eigen beloningsregeling, en dus gelijk aan die van payrollkrachten.

Voor sommige branches geldt dat de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten beter zijn dan die van werknemers bij de opdrachtgever, en dus ook van payrollkrachten. Zo hebben uitzendkrachten bijvoorbeeld recht op 25 vakantiedagen, meer dan bijvoorbeeld de wettelijke 20 dagen. En uitzendkrachten hebben in hun eerste ziektejaar recht op doorbetaling van 90 procent van het loon; wie geen cao volgt, betaalt ‘maar’ 70%. Ook deze ontwikkeling is van invloed op de keuzes die ondernemers maken voor de keuze van hun flexvorm.

Kiezen voor onafhankelijk werkgeverschap

Sommige opdrachtgevers kiezen bewust voor onafhankelijk werkgeverschap: het loskoppelen van je ‘rugzak’ met arbeidsvoorwaarden van de plek waar je op dat moment ‘toevallig’ werkt.

Er gloren ook nieuwe ideeën aan de payroll-horizon. Zo suggereerde Toon Borren, verantwoordelijk voor People Operations bij Picnic, vorig jaar in een bijdrage in De Correspondent dat werkenden een eigen payroller naar keuze zouden moeten kiezen: ‘regelingen moeten gekoppeld worden aan het individu en niet aan de baan of de sector. Concreet kan dat er zo uitzien voor een werknemer: ik sluit me aan bij een verloner (in jargon heet dat een payroll service provider), alsof ik een bankrekening open […] De verloner is door de overheid gecertificeerd en draagt zorg over de afdracht van belasting en premies voor onder andere AOW en arbeidsongeschiktheid. Zo betaalt iedereen mee aan collectieve zekerheden. […] Als werkende krijg ik zo regie over mijn eigen inkomen. Ook ontstaat de mogelijkheid om, al dan niet verplicht, persoonlijke potjes op te bouwen voor leren, pensioen en ziekte. Niet gebonden aan een baan, werkgever of sector, en overdraagbaar naar een volgende klus of baan.’

Het oude payroll bestaat niet meer

Kortom, de vraag naar payroll groeit met reden: werkgeverschap wordt complexer en het speelveld wordt gelijker. En payroll kan doorgroeien doordat opdrachtgevers bewust kiezen voor onafhankelijk werkgeverschap.

Het oude payroll – dat werd geassocieerd met extern werkgeverschap in allerlei mogelijke vormen – bestaat niet meer. Daarvoor is het nieuwe payroll in de plaats gekomen: een eerlijke contractvorm die wordt ingezet door bedrijven die kiezen voor uitvoering door een externe partij die van werkgeverschap zijn vak gemaakt heeft.

Full-service HR dienstverlenerBrisker Group is sinds 2018 de overkoepelende naam van drie sterke merken: Pay for People, Holland Employment Experts en Tentoo. Ruim 200 medewerkers werken dagelijks aan het vergroten van het succes van onze klanten. Door de (salaris)administratie, backoffice en HR-zaken uit handen te nemen, kunnen onze klanten doen waar ze goed in zijn: ondernemen! Wij doen de rest. Bekijk alle berichten van Brisker Group