"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Marktupdate interim-managementbureaus: opdrachten lopen door maar groeidoelstellingen worden bijgesteld

Interim-managementbureaus zien nauwelijks omzetdaling als gevolg van de coronacrisis. Maar van geplande groei zal geen sprake zijn in 2020.

Interim-managementbureaus werken in een competitieve markt. In 2019 liet onderzoek nog zien dat ondanks een substantiële daling van bureaumarge en tarieven, interim-managementbureaus nog volop kansen zagen en zij hun markt als ‘groeimarkt’ definieerden.

Hoe is het gesteld met de bureaus nu de coronacrisis de HR-inhuur in de volle breedte raakt? De uitzendbranche kampt met 25% minder uitzenduren, de Bovib ziet een stop op IT-projecten in 30 procent van de gevallen. De consultancy heeft het lastig en houdt rekening met een blijvende verandering.

ZiPconomy maakte een ronde langs de velden. Interim-managementbureaus zijn actief in alle onderdelen van de Nederlandse economie. Zowel in sectoren als in vakgebieden is een grote diversiteit aanwezig. De meeste bureaus combineren interim-management met andere vormen van dienstverlening, zoals executive search.

Juist die dienstverlening wordt minder zeggen de bureaus. Soms pakt een opdrachtgever zelf het traject van werving en selectie op. Wat ook opvalt is dat interim-managers mee solliciteren op een vaste positie, hoewel dat nog geen trend lijkt. Interim-managementopdrachten lopen veelal door. Interim-managers in de zorg intensiveerden hun inzet op het hoogtepunt van de crisis omdat zij veelal sleutelposities bekleden. In die sector is de verwachting dat de inzet voorlopig niet afneemt. Het werk verandert nog steeds. En na deze crisis zal de bedrijfsvoering weer teruggebracht moeten worden naar hoe het was.

Herwaardering management

Het pijlsnel ingevoerde afstandsonderwijs heeft een herwaardering van management in deze sector veroorzaakt. Vrijwel zonder toezicht en controlemechanismen wordt alles aan de (interim) professional toevertrouwd. De voorzichtigheid om externen in te huren in het onderwijs is geluwd. Men is eerder geneigd interim-managers vast te leggen om voorbereid te zijn op de onzekerheid van het nieuwe schooljaar.

In de industrie, ICT en digitale transformaties loopt inzet over het algemeen door. Belangrijkste afnemer van interim-management, de overheid, verwacht standaard minder inhuur. Toch is al jaren op rij de inhuur van externen hoger. In 2019 was zelfs sprake van een verdubbeling van inhuur op interim-management bij de Rijksoverheid. Volgend jaar wordt duidelijk of en welke impact de coronacrisis heeft gehad op de inhuur van interim-management in dit segment.

Interim-managementbureaus geven aan dat leads teruglopen of minder makkelijk opgepakt kunnen worden via videobellen. Zij geven aan dat er niet zozeer sprake is van omzetdaling, maar dat groeibudgetten vrijwel zeker niet gehaald worden in 2020.

Optimistischer

En de interim-managers zelf? In een peiling door Schaekel & Partners zijn interim-managers nu beduidend optimistischer dan aan het begin van de crisis. Omzetdaling is lager dan aanvankelijk gedacht omdat thuiswerken ook gewoon gedeclareerd kan worden. Wel neemt het aantal interim-managers zonder opdracht toe. Eenmaal uit een opdracht, is het lastiger een nieuwe opdracht te verkrijgen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de ZiParena, een initiatief van ZiPconomy in samenwerking met IRIScf, geven we inzicht in het landschap van dienstverleners in de wereld van werk en het organiseren van externe arbeid. Daarin ook een overzicht (zie hier) van de belangrijkste interim-managementbureaus.


 

Joke Twigt was jarenlang zelfstandig interim-manager. Zij heeft uiteenlopende opdrachten uitgevoerd bij o.a. overheid, non-profit organisaties en financiële dienstverlening, zowel nationaal als internationaal. Zij stapte uit de opdrachtuitvoering en behield connectie met het vak door erover te gaan schrijven. Zij is redacteur interim-management voor ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Joke Twigt