"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wet DBA: Failure is not an option

Falen is geen optie in het Wet DBA debat. Er moet snel een oplossing komen die recht doet aan het grote (economische) belang van deze groep van werkenden voor de BV Nederland, schrijft Lisette van Rossum (ABU)

Een paar jaar geleden was ik met mijn gezin op vakantie in Amerika. Op het programma stond onder andere een bezoek aan het Kennedy Space Center (KSC). KSC is de lanceerbasis van de NASA. Vanaf deze lanceerbasis werden in het verleden onder meer de Apollo-vluchten voorbereid. Bij de Apollo-vluchten denk je al snel aan de beroemde redding van de Apollo 13, alsmede aan het bekende citaat ‘failure is not an option’.

Hieraan moet ik denken als men mij vraagt hoe het nu verder moet met de Wet DBA. Falen is inderdaad geen optie. Er moet snel een oplossing komen. Een oplossing die recht doet aan het grote (economische) belang van deze groep van werkenden voor de BV Nederland.

Niet meer: “werknemer, tenzij”

Hoe ziet deze oplossing eruit? Op dit moment geldt dat alles een arbeidsovereenkomst is, tenzij. Dit uitgangspunt zal je moeten vervangen door een ander uitgangspunt: als je ondernemer bent, dan ben je geen werknemer.

Hoe kan je dit nieuwe uitgangspunt in de wet tot uitdrukking brengen? Het civiele recht kent op dit moment al zogenaamde ondernemersovereenkomsten. Dit zijn overeenkomsten waarbij de diensten en/of producten van ondernemers centraal staan. Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomst van opdracht. Voor de ondernemersovereenkomsten kun je bepalen dat als een overeenkomst als een ondernemersovereenkomst kwalificeert, de wettelijke bepalingen van de arbeidsovereenkomst niet van toepassing zijn.

Evident misbruik bestrijden

Een kanttekening is hier wel op zijn plaats. Het is van belang dat iedere werkende vrij is in zijn/haar keuze voor ondernemerschap of werknemerschap. Dat moet een bewuste keuze zijn en de werkende moet de gevolgen van deze keuze zelf goed kunnen overzien. (Evident) misbruik en oneigenlijk gebruik moet – net als nu – bestreden worden.

Failure is inderdaad not an option. Ik hoop dat we voor het zomerreces een nieuw kabinet hebben. Een kabinet dat in staat is om snel en daadkrachtig te handelen en wel in het belang van alle werkenden, en in het bijzonder voor de groep zzp’ers.

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Op deze plek delen verschillende experts van de ABU hun kennis of mening. Bekijk alle berichten van ABU

Eén reactie op dit bericht

 1. Reactie
  1) ‘Het is van belang dat iedere werkende vrij is in zijn/haar keuze voor ondernemerschap of werknemerschap’
  2) ‘Dat moet een bewuste keuze zijn.’

  Waarom deze stellingen? Is het voor de ongeveer 7 mln. werknemers van belang dat er een vrije keuze is of je wel of niet werknemer bent? Of geldt dit slechts voor +/- 1 mln. mensen die beweren zzp’er te zijn?
  Ik begrijp de 1e stelling niet! Welk argument heeft u daarvoor? Waarom ‘MOET’ die wijziging?
  Ik zou het fijn vinden als u uw argumenten met ons deelt.

  Bekend is dat Minister Asscher van SZW en andere mensen waarschuwen voor de risico’s voor het huidige sociale systeem in ons land als we de eerste stelling – vaak ‘opting out’ genoemd – in ons land mogelijk maken.
  De wetgever is hier eerst aan zet. Dus aan een inhoudelijke reactie op uw tweede punt kom ik voorlopig niet toe.

  M.i. is het van belang dat iemand de vrijheid heeft om te kiezen om als zelfstandige/ondernemer te werken. Die vrijheid is er in ons arbeidsrecht al heel lang. Dus is uw wens deels al gerealiseerd.
  Maar…… die vrijheid wordt door de wetgever beperkt voor die arbeidsverhoudingen waarin je feitelijk nog steeds werknemer bent. Daarbinnen blijf je werknemer!!!
  Feiten prevaleren in ons rechtssysteem boven de schijn. Daar passen we onze afgesproken wetten op toe. Dat is één kenmerk van onze democratie.