"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Voor- en nadelen van een MSP als schakel voor inhuur externen

Daar waar organisaties steeds structureler en permanenter met grotere aantallen externen werkt, groeit de behoefte om grip te hebben (of te krijgen) op de inhuur van die externen. Een van de manieren om dat (deels) voor elkaar te krijgen is het inzetten van een zogenaamde ‘Managed Service Provider’ (of MSP). Een partij die de schakel vormt tussen de eigen organisatie en de leveranciers van extern personeel. De MSP coördineert het inhuurproces en ontsluit voor een organisatie de (arbeids)markt. Via een geselecteerd aantal leveranciers, of breder door de hele markt te ontsluiten. Al dan niet door rechtstreeks zaken te doen met ZZP’ers . Dat al naar gelang de behoefte van de organisaties.

In de Verenigde Staten hebben deze MSP’s in een paar jaar tijd een fors marktaandeel gekregen. Met vaak een forse marge druk voor de leveranciers als gevolg. In Nederland is het MSP-concept nog redelijk nieuw, maar wel in opkomst. Zeker ook als instrument om de inhuur van interim professionals te organiseren. En dus een fenomeen waar menig interim professional zelf mee te maken gaat krijgen.

Voor organisaties speelt de afweging of ze nu deze regulering via een MSP uitbesteden, dan de functie van een MSP zelf in organiseren. Een keuze die natuurlijk vooral afhangt van wat je als organisatie wilt bereiken en wilt weten; de algemene visie op ‘make of buy’”; de visie op inhuur en vooral inzet van externen; aantallen en de mate waarop inhuur van externen verweven kan worden met reguliere recruitment en administratieve (financieel en HR) systemen.

Voor- en nadelen uitbesteden MSP

Op basis van gesprekken met gebruikers in de VS, zette Kersten Buck, Director Strategic Solutions bij Staffing Analists, de voor- en nadelen van het gebruiken van een externe MSP eens op een rij. Vrij vertaald:

Voordelen

 • Sneller regelmatige evaluatie, waarmee de klant-leveranciersverhouding scherp gehouden wordt.
 • Via MSP’s kunnen ervaringen van andere organisaties worden verwerkt in eigen procedures.
 • MSP’s kunnen een beter inzicht in markttarieven geven.
 • De MSP heeft er belang bij dat hun programma breed wordt gedragen binnen de organisatie en kan zo dus helpen bij een beter zichtbaarheid van het inhuurbeleid.
 • Een MSP kan helpen gegevens te genereren die bedrijven kunnen gebruiken voor hun personeelsplanning en strategische kosten / batenanalyse.
 • Leveranciersmanagement is een vak, dat moet je overlaten aan experts.
 • Houden hun klant geïnformeerd m.b.t. de nieuwste wetgeving en trends.
 • MSP zijn gespecialiseerd en ingericht voor het ontwikkelen en onderhouden van de nodige managementinformatie en het borgen van processen.

Nadelen:

 • Directe onderhandelingen met leveranciers kan leiden tot betere prijs afspraken.
 • De gestandaardiseerde methodes van MSP’s passen lang niet altijd op de specifieke wensen van organisaties.
 • Voordat een MSP de organisatie(cultuur) van hun klant echt begrijpt en dus effectief werkt, verlies je kostbare tijd waardoor je het momentum en draagvlak voor een georganiseerde inhuur kwijt bent.
 • De initiële besparing in jaar 1 neemt in jaar 2 en 3 vaak snel af.
 • Veranderende wetgeving en ontwikkelingen in de markt kunnen ook prima zonder een MSP worden verwerkt in eigen procedures.

Hele grote en kleine aanbieders

In Nederland zijn met name de grote uitzenders die MSP oplossingen aanbieden, maar ook een aantal gespecialiseerde, onafhankelijke spelers. Eén daar van is Staffing Management Services. Richard Boekee van StaffingMS voegt toe wat hij in de Nederlandse context ziet: ”Wat wij in de Nederlandse situatie vooral merken is dat inhurende organisaties alleen al om compliancy overwegingen kiezen voor een MSP. Daarnaast biedt het platform van een neutrale MSP een permanent strategisch voordeel voor het, ook in de toekomst, risicovrij kunnen binden van personeel dat zich in toenemende mate verzelfstandigt en flexibiliseert.
Omdat de Nederlandse wet= en regelgeving nog achterloopt bij de flexibilisering van de arbeidsmarkt, spelen die risicofactoren waar Boekee op doelt zeker een rol in de afweging om wel of niet een MSP in te schakelen. Al is dat, zoals Kersten Buck stelt, ook zeker zelf te organiseren. Belangrijkste boodschap is toch wel dat wanneer er een tool wordt ingezet het belangrijk is te bewaken dat de tool gaat werken voor de organisatie en niet andersom.

(overigens organiseren Nétive, Connexys en TheNextFlex op 17 april een event over MSP’s: zie de ZiPagenda)

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

Eén reactie op dit bericht

 1. Goed discussiestuk 🙂

  Een MSP zou mijn inziens vooral (zoals in de 1e alinea opschreven) de ‘coördinatie van het inhuurproces’ en ‘ontsluiting van de arbeidsmarkt’ tot in perfectie moeten (en blijven) beheersen. (Inter)nationale bedrijven willen snel en kwalitatief hoogstaande aansluiting op regionale en lokale arbeidsmarkten, die kennis (en kunde) ontberen ze nu en heeft niet hun eerste focus. Een MSP brengt het lokale aanbod en concurrerende vraag in beeld zonder ook nog een (100%) leveringsverplichting te hebben. Kennis – en coördinatie intensieve dienstverlening dus.

  Wordt met ‘compliancy’ (SMS/Boekee) de voorgenomen flexgraad/-schil (met gemaximaliseerde kosten) van het bedrijf geduid of zijn er in deze context andere eisen waaraan het bedrijf moet voldoen?