"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Organiseren, recruitment & flex en de markt voor interim professionals. 20 experts over 2015.

30691272_sWelke trends zien we in 2015 als het gaat om organiseren en flexibiliteit. Hoe ontwikkelt inhuur, recruitment en HR zich in dat kader. En wat gaat de markt voor zelfstandige interim professionals het komende jaar doen? 20 experts geven hun antwoord. 

Gaan organisaties nu echt kantelen? Pakken organisaties door in het professionaliseren van hun inhuur van externen? Komt er meer aandacht voor kwaliteit boven efficiency als het gaat om inzet van (al dan niet flexibel) personeel? Wordt 2015 het jaar van de revanche van de ZP’er die slechte opdrachtgevers afschaft? Hoe moeten zij zich onderscheiden? Verdwijnt de de onwetendheid van politiek Den Haag over de zzp-dossiers? Welke trends zien we in de branche van bemiddelingsbureaus, MPS’s, marktplaatsen en andere vormen om vraag en aanbod van hoogwaardig interim talent bij elkaar te brengen?  

De ZiPredactie verzamelde meningen en voorspellingen. 20 experts over 2015.  

En heel bewust de wereld van organisaties die inhuren en de wereld van interim professionals in één overzicht. Immers: alleen wanneer die twee werelden elkaar beter begrijpen komen we tot nieuwe en duurzame verhoudingen tussen organisaties en zelfstandige professionals.

Organiseren & flexibiliteit in 2015:

 

Wendbaar, segmentatie flexschil en professionele communities

“Wij verwachten in 2015 een aantal ontwikkelingen: Wendbaar manoeuvreren, verdere segmentatie van de flexschil  en de community als opstelsom van activiteitenGrote corporate organisaties weten het nu zeker: het wordt niet meer zoals het was. Om mee  te kunnen bewegen met de kleine ‘loodsboten’ die langszij komen, is in 2015 meer wendbaarheid nodig. Ramen en deuren worden daarom in hoog tempo opengezet. De behoefte aan flex zal in 2015 licht stijgen. Binnen deze organisaties ontstaat zo werkenderwijs een visie op flex.

Segmentatie van de flexschil zet door. Enerzijds ‘commodity flex’ werven via leveranciers en marktplaatsen. Anderzijds ‘specialistische flex’ werven via het netwerk en referrals. Specialistische flex wordt steeds vaker betrokken in co-creatie met de opdrachtgever. In open innovatietrajecten, product- en markt-ontwikkeling, krijgt de interim professional een steeds grotere rol. Er wordt gebruikt gemaakt van zijn actuele marktkennis in combinatie met kennis van de organisatie. De huisconsultant nieuwe stijl.

Werkenderwijs ontstaan zo professionele communities, alhoewel we die in 2015 niet meer zo zullen noemen. Een community als een verzameling van activiteiten waarin opdrachtgever en interim professional elkaar ontmoeten, relaties opbouwen en vraag en aanbod bij elkaar brengen.  Openheid over de projecten-agenda van de organisatie is daarbij van belang.”

Robert Heier, Sinuo

Druk op gevestigde orde vereist wendbaarheid

“Als gevolg van het aanhoudende ongunstige economische klimaat, veranderende consumentengedrag, sneller veranderende markten, de rol van internet en de toegankelijkheid tot kennis en informatie bedreigen nieuwe toetreders met innovatieve business modellen de gevestigde orde op de markt.

In antwoord hierop zullen traditioneel ingerichte bedrijven wendbaarder moeten worden om in ‘business’ te blijven. Afscheid nemen van het traditionele denken betekent niet alleen innoveren maar vereist ook wendbaarheid. Om wendbaarder te worden zullen bedrijven in toenemende mate ervoor kiezen om hun personeelsbestand verder te flexibiliseren. Het aandeel flexibele arbeid van de werkzame beroepsbevolking zal naar verwachting ook verder toenemen.

Veel bedrijven proberen dit nu nog in eigen beheer te organiseren, maar zullen steeds meer meer de hulp inroepen van specialistische partijen, zoals managed service providers (MSP’s) en brokers.”

Peter Bargon, Yacht

Forse impact van gewijzigd ontslagrecht, en krapte sommige beroepen

“Twee grote trends zullen komend jaar zichtbaar worden. Allereerst zijn er de (forse) gevolgen van het gewijzigde ontslagrecht. Wij verwachten dat de gevolgen – geleidelijk en niet pas per 1 juli – verstrekkend zullen zijn. Het besef dat een arbeidsovereenkomst gelimiteerde waarde heeft, zal sterker doorklinken. De werkgever zal dit beter uitnutten in zijn gesprekken met de werknemer. Zaken als demotie, juist ook arbeidsvoorwaardelijk, zullen vaker op de agenda staan. De werknemer zal beseffen dat het krachtenveld (in zijn nadeel) gewijzigd is en zal vaker genoegen nemen met teruggang in inkomen. Hoe de jurisprudentie zich zal ontwikkelen, valt te bezien. Overduidelijk is nu al dat de werkgever zijn zaken goed voor elkaar moet hebben richting de werknemer. Wij wachten gespannen de cases af waarin werkgevers vlak na 1 juli en masse mensen zullen ontslaan. Verstandige werkgevers zullen -terecht- bang zijn voor nogal wat negatieve PR.

De andere ontwikkeling die wij zien is de terugkeer van krapte voor sommige beroepscategorieën. Ook dit punt zal neveneffecten met zich meebrengen. HRM kan zijn verzwakte positie versterken ten faveure van inkoop. Een mindset van ‘cost per hire’ (de goedkoopste) naar ‘quality per hire’ (de beste) zien wij al ontstaan. Maar ook de attractiviteit van de opdracht- en werkgever zal een issue zijn. De crisis heeft werkgevers en werknemers verder uit elkaar gedreven. Employer branding en employee relationship management worden nog meer van belang.”

Piet Hein de Sonnaville / Marleijn de Groot (Schaekel & Partners)

ICT bedrijven worden nutsbedrijven

“Ik verwacht dat steeds meer ICT bedrijven, nutsbedrijven zullen worden. Data zal straks net als stroom uit het stopcontact komen. Een applicatie zet data om in informatie, net als een televisie stroom omzet in beeld. Er zijn meerdere apparaten (platforms), er is één stroomnetwerk!

We leven in een tijd waar kennis de belangrijkste productiefactor is geworden, maar de meeste vormen, waarmee we ons werk organiseren, stammen nog uit de 19e en 20e eeuw. 2015 zal vooral over nieuwe organisatieontwerpen gaan.”

Paul Bessems (Weconomics fellow en hybride organisatiespecialist) 

De muur van traditionele organiseren afbreken

“Blijven we hangen door politieke onwil, besluiteloosheid en onkunde om ondernemerschap te faciliteren of zet de beweging door? Ik weet het niet! Trendwatchen is niet mijn talent. Ik zie wel steeds meer initiatieven, waarbij mensen vanuit bevlogenheid en talentdiversiteit vloeibare samenwerkingsverbanden vormen.

De scheur in de muur van traditioneel organiseren is gevonden. Nu is het zaak deze muur af te breken en freelancers ruimte te geven. 2015, een jaar om naar uit te kijken!”

 Richard van der Lee, Century of Talent  

2015: het jaar van de sociale innovatie.

De mens ‘achter’ de professional met zijn ambities, talenten en ideeën gaat in het jaar 2015 in toenemende mate ontdekt worden als degene, die hét verschil maakt in het succes van bedrijven. De factoren, die jarenlang als soft gezien werden, zullen (h)erkend worden als de harde factoren van de toekomst. In onderzoeken komt dit al regelmatig naar voren, met daarbij het onmiskenbare positieve effect op (financiële) prestaties van de bedrijven. Door te investeren in mensen en de manier waarop zij samenwerken, worden gunstige voorwaarden gecreëerd, waarin innovaties sneller tot stand komen en organisatievormen uiteindelijk minder relevant worden.

Linda Brandwijk – de Groot, The Interaction Factory

Direct contact (en contract) tussen zp’er en organisatie

“2015 zal hat jaar worden dat de rol van bemiddelingsbureaus definitief een andere vorm zal gaan aannemen. De traditionele bemiddelingsbureaus zullen het ongelofelijk zwaar krijgen waarbij alleen,  specialistische bureaus en disruptieve bedrijven, het wel goed zullen blijven doen. Zowel organisaties als zp’ers willen direct het contact en contract aangaan met elkaar. Dit is iets wat de afgelopen tijd zich al heeft ingezet en zeker zal gaan doorzetten. Technologische ontwikkelingen maakt dit allemaal nog beter mogelijk.”

Niels Huismans, FastFlex

Recruitment, inhuur, sourcing & HR in 2015 

 

Recruitment van flex in eigen hand

De HR wereld begint langzaam maar zeker oog te krijgen voor flex. Dat begint bij recruitment waar organisaties het aannemen van vast en flex steeds meer in eigen hand nemen door gebruik te maken van online, sociale netwerken en gemengde talent pools opzetten. Hierdoor gaat inhuur minder vaak op prijs via vacaturesites en marktplaatsen. ‘De business’ loopt nog wel een stap voor op HR in de inzet vast/flex op het gebied van personeelsplanning.

Mark van Assema, Amessa

Flex krijgt echt een plek op de HR agenda

“2015 wordt wordt volgens mij het jaar dat HR flex omarmt. Vanuit de vorige HR trend ‘strategische personeels planning’ krijgt flex echt een plek op de HR agenda. Je ziet nu al dat binnen steeds meer organisaties recruitment ook de sourcing van flex oppakt.

Inkoop speelt een belangrijke rol bij het definiëren van de te maken afspraken en de procesinrichting. Deze integrale benadering van vast en flex zie je ook terug in de ontwikkeling die de VMS en ATS platforms doormaken. Inhuursystemen kondigen ATS achtige features aan en andersom.”

Rob de Laat, StaffingMS

Contractvorm van personeelsbehoefte wordt ondergeschikt

“Ik verwacht dat de trend dat grote inleners hun recruitmentproces meer gaan outsourcen zal doorzetten. Ook zullen er meer nieuwe MSP dienstverleners tot de markt toetreden. Het ondersteunen van de strategische personeelsplanning staat daarbij hoog op de agenda in 2015. Er zal bij die personeelsplanning geredeneerd worden vanuit personeelsbehoefte en niet vanuit de contractvorm. Dat laatste, de contractvorm, wordt ondergeschikt.”

Patrick Tiessen, Netive

De lat voor recruitment – ook van flex – gaat omhoog

“Zou Louis van Gaal de werving en selectie van zijn team overlaten aan een recruiter? Steeds meer organisaties zien dat een succesvol team begint met de samenstelling van het team. Als je een winnend team wilt, moet je kandidaat niet ‘good’ zijn maar ‘great’. Volgens de Boston Consultant Group winnen ‘people companies’ van de concurrentie. En volgens diezelfde onderzoekers is recruitment dan ook het HR-beleidsterrein met de grootste business-impact. “Da’s logisch”, zou een bekende collega van Louis zeggen.

Niet alleen vaste krachten moeten ‘great’ zijn, interimmers natuurlijk ook. Die moeten snel inzetbaar zijn, snel meerwaarde hebben. Daar ligt de lat eigenlijk nog hoger. En wat hoor je dan vaak zeggen: “ik ken nog wel iemand in mijn netwerk”. Zou je het winnende team samen kunnen stellen uit de kennissenkring? Of via een marktplaats? Juist ook voor interimmers moet de lat omhoog. Die moet je searchen, recruiten, selecteren, op zoek naar de perfecte fit. Het gaat niet om de beste sollicitant maar om de beste kandidaat.

Recruitment wordt ook verantwoordelijk voor de werving van flex. Maar, gezien het toenemende belang, gaat ook de lat voor recruitment omhoog. Via Recruitment Process Outsourcing worden de beste recruiters en processen ingezet. De afgelopen jaren ging het vaak over de ‘cost of hire’, de komende jaren gaat het over de ‘quality of hire’. Recruitment wordt niet alleen business partness, het wordt speerpunt in de bedrijfsvoering!”

Frank Roders, Compagnon

Schaars it-talent vraagt om actie 

“Met een langzaam aantrekkende economie en meer investeringen in de IT neemt de schaarste van talent toe. Hierdoor komen tarieven onder druk en wordt het belangrijk voor organisaties om weer te laten zien waarom talent voor hen moet kiezen, en dat is meer dan een goed tarief.

Faciliteiten rondom de eigen ontwikkeling, uitdagendheid van de opdracht en uitstraling van de organisatie gaan weer meer meetellen. Dus behandel je externen als strategische schil!”

Frank Broos, Dunit

Inhuur-marktplaatsen: gecoördineerde groei, of op weg naar het einde

“2015 wordt het jaar waarop de overheid beseft dat een verdere ongeremde en ongecoördineerde groei van het aantal inhuur-marktplaatsen (met zgn. mini-aanbestedingen) contraproductief is.

Of de overheid gaat zelf maatregelen nemen om het voor leveranciers (bemiddelingsbureaus en zzp’ers) toegankelijker, transparanter, eerlijker en eenvoudiger te maken om mee te dingen, of leveranciers gaan het afdwingen door minder in te schrijven op dit soort marktplaatsen, waardoor er minder marktwerking en kwalitatieve inschrijvingen komen en de overheid dus slachtoffer wordt van het eigen succes.

Een overgangsjaar dus dat 2 kanten kan opgaan: een verdere groei van het aantal marktplaatsen, maar dan gecoördineerd, met duidelijke regels en bijv 1 site waarop alle inhuur-opdrachten te bekijken zijn, met nieuwe investeringen en energie. Of een tanende groei met minder leveranciers, minder goede aanbiedingen met een instrument op het eind van de productlife-cycle. ”

Mark Bassie, Flexbeheer

Zelfstandig ondernemerschap en de markt voor interim professionals

 

2015 Het jaar van de revanche voor de zp’er

“2015 zal het jaar van de revanche op de flexibele arbeidsmarkt worden. Zp’ers zullen revanche gaan nemen op organisatie die zich de afgelopen jaren onvoldoende ingezet hebben om ook hun flexibele schil op een goede manier te behandelen. Daarnaast zullen organisatie revanche gaan nemen op de bemiddelingsbureaus die de afgelopen jaren onvoldoende meerwaarde hebben getoond en onvoldoende veranderd zijn als organisatie. Als klap op de vuurpijl zal de gehele arbeidsmarkt revanche gaan nemen op de overheid. De markt zal ondanks de vage en zware regelgeving zelf oplossingen vinden om toch voordelen van de inzet van zp’ers tot hun recht te laten komen.”

Niels Huismans, FastFlex

Politiek moet kleur bekennen

“2015 wordt het jaar waarin de politiek kleur moet bekennen: durven we naar een systeemverandering te gaan waarin zelfstandigen een autonome groep worden of blijven we het sociaal stelsel proberen te bekostigen vanuit het werknemersprofiel. Ik hoop dat ons land competitief blijft en we het systeem durven moderniseren!”

Frank Broos, Dunit

Bundelen van zzp-krachten om gehoord te worden in Den Haag.

“Het jaar 2014 was een roerig jaar. Er is veel gebeurd binnen de politiek rondom het zzp-schap. de positieve beeldvorming over zzp’ers als motor van de economie is veranderd in onwetendheid van politiek Den Haag wat ze met de diverse doelgroep aan moeten.

Dit betekent dat 2015 een jaar zal worden waarin de lobby extra kracht moet worden bijgezet. Men zal zich gaan beseffen dat de zzp’er niet meer weg te denken is en dat we naar een nieuw stelsel moeten van werkenden waarin de zzp’er een eigen plek verdient. De krachten bundelen en verbinding op zoeken wordt belangrijk om de stem van de zzp’er door te laten klinken in het Haagse. Het HOE en op welke manier sociale zekerheid, fiscaliteit en sectorale vraagstukken moeten worden ingevuld, zal de boventoon gaan voeren.”

Marieke Lips, beleidsadviseur van PZO-ZZP en zelf zzp’er

Gemengd beeld voor 2015: Gevolgen wijziging ontslagrecht en schaarste

“Wij verwachten dat de gevolgen van het gewijzigde ontslagrecht verstrekkend zullen zijn. Het besef dat een arbeidsovereenkomst gelimiteerde waarde heeft, zal sterker doorklinken. De werkgever zal dit beter uitnutten in zijn gesprekken met de werknemer. Zaken als demotie, juist ook arbeidsvoorwaardelijk, zullen vaker op de agenda staan. De werknemer zal beseffen dat het krachtenveld (in zijn nadeel) gewijzigd is en zal vaker genoegen nemen met teruggang in inkomen.  Voor de ‘schaarse’ beroepsgroepen geldt iets dat de afgelopen jaren ver weg bleek te zijn: stijging van tarief en -bij vast dienstverband- stijging van inkomen.”

Piet Hein de Sonnaville / Marleijn de Groot, Schaekel & Partners

Interim-manager: word visser!

“De oude wereld komt niet terug. U behoort tot een steeds grotere groep van interim professionals die in dezelfde vijver vist. Carmen de Graaff meent dat u daar uw beroep van moet maken: verenig u tot een interim management organisatie die weet waar en hoe ze moet vissen, gooi een net uit en verdeel de vangst. Pure coöperatieve samenwerking met als adagium ‘in troebel water is het goed vissen’.”

Carmen de Graaff, Zpact

‘Wat meer aandacht graag’ 

“In de onderstroom over het denken over de functie van management is een aanzwellende weerstand te constateren tegen de harde managementstijlen. Aandacht voor de mens en het vakmanschap zijn waarden die steeds meer (weer) boven komen drijven. Organisaties hebben het daar vaak moeilijk mee omdat ze vastzitten in bestaande structuren en denkbeelden.

Mijn tip voor de komende feestdagen is: lees de drie kleine e-books in de Rijnland reeks “Nieuwe Tijden, Anders Organiseren” en probeer de lessen daaruit in 2015 in de praktijk te brengen. Daarmee kun je weer van onderscheidende waarde in de grote massa van interim-professionals zijn.”

Joop Vorst

Werken aan je vakmanschap: Goed opdrachtnemerschap.

“Voorzichtig aan begint de markt voor interim professionals weer wat te kantelen. Niet overal en niet voor iedereen, maar er komt zachtjes aan weer wat meer evenwicht. Hopelijk verdwijnt daarmee een stuk arrogantie die opdrachtgevers (en bureaus) te bespeuren valt. Zo van ‘voor jou tien anderen’. Dat dwingt ze tot meer aandacht voor goed opdrachtgeverschap.

Goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap gaan hand-in-hand. Waar zelfstandige interim professionals meer professionaliteit en gelijkwaardige verhoudingen verwachten van opdrachtgevers, geldt dat zelfstandige professionals ook de hand in eigen boezem moeten steken. Ze moeten duidelijker maken wat ze kunnen en willen, scherper sturen op een heldere opdrachtformulering en meer eigen initiatief nemen op het afronden van een opdracht. Het is zaak dat van twee kanten wordt gewerkt aan het doorontwikkelen van de interim-markt. Bij die professionalisering is volgens mij overigens een schone taak weggelegd voor de bemiddelingsbureaus. En als die professionalisering slaagt, gaan we een mooie toekomst tegemoet.”

Hugo-Jan Ruts

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

6 reacties op dit bericht

 1. Mooie visies en ideeën, Wendbaarheid is troef ! Maar wendbaarheid niet alleen met flexkrachten maar ook in de volle breedte van HR.
  Het is echter niet genoeg om alleen losse instrumenten in te zetten. Een integrale aanpak van HR met aandacht voor Strategische personeelsplanning is onontbeerlijk om succesvol te zijn.
  Een management wat integraal naar HR kijkt, creëert een wendbare en succesvolle organisatie. Organisaties worden daardoor innovatiever, productiever en een aantrekkelijke werkgever voor hun (flexibele) medewerkers. Alleen zo blijven organisaties in een altijd veranderende omgeving de concurrentie voor, houden ze de kosten op peil en vinden, binden en boeien ze talentvolle medewerkers en zzp’ers.

  • Helemaal mee eens. Een flexibele schil rond bedrijven kan niet bestaan uit louter zzp’ers, omdat een duurzame relatie MOET ontbreken. En organisaties hebben een duurzaam karakter. Tot op heden hebben veel organisaties hierin toch hun heil gezocht. Dat zegt echter vooral iets over het falen van de klassieke organisatie modellen. Flexibiliteit is een mentaliteitskwestie die in de hele organisatie aanwezig dient te zijn.

   • @Peter, ik begrijp dat je opmerking rond het ‘moeten’ ontbreken. Toch denk ik dat duurzaam niet per se gerelateerd is aan tijd. Genoeg langdurige arbeidsrelaties die niet duurzaam zijn. Een tijdelijke relatie kan ook duurzaam zijn, zeker als die relatie oog heeft voor gezonde onderlinge verhoudingen en het resultaat van de relaties (=output opdracht) ook gericht is op langere termijn. Waarbij bijv de interimmer ook best na afloop van de opdracht aanspreekbaar is op die resultaten.

 2. […] Welke trends zien we in 2015 als het gaat om organiseren en flexibiliteit? Hoe ontwikkelt inhuur, recruitment en HR zich in dat kader en wat gaat de markt voor zelfstandige interim professionals het komende jaar doen? 20 experts (waaronder wij!) geven hun antwoord. […]

 3. Grappig te lezen dat de (arbeidsmarkt)experts hun verwachtingen steeds met kleine stapjes en vooral vanuit hun eigen werkveld beschrijven. Schiet niet echt op zo….

  • Beste Eduard, Dat maakt ons des te nieuwsgieriger wat jij verwacht welke stappen ‘we’ met zijn allen in 2015 gaan maken…