"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Extra gesprekken nodig voor fiscaal kader zzp zorg

Er lag een sectorbreed convenant over de inzet van zzp’ers in de zorg, maar dit werd onzeker met de komst van de nieuwe zzp-wet. Partijen zijn weer terug aan de onderhandelingstafel.

Het Fiscaal Akkoord voor het inzetten van zzp’ers in de zorg, dat begin 2024 zou ingaan, werd vlak voor de publicatiedatum uitgesteld tot juli 2024. De hamvraag is hoe de afspraken daarin zich straks verhouden tot de nieuwe wet ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ (VBAR).

De zorg is de eerste branche die sectorale afspraken wil gaan maken over schijnzelfstandigheid en zelfstandig ondernemerschap. Het Fiscaal Kader moet een praktische leidraad worden voor werkgevers om te bepalen wanneer ze een zzp’er mogen inhuren.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van VWS willen alle partijen nog steeds verder gaan met het Fiscaal Kader. “Er is geen sprake van dat het huidige voorstel definitief van tafel is. Deze intentie is onlangs nogmaals met elkaar bevestigd. Wel is het belangrijk om richting de partijen in de sector eenduidigheid te creëren over de inzet van dit kader. Dat vergt nog wat extra gesprekken.”

Beheersingsmodel Zorg en Fiscaal kader zzp-zorg

Zes branchepartijen uit de zorg ondertekenden op 6 juli 2023 samen met de minister van VWS en de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst – een akkoord. Het doel van dit ‘Beheersingsmodel Zorg’ is het terugdringen van schijnzelfstandigheid.

Het Fiscaal kader zzp zorg komt daaruit voor. Dit bevat concrete afspraken hoe opdrachtgevers in de zorg met zzp’ers kunnen werken. Hoewel de richtlijnen niet bekend zijn gemaakt, zou het volgens Nysing advocaten er bijvoorbeeld om gaan dat de zzp-tarieven in de pas moeten lopen met de lonen uit de cao. Ook zou er maximaal 70% van het inkomen bij dezelfde opdrachtgever verdiend mogen worden.

Van Wet DBA naar Wet VBAR

Eind 2023 legde minister Van Gennip (SZW) de opvolger van de Wet DBA ter internetconsultatie. Deze Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Wet VBAR) heeft als doel duidelijk te maken wanneer sprake is van een dienstverband. In het voorstel gebeurt dat aan de hand van drie criteria: werkinhoudelijke ondergeschiktheid, organisatorische inbedding en werken voor eigen rekening en risico.

“Beter stoppen met inhuren zzp’er in de zorg”

Voor de zorgbranche zorgde het wetsvoorstel voor veel onduidelijkheid. De nieuwe wet zou de inzet van zzp’ers in de zorg namelijk zo goed als onmogelijk maken. Lex Tabak, voorman van zzp’ers in de zorg merkt dat “inspecteurs die organisaties bezoeken al vrij vlot aangeven dat het inhuren van zzp’ers in de zorg maar beter kan stoppen omdat het niet mogelijk zou zijn.”

Voortgang Wet VBAR

Overigens is de voortgang van de nieuwe Wet VBAR ook nog ongewis. Op de internetconsultatie eind 2023 kwamen ruim duizend overwegend negatieve reacties van onder meer werkgeversverenigingen en arbeidsrechtjuristen. Daarnaast zijn de partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet weinig enthousiast over die eerst conceptversie van de Wet VBAR. Er vinden momenteel opnieuw gesprekken plaats met belangenorganisaties om tot een nieuwe versie te komen, die op meer steun kan rekenen. Er is minister Van Gennip veel aan gelegen om toch voor de zomer een aangepaste versie naar de Tweede Kamer te sturen. 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *