"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Kennis ‘hergebruiken’ bij gemeentes, dat is pas winwin!

Nadat ze lange tijd voor grote corporates werkte, startte Mariëtte Wendrich anderhalf jaar geleden als Operationeel Directeur bij Flextender. De komende tijd deelt zij in een maandelijkse column haar ervaringen uit de wondere wereld van externe inhuur. In deze eerste blog schetst ze een win-win-situatie bij de inhuur van zzp’ers door overheidsinstellingen.

Een situatie waarin verschillende organisaties hun rol zodanig pakken dat ze elkaar daadwerkelijk versterken: dat is wat mij betreft een échte win-winsituatie. Een mooi voorbeeld van zo’n ‘winwin’ is wanneer een overheidsinstelling gebruik maakt van de specifieke ervaring die een zzp’er heeft opgedaan tijdens een vergelijkbare opdracht bij een andere overheidsinstelling. Hoe creëer je zo’n win-winsituatie? En hoe voorkom je dat zzp’ers op belangrijke posities bij hun vertrek een grote hoeveelheid kennis met zich meenemen? Dat deel ik graag in deze column!

Onze opdrachtgevers zijn met name overheidsinstellingen. Een grote uitdaging bij deze groep is dat ze te weinig mensen in vaste dienst hebben en dat de flexibele schil te groot is. Jaar op jaar wordt er beleid gemaakt en een maximum gedefinieerd voor externe inhuur. En jaar op jaar blijkt het lastig om deze doelstellingen te behalen. De oorzaken zijn bekend: werknemers zijn zelfverzekerd genoeg om zzp’er te worden, terwijl de arbeidsmarkt krap blijft. Dit is ook merkbaar in het selectieproces. De werkgever gaat op sollicitatie bij de arbeidskracht, niet andersom. 

Zzp’ers houden van de vrijheid; ze willen flexibiliteit in hun uren, werken graag deels vanuit huis en zijn op zoek naar diversiteit in hun werkzaamheden voor verschillende opdrachtgevers. De zzp’er kiest, kortom, hoe hij of zij de werkweek invult en waar. Deze verschuiving plaatst de werkgever voor grote uitdagingen. Hoe zorg je ervoor dat kennis niet verloren gaat? En hoe borg je kennis en competenties in je eigen organisatie?

Collega’s 

Dat brengt ons bij de ‘winwin’: onze opdrachtgevers worden meer en meer collega’s van elkaar. En daarin spelen wij als onafhankelijk inhuurplatform – al zeg ik het zelf – een belangrijke rol. Aangesloten opdrachtgevers krijgen namelijk toegang tot een enorme hoeveelheid kennis die bij andere opdrachtgevers is opgedaan. Wij ontsluiten de hele markt en creëren zo een soort fluïde community van mensen die op hun specifieke vakgebied ruime ervaring hebben bij de (oa gemeentelijke) overheid. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat een projectleider die een ingewikkelde klus heeft geklaard bij de gemeente Eindhoven zijn of haar kennis en ervaring meeneemt naar een opdracht bij de gemeente Arnhem. Zo maken opdrachtgevers steeds meer gebruik van hele gerichte ervaring die zzp’ers hebben opgedaan bij vergelijkbare opdrachten op andere locaties. De opgedane kennis sijpelt niet weg uit de markt, maar wordt bij een ‘collega-gemeente’ opnieuw gebruikt.

De opgedane kennis sijpelt niet weg uit de markt, maar wordt bij een ‘collega-gemeente’ opnieuw gebruikt.

Ik word heel vrolijk van dit soort constateringen. Het is een mooi voorbeeld van de wijze waarop je met diverse stakeholders in de ‘keten van werk’ elkaar kunt versterken. Ik geloof daarbij in de kracht van een onafhankelijk (inhuur)platform. Alleen als een platform onafhankelijk is – en dus geen eigen mensen bemiddelt via een andere dochteronderneming – ben je in staat om inderdaad de hele markt te ontsluiten. Zo ontstaat een grote vijver van talent en dat is een voorwaarde voor de dynamiek van kennis uitwisselen, zoals ik hierboven schetste. 

Gezond boerenverstand

Nadat ik lange tijd voor grote corporates werkte, ben ik anderhalf jaar geleden gestart bij Flextender. De komende tijd deel ik in een maandelijkse column mijn ervaringen uit de wondere wereld van externe inhuur. Mijn trots op onze organisatie probeer ik te temperen in mijn columns, maar ik wil wel vast aangeven dat de mentaliteit van Flextender erg past bij wie ik zelf als professional ben. Noem het maar gewoon handelen vanuit gezond boerenverstand, altijd klaar voor verbetering en streven naar perfectie. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we meedenken in het beleid van de opdrachtgever. Want constructief meedenken is wat mij betreft, naast de hierboven genoemde onafhankelijkheid, een tweede voorwaarde voor een succesvolle samenwerking. Wat dat concreet betekent? Als gemeente X maximaal 10 procent aan externe inhuur wil, doen wij er alles aan om dat doel te behalen en gaan we nooit in eigen belang proberen dat te stretchen. Investeren in de relatie is uiteindelijk de grootste ‘winwin’, nietwaar?

Over de auteur: Mariëtte Wendrich is Operationeel Directeur bij Flextender.

Flextender is hét inhuurplatform voor de publieke sector. Als onafhankelijke Managed Service Provider (MSP) doen we er alles aan om onze dienstverlening precies af te stemmen op de behoeften van onze opdrachtgevers en leveranciers. "Wij maken externe inhuur makkelijk". Bekijk alle berichten van Flextender

2 reacties op dit bericht

  1. De praktijk is dat job/people-rotation al tientallen jaren geprobeerd wordt en niet succesvol wordt, omdat simpelweg de belangen van betrokkenen daar (zeker in de aankomende tijd) niet bij gebaat zijn. Als er krapte is, is er geen aanbod en is er geen effectieve job-rotation. Dan is het wishful-thinking en pure promo-tekst.
    En de waarheid is ook nog eens dat de overeenkomsten de klantenwens uitbreiden, op zoek naar vasthouden en in een markt met te krap aanbod eerder gekeken wordt naar behoud van plaatsing en omzet.
    Mariëtte, kan je (de volgende keer) iets inhoudelijks zeggen over de (on)mogelijkheden van – en de bevindingen inzake – het inzetten van zelfstandigen in de overheidsmarkt ?

    • Beste Karl, bedankt voor je reactie. De huidige arbeidsmarkt is complex waarbij de krapte niet evenredig verdeeld is. Er is met name een krapte op de arbeidsmarkt als het gaat om vast personeel, wat zorgt voor een toenemende vraag naar extern personeel. Als onafhankelijke MSP met een duidelijke focus op (lokale) overheden, zien we veel overeenkomsten in de uitvragen van onze opdrachtgevers . Onze community aan zzp’ers rouleert tussen deze opdrachten, waardoor we kennis hergebruiken. Dit wordt door onze opdrachtgevers – ondanks dat het nog steeds om extern personeel gaat en er de wens is om een duurzame ‘vaste’ kracht in te huren – als zeer waardevol ervaren. Dat is de ‘win-win’ ondanks een krappe arbeidsmarkt. Mocht je hier voor Compliancy Factory advies over willen of een keer over willen sparren, mag je natuurlijk altijd direct contact met me opnemen!