"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Impact Wet DBA valt volgens ABN AMRO mee. Of toch niet?

De impact van de Wet DBA op de toekomstverwachtingen van zzp’ers lijkt volgens ABNAMRO mee te vallen. Maar is die conclusie niet wat al te gemakkelijk getrokken?

De impact van de Wet DBA op de toekomstverwachtingen van zzp’ers lijkt mee te vallen. De meeste zzp’ers zijn positief. Ze verwachten voor 2017 een groei in omzet en uurtarief en denken minder vaak zonder opdrachten te zitten. Met name ervaren zzp’ers verwachten niet dat de Wet DBA invloed heeft op hun keuze om zzp’er te blijven. De tevredenheid onder startende zzp’ers is wel flink gedaald, mogelijk door de Wet DBA.

Dat alles concludeert het bureau GfK, dat onderzoek onder zzp’ers deed in opdracht van de ABN AMRO. Een verdere samenvatting van de resultaten staat te lezen in de infografic onder dit bericht.

Is het glas halfvol of half leeg?

70% van de ervaren zzp’ers zegt dat de Wet DBA geen invloed heeft op hun keuze om ondernemer te blijven. 80% zegt niet met de Wet DBA te maken te hebben. Klopt daarmee de conclusie dat de impact van de Wet DBA wel mee valt? Nu, laten we eerst vaststellen dat de Wet DBA inderdaad een boel zzp’ers helemaal niet raakt. Die werken immers voor particulieren, leveren producten of werken voor heel veel verschillende opdrachtgevers. Voor hen is de Wet DBA ook niet bedoeld. Logisch dus dat een grote groep zzp’ers niet wakker ligt van de Wet DBA.

De Wet DBA is van toepassing op een kleine half miljoen zzp’ers, die als interim professional werken of in de bouw, zorg en vervoer. Van die groep maakt dus blijkbaar een flink deel zich wel zorgen over de Wet DBA. “De 30% die zich wel zorgen maken, dat zijn dus wel meer dan 300.000 mensen van vlees en bloed. Ondernemers die altijd hard hebben gewerkt, die altijd keurig hun belasting en premies hebben betaald, en die nu ineens niet meer weten of ze hun bedrijf wel kunnen voortzetten. Dat vind ik nogal wat”, zo zegt Pierre Spaninks in een reactie op het onderzoek van ABNAMRO.

Dat de Wet DBA nu de facto in de ijskast staat, kon in december het grootbedrijf er nog niet van weerhouden veel contracten met zp´ers niet te verlengen. Misschien dat de druk in het nieuwe jaar iets van de ketel gaat. Maar voor een conclusie dat het effect van de Wet DBA onder zelfstandige interim professionals wel meevalt, lijkt het ons iets te vroeg.

infographic-4

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

8 reacties op dit bericht

 1. Als ik toch een paar opmerkingen mag maken:
  1. De wet DBA is ook van invloed op zzp-ers in die functies waarvan de wetgever stelt dat deze eigenlijk
  niet door zzp-ers ingevuld kunnen worden. Denk aan journalisten, juristen, HR en meer van dit soort
  specialismen die vaak voor langere tijd op een opdracht zitten
  2. Het is toch jammer te moeten constateren dat ABN AMRO, die die onderzoek heeft laten doen, zelf
  niet het voorbeeld is van hoe om te gaan met zzp-ers. Enerzijds zeer terughoudend met het
  aantrekken van zzp-ers en anderzijds samenwerkend met bureaus die zzp-ers voor interim opdrachten
  (onder meer bij diezelfde bank) op contract neemt voor de duur van de opdracht en tegen normaal
  maandsalaris.

  Het zou ABN AMRO prijzen als ze het lef tonen om weer op normale wijze met zzp-ers om te gaan.

  • Kun je aangeven waar de wetgever volgens jou stelt dat die functies (hr, journalisten, juristen) niet door zzp’ers kunnen worden ingevuld?

   Onder een aantal voorwaarden kunnen zzp’ers volgens mij prima hetzelfde werk doen als werknemers. De vraag is nu wat die voorwaarden precies zijn. Voorwaarden als (g)een gezagsverhouding en vrije vervanging moeten eerst worden herijkt worden door de wetgever voordat we daar iets zinnigs over kunnen zeggen…

   Anders komen we inderdaad tot de conclusie dat werkgevers en zzp’ers nooit hetzelfde werk kunnen doen. En die gemakkelijk gemaakte ‘denkfout’ leverde teveel problemen en angst bij opdrachtgevers op, dat hebben we de afgelopen maanden wel gezien.

   • Foppe noemt er expliciet bij dat deze functies vaak langere tijd op een opdracht zitten en daar hem ook de crux bij dit soort functies denk ik. Niet dat ze hetzelfde werk doen, maar ook nog eens langdurig, waardoor er gewoon helemaal geen verschil meer is tussen de zzper en de werknemer.

 2. De ZZP’ers die vaak niet in de opsomming worden meegenomen zijn ZZP’ers in de kunst- en cultuursector. Door de sluiting van vaak gemeentelijk gesubsidieerde kunst instellingen zijn zij min of meer verplicht ZZP’er geworden (naast degenen die hiervoor vrijwillig hebben gekozen). Het gemiddelde uurtarief waartegen zij projecten uitvoeren ligt tussen de 40 en 45 euro per lesuur (meestal geen voorbereidingstijd en/ of reistijd, alleen een reiskostenvergoeding). De DBA wetgeving is voor de inlener een behoorlijke verhoging van de administratieve last. Al met al heeft deze groep – ondanks de belastingvoordelen van een ondernemer – het niet gemakkelijk een fatsoenlijk inkomen bij elkaar te sprokkelen.

 3. Beste Corne, zie ook de opmerkingen van klwinkels.

  Als we kijken naar de drie kernzaken: Gezag, loon en vervangbaarheid, kunnen we vaststellen dat er bij functies die op langduriger opdrachten zitten al gauw door de fiscus gesteld kan worden dat er sprake is van een gezagsverhouding. Dat wordt nog eens extra gevoed als je als zzp-er deelneemt aan vergaderingen (als HR ben ik gewend en vind ik het normaal om in vergaderingen van de HR afdeling en van MT’s aanwezig te zijn) en als materiaal ter beschikking gesteld wordt. Nu kan gesteld worden dat dit laatste niet nodig is, maar (bijvoorbeeld) binnen de financiele wereld is het uit compliancy en risk regelgeving niet te doen gebruikelijk dat zzp-ers op hun eigen laptop en met hun eigen mail blijven werken.

  Daarbij worden dit soort functies nogal eens ingehuurd om hun specifieke kennis of ervaring; vervangbaarheid is derhalve niet een vanzelfsprekendheid.

  Het gaat er dus niet om dat ze het werk prima kunnen doen – daarover zijn we het roerend eens – het gaat er om dat de wetgever onbetrouwbaar is in hoe hij straks gaat toezien op naleving. Of misschien wel weer met iets nieuws komt. Hij schaft de wet niet af, dus als straks besloten wordt alsnog te gaan toezien en handhaven, ben je als zzp-er én als werkgever/opdrachtgever alsnog de klos.

  Met het gedrag en de uitspraken van de wetgever rondom de wet DBA verandert er niets aan de drie kernzaken. De wetgever zet het weliswaar in de koelkast, maar doet verder niets. Dat creëert de onzekerheid en dus terughoudendheid. Ik kan werkgevers in dat kader wel begrijpen, maar in de huidige situatie zijn dit soort zzp-ers de dupe.

  Extra schrijnend is, dat door deze opstelling er bureaus zijn die misbruik maken van de situatie, door zzp-ers tegen standaardloon en voor de duur van een opdracht op contract te nemen en dat daar niet tegen opgetreden wordt.

  • Maar “dit soort zzpers” zijn misschien ook wel een beetje de aanleiding van de problemen die er nu zijn. Zij hebben wellicht onterecht gebruik gemaakt van de ondernemers faciliteiten die de wet biedt, door de VAR niet altijd naar waarheid in te vullen (aantal opdrachten enz.).
   Dus in zoverre doet de wet DBA z’n werk misschien toch wel goed, de juiste doelgroep ondervindt het meeste effect van de wet.

  • @Foppe, staatssecretaris Wiebes heeft inmiddels toegegeven dat de criteria ‘gezag’ en ‘persoonlijke arbeid’ niet hanteerbaar zijn in de praktijk rondom de vraag of je een bepaalde klus als zelfstandige (zonder loondienst) kunt doen.

   Het kan zijn dat de regering straks komt met totaal andere criteria voor de vraag welke opdrachten je als zelfstandige mag doen (zonder loondienst). Zie bijvoorbeeld het rapport van de commissie Boot (criteria: tarief, opdrachtduur en geen corebusiness)

   Zie ook:
   http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/modelovereenkomsten/content/arbeidswetgeving-onder-de-loep-wat-betekent-dit-voor-u

   • De Wet DBA is in feite niet meer zo interessant. Het gaat er nu om dat we nieuwe werkvormen ontwikkelen voor verschillende segmenten van de arbeidsmarkt en waarmee we de toekomst in kunnen. One size fits all-oplossingen zoals met de klassieke arbeidsovereenkomst en met de VAR zullen niet meer voldoen en zijn 20ste eeuws. Nieuwe duurzame concepten die ruimte geven aan flexibiliteit zonder dat ze tot rechtsongelijkheid leiden in fiscale en sociale zin.