"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Waarom juist de VVD en BBB blij moeten zijn met de Wet Toezicht Gelijke Kansen bij Werving & Selectie.

Onbewuste vooroordelen bij werving en selectie spelen ook de BBB achterban parten.

Op 5 maart stemt de Eerste Kamer over de Wet Toezicht Gelijke Kansen bij Werving & Selectie. Het belooft spannend te worden. Hoewel de VVD en BBB eerder in de Tweede Kamer vóór het wetsvoorstel stemden, heerst er nu twijfel. Juist hun achterban – om verschillende redenen – zou veel baat hebben bij deze wet.

Deze wet is ontworpen om (onbewuste) discriminatie tijdens het wervings- en selectieproces aan te pakken. Bedrijven, organisaties, intermediairs en ontwikkelaars van HRTech tooling moeten procedures ontwikkelen om te verzekeren dat de selectie van kandidaten enkel op kwalificaties, vaardigheden en relevante ervaring gebaseerd is, vrij van persoonlijke vooroordelen. Zo krijgt iedereen, ongeacht achtergrond, geslacht, leeftijd of andere persoonlijke kenmerken, een eerlijke kans op een baan.

De kloof en onbewust vooroordelen

De impact van de wet lijkt beperkt: de administratieve lasten zijn gering, kleinere bedrijven krijgen langer de tijd om aan de wet te wennen. Het draait voornamelijk om het vergroten van bewustwording rondom vaak onbewuste vooroordelen. Onderzoek wijst uit dat deze een steeds grotere rol spelen, en wel over meer dan alleen etniciteit.

Leeftijd is de meest voorkomende vorm van arbeidsdiscriminatie. Maar ook over de regio waar je woont, de opleiding die je hebt gedaan, en de school waar je op zat, spelen onbewuste vooroordelen een rol. In deze schaarse arbeidsmarkt ligt de wereld aan de voeten van wie jong is, een VWO-diploma heeft, aan een universiteit in de Randstad heeft gestudeerd en wiens ouders het juiste netwerk hebben om aan een zinvolle stage te komen (lees: de Volt-stemmers). De meeste recruiters passen in dit profiel. Maar als je boven de 50 bent, ooit een MEAO hebt gedaan in een klein provinciestadje, nu wonend in een dorpje ver buiten de Randstad, en je hebt niet of nauwelijks kunnen profiteren van wat de moderne tijd met zich meebracht (lees: de BBB-stemmers), probeer dan maar eens – ondanks 30 jaar werkervaring – aan de bak te komen.

Het proberen van uitbannen van vooroordelen kan ook helpen de kloof te dichten tussen (rand)stad en het platteland, tussen de ‘elite’ en het ‘volk’.

Krapte en innovatie

Dan ondernemerspartij de VVD. Het belangrijkste argument van de VVD tegen de wet, namelijk de extra werklast voor kleine ondernemers, is door minister Van Gennip grotendeels weggenomen door deze ondernemers meer tijd te geven om zich aan de wet aan te passen. Dit brengt ons bij de voordelen van de wet voor ondernemers. De structurele schaarste aan arbeidskrachten in Nederland wordt door de VVD niet gezien als iets dat met meer immigratie opgelost moet worden. De partij streeft ernaar dit op te lossen met de mensen die hier zijn, met als uitgangspunten dat iedereen aan het werk moet kunnen en iedereen zijn talent moet kunnen benutten, als beste manier voor integratie.

Elke wet die hieraan bijdraagt, zou door de VVD omarmd moeten worden. Het voornaamste probleem met migranten die al in Nederland zijn, is niet dat ze te weinig werken, maar dat ze vaak onder hun niveau werken. Het kunnen benutten van je talent is de kortste weg naar een gelukkig en zelfredzaam bestaan. Dit behoeft voor de VVD geen verdere uitleg, noch de economische en maatschappelijke meerwaarde ervan.

Tot slot is er het punt van innovatie. Recent Europees onderzoek, onder andere van Prof. Eric Stam (UU), toont aan dat culturele diversiteit een belangrijke, positieve rol speelt in het bevorderen van innovatief ondernemerschap. Dit is ook iets wat de VVD ter harte zou moeten nemen.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *