"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wiebes zet Wet DBA in de ijskast (nieuws en analyse) #UPDATE

Staatssecretaris Wiebes heeft in een brief aan de Kamer laten weten maatregelen te nemen op de Wet DBA feitelijk in de ijskast te zetten. (#Update: zondag 17.00 uur)

Staatssecretaris Wiebes heeft in een brief aan de Kamer laten weten dat hij de implementatietijd van de Wet DBA verlengt tot 1 januari 2018. Daarmee is ook de handhaving tot die datum opgeschort. Hij erkent dat de huidige aanpak, waarin in modelovereenkomsten afspraken gemaakt moeten worden over termen als ‘vrije vervanging’ of ‘geen gezag’, feitelijk mislukt is.

Eerst herijking term gezag. Geen controles.

Wiebes benoemt expliciet dat in het bovenste segment van de markt de term ‘geen gezag’ niet meer van deze tijd is. Hij wil de komende tijd gaan gebruiken om te bezien op welke wijze wel helder is vast te leggen dat een zp’ers een zelfstandige is. Totdat die kaders duidelijk zijn, is er geen handhaving. “Dat geeft aan deze professionals de zekerheid dat zij in deze periode niet aanlopen tegen boetes of naheffingen”, zo schrijft hij in zijn brief.

Echte ‘boeven’ worden uiteraard wel aangepakt, benadrukt Wiebes. Hij wil ‘kwaadwillenden’ aanpakken. Een term die hij even kort als toch ook vaag omschrijft met: “Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).”

Wiebes wil haast maken met de herijking van de criteria “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” en wil daar nog voor de formatie een antwoord op hebben geformuleerd. Wanneer hij dat wil laten aansluiten bij het arbeidsrecht en de dikke jurisprudentie, dan lijkt me dat ambitieus.

Overigens komt Wiebes tot deze knieval, wat zo kunnen we het toch wel noemen, ook op basis van het rapport van de Commissie Boot. Ook deze adviseert in hun rapport kaders op te nemen waarmee duidelijk is wat in ieder geval wel kan.

Uitstel van de handhaving dus. Geen terugkeer naar de VAR. Geen nieuwe kaders als een tariefgrens, zoals in de ochtend van deze bekendmaking nog voorgesteld werd door VVD Tweede Kamerlid Erik Ziengs, partijgenoot van Wiebes. Mogelijk dat Wiebes in het kabinet bakzeil heeft gehaald omtrent een mogelijk plan om een tariefgrens in te stellen. De Wet DBA gaan nu in de ijskast, maar de systeem van de modelovereenkomsten zijn de wereld niet uit. De vraag is of dit nu de onzekerheid geheel wegneemt.

In plaats van te gaan controleren krijgt de Belastingdienst nu `een coachende rol´. Zo moet duidelijk worden wat wel en wat niet kan.

Wiebes tilt – het zal geen toeval zijn – de volgende voortgangsrapportage over de verkiezingen heen. Al met al wordt deze puzzel vooral iets voor het volgend kabinet.

Zie voor de hier de kamerbrief en het rapport Commissie Boot, met flinke kritiek op inhoud van de huidige modelovereenkomsten hier (zie onder aan dit artikel meer over de Cie Boot) 

Groeiende druk

Wiebes voelt zich door de toegenomen druk genoodzaakt de Wet DBA per direct aan te passen. Een aantal zzp-belangenorganisaties trok eerder deze maand hun handen van de wet af. Zo startte Stichting ZZP Nederland (lang voorvechter van afschaffing van de VAR), Zelfstandigen Bouw en MKB Belangen de actie “Stop Belemmering Ondernemers”.

VNO-NCW voorman Hans de Boer pleitte eerder vandaag voor het in de ijskast zetten van de Wet DBA: “Onze taxatie is dat 100.000 zzp‘ers serieus problemen hebben door de Wet DBA.” ONL roerde zich de afgelopen weken ook flink in het debat. Brancheorganisatie de Bovib is altijd kritisch gebleven over de wet.

De onrust onder zelfstandigen zelf was al langer groot. De hashtag #wetDBA stond de afgelopen dagen – zelfs als er geen direct nieuws was – regelmatig in de twitter top 10. Onderzoek van ict-netwerkorganisatie The Future Group laat zien dat een kwart van de bedrijven stopt met inhuur van zelfstandigen door de Wet DBA. De bewijzen dat de Wet een forse impact heeft op de markt van zelfstandige interim professionals, stapelen zich op. Uit een rondgang van ZiPconomy bij een aantal grote ondernemingen: de drie grote banken, PGGM en Tatasteel blijkt dat zij het aantal zzp-overeenkomsten sterk reduceren.

Nu actie nodig

In een inventarisatie door ZiPconomy eerder deze week bleek al dat een groot deel van de polder een ingreep van de Staatssecretaris verwacht. De pogingen van Wiebes om steeds te verklaren dat de zelfstandigen die nu zonder opdracht zitten of dreigen te raken blijkbaar opdrachten deden die niet geschikt zijn voor een zzp-constructie, werden steeds lastiger vol te houden. Voor een deel zal hij daarbij overigens vast gelijk hebben.

Wat hem hier parten speelt is dat de politiek altijd een discussie uit de weg is gegaan over welke zelfstandigen we het nu precies hebben als het om de Wet DBA gaat. Met name het grootbedrijf doet met de invoering van de Wet DBA de deur op slot voor zelfstandigen die daar al lang rondlopen. Terwijl hier geen sociaal maatschappelijk probleem is van gedwongen schijnconstructies waar het in de politiek vaak over gaat.

Oorzaak chaos: geen regie

Een snelle analyse van deze malaise (die het bedrijfsleven tientallen miljoenen aan uren en extern advies heeft gekost) ligt in de weeffouten die al in de Wet zaten plus het feit dat Wiebes geen regie heeft genomen in deze majeure ingreep in de wereld van zzp, inhuur en flex. Het krachtenveld daarin en het feit dat de professionaliteit bij opdrachtgevers rond het dossier inhuur nog maar heel ‘jong’ is (dus veel onzekerheid) is door Wiebes fors onderschat.

De koers die de Belastingdienst inzetten met modelovereenkomst, waarbij ze door dat gebrek aan regie niet kon voorkomen dat er duizenden werden ingediend en het te simpel hanteren van de criteria geen gezag of vrije vervanging duwde de Staatssecretaris verder in met moeras.

Commissie Boot velt hard oordeel

Tegelijk met de brief van de kamer zijn is ook het rapport van de Commissie Boot verschenen. Die commissie velt een hard oordeel. “De Commissie concludeert dat deze wijze van toetsing moeilijk te verenigen is met het door  de Hoge Raad geformuleerde uitgangspunt, dat alle omstandigheden van het geval moeten worden beoordeeld.”  Dus niet alleen naar gezag of vrije vervanging kijken. De commissie is met name uitgesproken negatief over de algemene en brancheovereenkomsten, die juist de kern van het idee van Wiebes vormen. In het antwoord van

Met name dat er – met die algemene kaders – er veel ruimte voor toetsing achteraf is, zorgt volgens de commissie Boot voor veel onzekerheid.

De commissie concludeert dat het niet nodig om het systeem van de modelovereenkomsten  maar adviseert wel dat er een nadere invulling van dat systeem te komen door vooraf een aantal criteria op te stellen, zoals de duur van een opdracht. Naar verluidt wilde ook Wiebes wel dergelijke kaders, bijvoorbeeld ook het tarief, maar heeft daar mogelijk geen ruimte van het kabinet voor gekregen. Het is vooralsnog niet duidelijk wat voor Wiebes nu de status is van die algemene overeenkomsten.

(Dit artikel heeft op zondag 20/11 17.00 uur een update gekregen) 

(Zie dit artikel voor uitgebreide reacties van opdrachtgevers, experts en brancheorganisaties) 

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

34 reacties op dit bericht

 1. Mooi! Het begin van een oplossing wellicht…

  Maar de onduidelijkheid is er nog steeds niet mee weg. Alleen uitgesteld

  Ongetwijfeld zal dit een verkiezingsthema worden.

 2. De discussie tussen alle DBA-watchers zal nu wel gaan over de vraag of de onzekerheid bij opdrachtgevers nu zal voortduren of dat de rust zal terugkeren en zzp’ers weer volop zullen worden ingehuurd. Het eerste omdat niet helder is wat een kwaadwillende opdrachtgever is. Het tweede omdat er niet zal worden gehandhaafd door de Belastingdienst.

  Ik denk dat het eerste het geval zal zijn. De modelovereenkomsten werken volgens de cie Boot ook niet,dus wat resteert er eigenlijk ngg van de deze brakke wetgeving?

   • Kennen wij elkaar Klwinkel?
    Bezef je wel dat dit al speelt sinds de eerste aankondiging van de wet?
    Ik ken je niet, maar weet nu al dat je niet nadenkt voordat je roept!

    • Ik begrijp je frustratie wel, maar boven een bepaalde leeftijd is het ook lastiger om opdrachten te vinden binnen de ICT, een vaste baan nog moeilijker trouwens. Of dat terecht is of niet doet er niet toe, het is een feit. Ik zie daar voor mezelf ook nog wel een probleem voor de toekomst…
     Maar ik probeer me zo onafhankelijk mogelijk te maken, zodat mijn leeftijd er niet toe doet, maar alleen wat ik oplever.
     In de test wereld is dat lastiger, dat begrijp ik prima.
     Misschien moet je er toch even goed over nadenken of je op de huidige manier door kan gaan, de laatste 5 jaar van je carrière.
     Ik zeg dat echt met de beste bedoelingen trouwens.

     Het feit dat je op de huidige manier jaren een dik belegde boterham hebt kunnen verdienen, betekend niet dat dit zo blijft natuurlijk, dat is het risico van ondernemen. Genoeg andere beroepsgroepen die zich hebben moeten aanpassen aan nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen in de wereld.

     Er is ook een hele grote groep zzpers die geen problemen heeft, ik denk zelfs dat de groep met problemen niet zo groot is als het lijkt, maar dat ze alleen heel hard kunnen schreeuwen en wat makkelijker de weg kunnen vinden naar de (sociale) media.
     Sowieso hoor je de zzpers die geen probleem hebben niet op dit moment, waarom zouden ze ook.

     Ik denk dat de huidige opschorting ook niet zo’n slimme zet is, vooral niet voor de goedwillende zzpers die nu ook slachtoffer dreigden te worden. Duidelijkheid was veel beter geweest, ook pijnlijk voor sommigen wellicht, maar voor de opdrachtgevers was het beter geweest dat ze weten waar ze aan toe zijn.

     Bv contracten korter dan 1 jaar mogen ten alle tijde op een zzp manier gedaan worden, ongeacht gezag enzo.
     Was voor sommigen ook weer niet goed geweest maar dat is dan maar zo helaas.
     Je kan ook nietverwachten dat iemand ieder jaar een nieuw tijdelijk arbeidscontract sluit, dat lijkt me ook te veel gedoe, ook voor werkgevers.

   • Schade door geen opdracht is ingecalculeerd, maar de reserves waren wel op. De crisis had z’n tol al geëist en nu we in betere tijden net weer bezig waren de boel op te bouwen heeft de overheid willens en wetens grote schade aangericht. Als gemeenten een straat overhoop gooien en winkels daardoor schade lijden kunnen ze ook vergoeding claimen. Jou uitspraak impliceert dus dat winkeliers dan ook niet zelfstandig zijn?!?

   • Klwinkel: dit is wel een heel raar argument. Schadeplichtig en zelfstandigheid gaan samen.
    Als jij een zelfstandige bent denk ik niet dat je het accepteert dat jij schade oploopt door het handleen van een ander. Vanuit dat standpunt slaat jouw stelling nergens op en heeft Willem gelijk in zijn repliek.

 3. Absoluut goed nieuws! De primaire dreiging van veel uitval is weg.

  Dossier is niet van tafel en we gaan de extra tijd ook zeker benutten om meer inhoud te geven aan de zelfstandige werknemer en deze uiteindelijk in de vurig gewenst zelfstandige opdrachtnemer binnen wettelijk kaders te verankeren. De toekomst is aan de Dynaworker.

  • Wessel, ga je iets nieuws introduceren (Dynaworker) ? Leg eens uit.
   M.i. moeten we “gewoon” allemaal de zelfstandigheid gestalte geven en niet afwijken naar andere alternatieven om iets wat eigenlijk zo eenvoudig is complexer te maken. Vergroot ook niet de duidelijkheid. Toch ?

 4. Goed nieuws. Al eerder schreef ik “terug naar de tekentafel”. En dan hopen dat er wel iets goeds uit komt.
  Laatste alinea is mij niet duidelijk wat de commissie precies concludeert….:
  De commissie concludeert dat het niet nodig om het systeem van de modelovereenkomsten maar adviseert wel dat er een nadere invulling van dat systeem te komen.
  Ehmmm????

