"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Positie bemiddelingsbureaus onder Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties veiliggesteld

18405831_s-300x300Brancheorganisaties van zzp-bemiddelaars hebben een doorbraak weten te forceren met staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën). Hierdoor is het toch mogelijk om voor bemiddelingsbureaus vooraf zekerheid te krijgen over het ontbreken van een arbeidsrelatie tussen die bureaus en zzp’ers. Wiebes heeft zich lang verzet om de bureaus die zekerheid vooraf te geven via de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Dat terwijl naar schatting 100.000 zzp’ers wel via een bureau werken.

Gelijk met het bericht dat de invoering van de Wet DBA uitgesteld is tot waarschijnlijk 1 april, werd duidelijk dat er ook een akkoord is met de bemiddelaars. Voor die situatie is er nu een aparte voorbeeldovereenkomst, waar in principe alle bemiddelingsbureaus die werken met het tussenkomstmodel (en dat zijn bijna alle bureaus) gebruik van kunnen maken.

Het goedgekeurde model betekent zekerheid over het feit dat er geen loonheffing afgedragen hoeft te worden. De zekerheid geldt alleen als in de praktijk ook volgens de overeenkomst wordt gehandeld.

 • Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst, omdat de modelovereenkomst zodanig verwoord is, dat het element ‘werkgeversgezag’ ontbreekt, evenals de leiding en toezicht door de derde.
 • Er is geen sprake van een fictief dienstverband, omdat de intermediair middels de modelovereenkomst aannemelijk maakt dat de zzp’er een zelfstandig ondernemer is. De intermediair baseert zich daarbij vooral op de informatie waar hij als opdrachtgever over kan beschikken.

“Met de nieuwe systematiek kunnen intermediairs vooraf zekerheid krijgen van de Belastingdienst. Dit is van groot belang om ervoor te zorgen dat zzp’ers in Nederland ook na de afschaffing van de VAR aan het werk blijven.  Intermediairs kunnen direct gebruikmaken van deze modelovereenkomst. Zij hoeven dus niet nog apart goedkeuring te krijgen van de Belastingdienst,” zo schrijft de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU).

“Deze overeenkomst biedt zekerheid vooraf aan opdrachtgever, zzp’er en intermediair”, zegt directeur Marco Bastian van brancheorganisatie NBBU. De NBBU is ook tevreden over het feit dat er geluisterd is naar het dringende verzoek om meer implementatietijd. “De markt heeft hiermee meer tijd voor het informeren van opdrachtgevers en klanten over de nieuw ontstane situatie en het aanpassen van contracten hierbij.”

Lees alle actualiteiten over de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties op deze speciale pagina.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

2 reacties op dit bericht

 1. Vraag me toch af of deze duidelijkheid vooraf zo veilig is. Het staat toch heel duidelijk in de overwegingen:

  “Dienstbetrekking
  De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd als sprake is van een arbeids-overeenkomst, een uitzendovereenkomst of een fictieve dienstbetrekking. Een arbeidsovereenkomst is aanwezig als aan drie voorwaarden is voldaan:
  1. de werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten;
  2. de werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid;
  3. de werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat sprake is van een ‘gezagsverhouding’.”

  In de keten is veelal wel sprake van een dienstverband naar mijn mening. Indien de allocatie door de tussenpersoon is gedaan ontstaat indien er gezag is, persoonlijk arbeid wordt verricht en betaald wordt een uitzendovereenkomst. Indien de feitelijk werkgever zelf de kandidaat heeft geselecteerd dan is er sprake van payrolling en heeft de werknemer de zelfde ontslag bescherming als de medewerker in dienst bij de feitelijk werkgever.

  • In artikel 9.1 staat expliciet hoe ‘fictieve dienstbetrekking van tussenkomst’ voorkomen kan worden (=bij ondernemerschap), wat aansluit bij huidige regels omtrent bemiddelen van zzp’ers.

   ‘Indien de feitelijke opdrachtgever (lijkt me een betere term dan werkgever) de kandidaat heeft geselecteerd’ dan is er niet automatisch sprake van payrolling. Immers nu werken ook veel (veelal grote) opdrachtgevers met constructie dat ze wel zelf selectie doen maar contract via broker laten lopen.