"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Verschuivingen in het verandervak: blijf je zitten of beweeg je mee?

Verandermanagement is van iedereen geworden en niet meer per definitie voorbehouden aan de interim manager of consultant/adviseur. Joke Twigt over de betekenis hiervan voor de interim professional.

BewegingManagen, veranderen en adviseren is in de hedendaagse tijd niet meer hetzelfde  als het ooit was. Verandermanagement is van iedereen geworden en niet meer per definitie voorbehouden aan de interim manager of consultant/adviseur. Immers, iedere manager krijgt te maken met organisatieontwikkeling en wordt geacht deze verandering te kunnen managen. Wat betekent de huidige tijdgeest voor managen, veranderen en adviseren? En wat vraagt dat van de branche- of beroepsvereniging?

We kunnen gerust stellen dat het exclusieve domein van veranderkunde niet meer toebehoort aan consultants en interim managers. Oplossingen brengen is niet meer de opdracht, het gaat om verbinden, het verschil brengen en laten zien waar je meerwaarde ligt. De markt verschuift en daarmee ook de inhoud van het vakgebied. De vraag is of je blijft zitten of mee beweegt. Maar waar beweeg je naar toe? Laten we eerst eens een aantal verschuivingen adresseren, zodat we aan de hand daarvan kunnen bepalen of en zo ja wat nieuwe rollen zijn die we als extern professional kunnen of misschien wel moeten aannemen.

Intern wordt extern en andersom

We zien de verandering dat er steeds meer grote organisaties interne pools met adviseurs of interim managers inrichten. Zolang er geen directe arbeidsrelatie is op de interne opdracht, kan iemand onafhankelijk opereren en is de blik van een externe niet perse noodzakelijk. Het is deze groep die zich in potentie ook naar buiten beweegt en als zzp-er gaat opereren. Andersom gebeurt het dat interim managers een langdurige opdracht accepteren op basis van payroll constructie of zich via deelname aan een vaste externe pool van interim professionals aan een organisatie verbindt. In beide gevallen wisselen intern en extern elkaar af. De opdrachtgever van vandaag is de interim manager van morgen en andersom.

Jong geleerd…

De huidige generatie student leren op de universiteit al vaardigheden die voorheen alleen des interim managers of des consultants waren. De manager nieuwe stijl. De vraag die opkomt is of het metier interim management niet al gewoon de norm is van de huidige manager?  Is er nog een toegevoegde waarde?  Bedrijven hebben behoefte aan jong talent dat kan opereren met de nieuwste inzichten, frisse energie en begrip van hoe de wereld van morgen werkt. Echter…. de twintigers en dertigers van nu hebben weliswaar wel de kennis opgedaan maar ze ontberen het inzicht, overzicht, ervaring en de rust om dit in diverse organisaties toe te passen. De benodigde competentie is niet weten maar laten bewegen.  Jong en oud hebben elkaar dan nodig.

De markt dicteert

Een gevolg van marktontwikkeling is scherp inkopen. Inkoopplatforms zoeken naar goede gevalideerde profielen, want de inkoper moet zelf beoordelen of een persoon geschikt is. Tegelijkertijd is het zaak dat opdrachtgevers de essentie van het vraagstuk helder kunnen vervatten, opdat inkoop de zoektocht gericht kan voeren. Daarbij kunnen zij nog hulp gebruiken. We zien partnerships ontstaan waarin bijvoorbeeld bureaus zich presenteren als business partner, soms zelf risicodragend, om partijen bijeen te brengen.

Rolverschuivingen

Met bovenstaande ontwikkelingen verschuift ook de rol van de interim manager en consultant. De nieuwe interim professional is iemand die niet langer kennis brengt, maar deze helpt organiseren en implementeren. De rol van procesbegeleider en de verbinder die helpt eigen oplossingen te vinden en toe te passen. Onderscheid zit in ‘gestapelde kennis’, met andere woorden; het kunstje is elders ook uitgevoerd en de combinatie van kennis en ervaring is de meerwaarde. De nieuwe interim professional heeft een duidelijk geluid waar hij voor staat en waar hij voor ingezet kan worden.

De uitdaging blijft zitten in vinden en gevonden worden. De behoefte aan een goed en liefst gevalideerd CV met inzicht in de gedane opdrachten groeit. Daarin kan de branchevereniging en beroepsvereniging  haar (nieuwe) rol pakken. Door aangesloten professionals beter zichtbaar te laten zijn als leden die het belangrijk vinden om zich permanent te ontwikkelen, dit aantoonbaar maken en zich toetsbaar opstellen. Branche- en beroepsverenigingen moeten als het ware één palet bieden en als groter geheel de vraag uit de markt beantwoorden. Als het daarvoor nodig is om samen op te trekken, moeten zij dat niet nalaten. Het gaat een ieder immers om het vak en de borging daarvan!

Dit artikel is het eerste in een drieluik over de interim professional. Dit artikel duidt de verschuivingen in het vak en de betekenis daarvan voor de interim professional. Het tweede artikel gaat over professionele identiteit , herkenbaar en vindbaar zijn. Het derde artikel tenslotte gaat over professionele kwaliteit en wat dat mag kosten.

Auteur: Joke Twigt

Sociëteit Quintessence (het Nive Kennisnetwerk van en voor interim-managers) is het platform waar vakgenoten hun informatie en hun ervaring met elkaar delen. SQ is een voortzetting van de NVIM, de Nederlands Vereniging van Interim Managers Bekijk alle berichten van Societeit Quintessence

Eén reactie op dit bericht

  1. De huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn hartstikke interessant om te volgen. We weten allemaal wel ongeveer welke kant het op gaat, maar met welke snelheid is natuurlijk de vraag. Loopt de nieuwe generatie niet te hard van stapel? En is de huidige generatie écht zo flexibel qua verandering?

    Op het gebied van recruitment draait het straks inderdaad om vinden en gevonden worden. Voor zowel bedrijven als werkzoekenden wordt jezelf laten zien steeds essentiëler. Wij proberen hieraan ons steentje bij te dragen.