  • @Theo, een link naar de volledige brief staat in het artikel. De commissie concludeert dat het idee van de Wet DBA niet verkeerd is, maar het hanteren van termen gezag en vrije vervanging te simplistisch is voorgesteld. Zoals Boris Emmerig al voorspelde: http://www.zipconomy.nl/2016/11/de-commissie-boot-en-de-wet-dba-je-kunt-erop-wachten/

   Belangrijker is hoe Wiebes nu verder wil. Aanpassing arbeidsrecht waardoor hij wet arbeidsrechtelijke criteria verder kan, of hele ander type criteria gaan introduceren. En dat dan in afwachting van nieuw kabinet….

 5. Heren, laten we de discussie een beetje op niveau houden, anders voel ik me genoodzaakt reactie te gaan moderen.

  Hugo-Jan Ruts
  ZiPconomy

 6. Het is een noodgreep van Wiebes, die uiteindelijk onvermijdelijk was. Die grote tanker lag al heel lang op ramkoers, maar Wiebes loodste gewoon rechtdoor.
  Ik vind het een zwakke aanpassing, een oplossing is het absoluut niet.
  Door de afschaffing van de VAR is de moeite van het arbeidsrecht om algemene hard and fast rules voor afbakening van de arbeidsovereenkomst (zie ook de verschillende uitspraken in alle PostNL zaken) te geven als Paard van Troje binnengehaald bij de Belastingdienst. Dat de Belastingdienst daar vanaf wilde was nu juist DE reden om de VAR in te voeren in 2005. De beoordeling of iets een arbeidsovereenkomst is, is niet in een kort afvinklijstje te vatten, oordeelde ook de Commissie Boot.

  ‘Misbruik’ is ontstaan door de fiscale faciliteiten (zelfstandigenaftrek etc), een oplossing is illussoir zonder daar ook naar te kijken. Wiebes rept er met geen woord over.

  Ik schat in dat de (te) ambitieuze wens om voor maart met een andere invulling of aanvulling op de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’ te komen alleen door verkiezingsstrategie is ingegeven. Daarvoor moet het arbeidsrecht grondig herzien worden. Dat lukt de SER al lange tijd niet (op dit punt), Wiebes en Asscher krijgen dat zeker niet meer voor elkaar.

  Uitstel dus, de hete aardappel wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet. Ik ben benieuwd of het dan nog steeds Wiebes (en/of Asscher) zijn die het Trojaanse Paard dan weer naar buiten mogen duwen.

  • Hi Daniël,

   De VAR was eigenlijk al in 1998 geschreven, voortvloeiend uit de noodzaak om de groei van convenanten te stoppen en de behoefte aan een plek voor het hard groeiende zelfstandigenleger in de regelgeving, en is in 2001 naar de wet getrokken onder de “bezielende leiding” van het CDA en PvdA om uiteindelijk in 2004 in de wet opgenomen te worden. Grote motor: Aart de Geus (CDA).
   En dat was echt niet in 2005 omdat de Belastingdienst indertijd van het arbeidsrechtelijke aspect af wilde. Kan je alles tot in detail wel een keer vertellen hoe het is ontstaan.

   Ook is misbruik niet ontstaan door de fiscale fasciliteiten. Het is ontstaan door gebrek aan handhaving en het sinds 2001 weigeren van – en blind zijn voor – adviezen door de Belastingdienst.
   “Misbruik” is ontstaan door de ruimte die daarmee ontstond om iemand via de voordeur eruit te bonjouren en via de achterdeur terug te halen “met een VARretje”. Dat is misbruik van regelgeving en overigens nog steeds te bestraffen. Was ook al mogelijk tijdens de VAR, ondanks dat men blijft roepen dat de VAR een “niet te bestrijden vrijwaring” gaf en de VAR voor “afgeschaft moest worden”. Pure larie. Dat is eigen straatje schoon vegen onder een hele slechte flauwekul rechtvaardiging.
   Repareren van/inhalen achterstallig onderhoud van de VAR had al deze rotzooi voorkomen.

   Terug naar de tekentafel kan opgelost zijn in nog geen twee weken. Dan zijn de argumenten Gezag en vrije vervanging als eerste van de tafel. Zijn totaal niet relevant in de samenwerking vanuit ondernemerspersectief (!) bekeken . Kan alleen relevant zijn als we blijven kijken naar arbeidsrecht en blijven roepen: iemand is per definitie werknemer en onder bepaalde omstandigheden ondernemer.

   Welnu, wat ondertussen duidelijk is: de zelfstandige is geen van beiden !
   En daar moet de politiek de ballen hebben en tonen om ons stelsel te willen aanvullen.
   Zoals gezegd: kan binnen 2 weken, want de (oude) stukken kunnen zo aangeleverd worden.
   En dat zijn niet stukken van de minste geringste personen (waaronder commissie Hoz, SER, Commissie Stevens,commissie Boot en diverse betrokkenen uit de branches, waaronder ondergetekende)

   Met vriendelijke groet en respect
   Karl

 7. Mijn ervaring is dat er al veel schade is aangericht, en er inderdaad veel (advies)tijd, geld en ergernis is verspild. Het lijkt me sterk dat grote opdrachtgevers het ingezette bange beleid van payrollen en detacheren opeens weer gaan terugbuigen naar de tijd dat de VAR er nog was. Die zien we niet meer terug!
  Er ontstaat nu een gek vacuüm, waarin bijv accountants bij controle hebben na te gaan of er braaf modelovereenkomsten zijn opgesteld en of de klant netjes mer de zzp’ers in gesprek is “over de vormgeving van de arbeidsrelatie”. En we weten ook dat de fiscus tot 1-1-18 niet (streng) controleert. Vreemde situatie!

  Tegelijk is wél het effect dat schijnzelfstandigen er (deels, geen idee hoeveel) zijn uitgefilterd, én ook wakker zijn geschud om opnieuw heel bewust te kiezen voor de vrijheid en onafhankelijkheid van het ondernemen. Dat geldt ook voor mij, ik kon vaak best lange tijd via intermediairs aan de slag als loopbaanadviseur voor grote bedrijven; een markt waar ik als eenpitter niet zomaar even binnenkom. Over de middeleeuwse tarieven (mn bij overheid, interessant!) heb ik me boos gemaakt. Ben daar bewust mee gestopt. Nu een mix van HR-opdrachten die beter betalen en van mijn kant meer inspanning om (team)coachopdrachten binnen te hengelen. Geen gedoe daar over modellen en DBA. Dat bevalt goed, zowel financieel als emotioneel.
  Tot slot: het herijken van allerlei defiinities vraagt om naar het gehele systeem en de structuur van arbeidsverhoudingen te kijken. Vanuit een samenhangende visie. De regels rond arbeid, vast, flex en zzp zijn al tientallen jaren stroperig en niet meer van deze tijd.
  Het zou zonde zijn als dit onderwerp straks bij formatie van een nieuw kabinet een onderdeel is van het Grote Uitruil Spel. Belangenclubs die de weerstand rond DBA hebben gestroomlijnd en lobbyclubs zullen zich moeten blijven inspannen om dit thema goed en verstandig onder de aandacht te houden van beleidsmakers en politiek. Met als leidend principe graag praktische werkbaarheid en regels vanuit samenhang.

  • Mooi voorbeeld hoe jij je hebt aangepast aan de markt van “lange tijd via intermediairs aan de slag” naar “veel zelfstandiger HR klussen”.
   Die lange klussen was makkelijker, maar de huidige aanpak geeft meer voldoening.

   • Dank je @Kwinkel, voor de volledigheid zeg ik erbij dat ik recent weloverwogen en bewust parttime gestart ben als loopbaanadviseur bij een grote bank, waar desgevraagd alleen payroll de contractsvorm mag zijn en niet meer -als in 2015- zzp. Vind dit voorlopig acceptabel, én omdat ik het werk en het team heel leuk vind én ik heb bovendien een gezin te onderhouden. Dat ik het voel in mijn portomonnee (schade valt mee) neem ik op de koop toe.
    De mix van loopbaanadvies, (team)coaching en HR-opdrachten bevalt uitstekend en mijn ondernemerschap is zoals il al zei gestimuleerd door al die idiote maatregelen.

  • @Jules over je laatste passage: Ik zou graag zien dat de politiek eerst met het hele praktijkveld, sociale partners en belangenbehartigers en juristen, gaat verkennen/bediscussieren hoe de arbeidsmarkt van de toekomst eruit ziet en hoe de politiek deze zou moeten reguleren. Dit om te voorkomen dat we weer worden opgezadeld met wetgeving die niet werkt en rammelt bij de uitvoering.

   Ik zie hier een mooie rol voor minister Asscher in de nadagen van dit kabinet.

   • Helemaal eens Mark, ik weet dat veel knappe koppen uit wetenschap (economen, juristen), én ook steeds meer praktijk- en beleidsmensen moeite doen (al langere tijd, vaak achter de schermen) om tot een evenwichtige regulering te komen zoals jij dat beoogt, die recht doet aan alle stakeholders.
    Maar de regels zijn oud en stroperig en -vooral- de gevestigde belangen zijn groot. Denk aan de werkgevers- en werknemersbastions en de ambtenaren van betrokken ministeries.
    Asscher gaat er zich vrees ik in die korte tijd niet meer aan branden, er staat te veel op het spel met de a.s. verkiezingen. En het thema te complex om dat in nog geen half jaar te ‘fixen”.
    Beroepsvereniging Noloc (loopbaanadviseurs) en mn ABU (uitzendbranche) zoeken steeds meer elkaar en andere stakeholders op voor werkbare en samenhangende olossingen voor de zo belangrijke arbeidsmarkt van de toekomst. Ik blijf optimistisch!

 8. ‘Weet of had kunnen weten’, dat is in mijn visie een behoorlijke schep minder dan fraude, waarvan ik zou begrijpen dat het nu al wordt aangepakt. Maar dan moet wel vaststaan dat opdrachtgever de intentie had om fraude te plegen. Bij ‘had kunnen weten’ hoeft de Beladtingdienst geen kwade opzet te bewijzen, maar kan volstaan met verwijzen naar jurisprudentie en wetgeving.
  Wo 23 november procedurevergadering hierover, daarna volgt plenair debat. Zie ook: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6ef89879-1ce5-428d-8c76-89355afc239e&title=Agenda%20procedurevergadering%20Financi%C3%ABn%20-%2023%20november%202016.pdf

  • Net als met alles in deze wet is ook de definitie van kwaadwillenden vaag.
   Als ik de brief lees, staat er wel dat er vanaf 1 mei 2017 al boetes gaan worden uitgedeeld aan ‘overduidelijke’ schijnzelfstandigen of hun opdrachtgevers die een oneerlijk concurrentievoordeel behalen. En als deze kwaadwillenden gedefinieerd worden als ‘mensen die het hadden kunnen weten’ is dat nog best een forse groep. En volgens mij kun je veel Zzp-eenmanszaken met ondernemersaftrek al snel wegzetten als oneerlijke concurrentie tegenover mensen in loondienst die sociale premies betalen.

   Als er dus vanaf 1 mei gehandhaafd wordt bij de overduidelijke gevallen: betekent dat dan dat er vanaf 1 januari 2018 boetes uitgedeeld worden aan de wat meer twijfelgevallen rondom wel/geen schijnzelfstandigheid?
   Of anders: wat heeft Wiebes nu precies uitgesteld met deze brief? Of zegt hij gewoon dat de belastingdienst vanaf 1 mei gewoon begint met handhaven, waarbij ze eerst wat meer waarschuwingen uitdelen (‘coachen’). En dan vanaf 1 januari 2018 er heel strak in gaan zitten?

   Mijns inziens bewijst de brief alleen maar dat ze nog steeds het aantal zzp’ers fors willen terugdringen. Dit ook op aandringen van Europa. Dit uitstel van Wiebes is niets meer dan een tactisch trucje, want het heeft best wat tijd nodig voordat een gemiddelde zzp’er weer (volledig) in loondienst wil gaan.

 9. Miranda en Corne,

  No worries over die kwaadwillendheid bij mij. Misschien door juristen ogen, maar niet in de praktijk.

  Ik ga bijvoorbeeld niet met modelcontracten werken als de commissie boot zelf aangeeft dat die rammelen, vooral de algemene.

  Dan zal ik dus blijkbaar zelf eentje moeten maken (de algemene klopt niet) terwijl ik dan daarin ook weer tegen bepalingen over gezag of vrije vervanging aanloop. Terwijl ik nu al weet dat die bepalingen veranderd gaan worden.

  Dan ben je Roomser dan de Paus aan het doen (er is immers ook geen handhaving) op basis van regels die onduidelijk zijn en nog gaan veranderen. Dus nee, tenzij een opdrachtgever me een pistool op het hoofd zet om een modelcontract te gebruiken, ga ik er in elk geval niet aan beginnen.

  Er is al genoeg tijd en moeite van goedwillende (pun intended) zelfstandigen verloren gegaan alleen al door het verdiepen in de materie. Laat staan al die brave zelfstandigen die een modelovk hebben gemaakt en 3 maanden bij de brievenbus gelegen in hoop op reactie van de fiscus.

  Ik zou dus niet weten hoe je als gewone zzp’er en opdrachtgever voor ‘kwaadwillend’ aangezien zult worden. De modelovk is bovendien niet verplicht; alleen handig als partijen twijfelen over status van hun relatie. Ja die twijfel heeft nu iedereen, dus niemand.

  Dit gezegd hebbende denk ik dat kwaadwillend zich zal beperken tot werkgevers die bewust en tegen de wil van werknemers hun werknemers ontslaan en daarna terughuren. (Iets wat je overigens veel beter kunt bestrijden door ondernemers te helpen ipv te controleren en straffen. Zoals de 2jr doorbetaling bij ziekte e.d. Dat kan helpen zorgen dat nensen dus helemaal ZELF niet zzp willen zijn weer aangenomen worden.

  • Justin, ik zou me daar niet aan branden, het “kwaadwillend” kan en zal door de Belastingdienst uitgelegd gaan worden op de hun bekende manier. Dat dit niet in ons voordeel is moge duidelijk zijn. Hopelijk heb ik ongelijk en is de “kopersstaking” opgelost, maar op een of andere wijze ontkom ik toch niet aan een zekere twijfel daarover…

  • Justin, de modelovereenkomsten geven sowieso geen zekerheid over de vraag of de opdrachtgever loonheffing en premies moet inhouden. Het gaat om de feitelijke situatie. En hoe het beoordeelt wordt, kan per inspecteur en per rechter verschillen…

   Met deze brief gaat de belastingdienst vanaf 1 mei 2017 gewoon controles uitvoeren, waarschijnlijk op de werkvloer. En ze zullen dan vooral waarschuwingen uitdelen, zodat mensen het kunnen verbeteren. En in een paar evidente gevallen (die het hadden kunnen weten) zullen ze een naheffing opleggen voor het schrik-effect.

   Als je een kikker wilt koken, moet je hem niet in een pan kokend water stoppen, want dan verzet hij zich hevig en springt hij eruit. Je moet hem in een pan met koud water stoppen en dan op laag vuur langzaam opwarmen.
   Dat is wat Wiebes nu doet met 1 miljoen zzp-kikkers. Dat aantal moet omlaag en Wiebes is een slimme man die het spel heel tactisch speelt.

 10. Beste Corne. Op basis van welke criteria wil die inspecteur dan gele kaarten gaan uitdelen? Op het aspect gezag waarin iedereen in landelijke dagbladen heeft kunnen lezen dat het verouderde principes zijn. (en een omgekeerde bewijslast: het is loondienst, tenzij…).

  In Wiebes’ hoofd kan ik niet kijken Corne, maar afgaande op zijn verbale en nonverbale uitdrukkingen bespeur ook ik weinig liefde en waardering voor de doelgroep. Ik eet echter mijn schoen op als we hem na de verkiezingen terugzien. Wat ons heeft opgebroken als zzp’ers is dat de lobby pas op gang kwam toen de pleuris uitbrak. Terwijl de vakbonden en uitzendbranche wel vanaf het begin aan tafel zaten. Namens ‘ons’ zaten wel fnv zelfstandigen, pzo en zzp nederland aan tafel, maar de vraag is met welk mandaat en intenties.

  Als er straks een nieuwe minister/staatssecretaris moeten we er dus als de kippen bij zijn. Dat roept de algemene vraag op of er geen echte zzp organisatie voor en door zzp’ers moet komen. Maar zelfs zonder hen zijn er inmiddels krachten gekomen – ik noem bijvoorbeeld de geweldige lobby achter de schermen van Hans Biesheuvel – die vanaf dag 1 onze belangen kenbaar zullen maken. Ook zijn er nu zoveel hoorzittingen geweest waardoor politici duidelijker hebben gekregen wat dba inhoudt. Reken maar dat ‘de terrier van het cda’ (pieter omtzigt) tot treurens toe moties zal indienen en kamervragen zal stellen tot het fatsoenlijk wordt geregeld.

