"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Alle uitzendkrachten hebben recht op eenmalige uitkering”

In sommige cao’s is expliciet vastgelegd dat uitzendkrachten geen recht hebben op de eenmalige uitkering die in veel sectoren is afgesproken. Maar er is volgens Laura Spangenberg (ABU) geen twijfel mogelijk: ook uitzendkrachten hebben – conform de Waadi en de uitzend-cao – gewoon recht op die uitkering.

Sociale partners hebben de uitgangspunten voor de beloning van uitzendkrachten vastgelegd in het SER-akkoord. Daaruit vloeit voort dat uitzendkrachten op alle arbeidsvoorwaarden gelijk beloond moeten gaan worden als de vaste medewerkers in dezelfde functie.

Cao-partijen zijn in gesprek met de vakbonden over hoe dit het beste kan worden vormgegeven. De eerste stapjes zijn gezet met het akkoord van november 2021. Een van de aanpassingen heeft betrekking op de eenmalige uitkering. Met ingang van maandag 3 januari 2022 hebben uitzendkrachten recht op de eenmalige uitkering die vaste medewerkers krijgen, zoals een uitkering ter compensatie van een verlate loonsverhoging. Het gaat om uitkeringen ongeacht het doel of de reden. Het gaat niet om periodiek repeterende uitkeringen.

In de eerste helft van 2022 zijn meerdere cao-akkoorden gesloten in andere sectoren. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over eenmalige uitkeringen. In de uitleg van deze akkoorden wordt met enige regelmaat gezegd dat uitzendkrachten geen recht hebben op de eenmalige uitkering. In sommige akkoorden is zelfs letterlijk opgenomen dat uitzendkrachten geen recht hebben op deze eenmalige uitkering.

Nu is het zo dat de Waadi (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs) en de ABU- en NBBU-cao’s voor uitzendkrachten bepalen op welke arbeidsvoorwaarden een uitzendkracht recht heeft – niet de cao van de sector waar hij of zij werkzaam is. Het is daarmee niet mogelijk voor de andere sectoren die een cao afsluiten om daarin te bepalen dat de uitzendkracht geen recht heeft op – in dit geval – de eenmalige uitkering.

Er is hierover dan ook geen enkele twijfel, zelfs niet wanneer een sector zelf in een cao opneemt dat uitzendkrachten geen recht hebben op de overeengekomen eenmalige uitkering. Alle uitzendkrachten hebben recht op een eenmalige uitkering zoals dat voor de vaste medewerker in een gelijke functie is afgesproken.

 

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Op deze plek delen verschillende experts van de ABU hun kennis of mening. Bekijk alle berichten van ABU

4 reacties op dit bericht

 1. Beste Hans,

  Het gaat ook veelal om uitleg van de cao of een toelichting op het akkoord. We zijn het tegengekomen bij de bakkers, kaaspakhuis en één van de metaal cao’s.

  vriendelijke groet,
  Laura

 2. Laura, dank voor je antwoord. Tegelijkertijd heb ik mij echter ook nog gerealiseerd: dat het uitzendbureau de werkgever is en de winst van het uitzenden opstrijkt. In hoeverre dienen zij niet een bonus uit te keren. Zeker als het bedrijf of instelling waar de uitzendkracht aan het werk is dat niet doet. Ik hoef je vast niet te wijzen op de groeiende winsten van uitzendbureaus. Dat doet Zipconomy wel voor mij ;-).
  Groet, Hans van Bakel.

 3. Hans,

  De uitzendonderneming heeft zijn verantwoordelijkheid naar de uitzendkracht. Als er sprake is van een eenmalige uitkering, dan moeten ze die uitkeren. Over het algemeen is een bonus een repeterende uitkering, die valt hier niet onder. Vanaf 1 januari 2023 moet ook de vaste eindejaarsuitkering worden uitgekeerd onder dezelfde voorwaarden als bij de klant (kort samengevat).

  In de cao staat geen bepaling dat uitzenders een bonus moeten uitkeren omdat de uitzendonderneming zelf winst maken. In de WAADI en ook uit het SER-MLT advies volgt dat de uitzendkracht recht heeft op dezelfde beloning als van toepassing is bij de opdrachtgever. In de cao is daar invulling aan gegeven en met bonden zijn wij in overleg over verdere invulling van het SER-MLT advies. Het is ook daarmee niet logisch dat een uitzender de uitzendkrachten een bonus moet uitkeren. Immers, werknemers bij de klant waar de uitzendkracht werkt, ontvangen die bonus ook niet.
  Daarnaast heeft de uitzendonderneming een overeenkomst met de klant met daarin afspraken over de betalingen aan de uitzendonderneming. Als ABU mogen wij ons daarmee niet bemoeien.
  Groet, Laura