  • Tja, ik denk dat ze gewoon een paar boetes uitdelen aan opdrachtgevers van zzp’ers die er langer dan één jaar zitten. Op 1 mei 2017 is de VAR precies één jaar afgeschaft, dus ze kunnen dat dan doen. En als opdrachtgevers dan niet kunnen aantonen dat ze er iets mee gedaan hebben, zijn ze de sjaak.
   Rondom de opdrachtduur is voldoende jurisprudentie (wel in samenhang met andere criteria).

   In z’n vorige voortgangsrapportage gaf Wiebes een open norm van 8 maanden aan. Daarboven ligt de bewijslast bij de opdrachtgever. En natuurlijk moet er dan wel gekeken worden naar allerlei andere indicatoren die wel/niet op ondernemerschap wijzen. Maar opdrachtduur is wel een van de makkelijkste criteria om mee te beginnen.

 11. Whahahaha, alleen de “echte kwaadwillenden”…. ik ga er van uit dat de Belastingdienst nu als eerste…….de Belastingdienst gaat aanpakken?!?! En de ministeries van de Rijksoverheid ook. Immers, een PostNL en grotere bouwbedrijven die eerst personeel ontslaan om vervolgens weer terug in te huren, dat werd toch gezien als de ware schijnzelfstandigheid? Ik blijf me verbazen over zoveel onkunde en amateurisme bij onze bestuurders. Het devies blijft; gewoon dossier op orde, laat duidelijk zien dat je als ZZP’er voor een bepaald gewenst resultaat wordt ingehuurd, definitieve jaaropgaven archiveren zodat de terugwerkende kracht ook wordt afgedicht etc. en dan kan iedereen ‘gewoon’ aan het werk. Blijft onverlet dat de pure Risk managers van groetere opdrachtgevers dit nog steeds als een groot risico kunnen blijven zien, aangezien er niks is veranderd.

  NB voor wie het nieuws heeft gemist over het opnieuw inhuren van pas ontslagen ambtenaren (ook incl. regeling): http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/verbod-op-terughuren-ontslagen-ambtenaar.9549839.lynkx

 12. Corne, dat zou van de zotten zijn. Je kan toch niet van een opdrachtgever verwachten dat ie allerlei jurisprudentie gaat zitten uitpluizen voordat ie een opdracht geeft aan een zelfstandige die hem snel ergens mee uit de brand moet helpen. Ik geloof er niks van. De eerste inspecteur die daarmee aankomt (die 8 maanden in voortgangsrapportage is ook geen wet, slechts een stukkie papier in het hele lange politieke traject rond dba) die wordt vriendelijk verzocht om eerst het eigen huiswerk op orde te krijgen. En mocht het op een zaak aankomen dan maakt de rechter natuurlijk helemaal gehakt van de de fiscus. BEHALVE bij de situatie dat er echt kwaadwillendheid /misbruik is. Zoals bedrijven die mensen ontslaan en terug huren tegen de wens van degene die is ontslagen. Maar in een grijs gebied (zoals die IT-er met lange klus) kun je iemand niet van kwaadwillendheid betichten. Kwaadwillendheid vereist een zwart-wit situatie. Anders kan je je altijd beroepen op de nog onduidelijke (en in ontwikkeling zijnde!) regels.

  • Ik zou ook willen dat het anders was… Ga eens zoeken in de jurisprudentie. Je zult zien dat er best wat gevallen te vinden zijn van zzp’ers met Var-wuo (juist ook in de ICT) die één kalenderjaar voor slechts één opdrachtgever werkten. Waarom zou zo iemand recht hebben op de fiscale ondernemersvoordelen voor dat jaar? De rechter geeft in die gevallen vaak de belastingdienst gelijk en laat de naheffing&boete staan. Ik verwacht niet dat dat na 1 mei 2017 anders is…

   • Zeker als je jaar na jaar hebt ingevuld meerdere opdrachtgevers denkt te hebben in een jaar (VAR vul je vooraf in), terwijl je al die jaren bij dezelfde zat…