"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Jelle Bultsma (TPS): ‘detacheren is de motor van de veranderende economie’

“Wij zitten in de wereld van ontwikkeling van talent. Dat is heel iets anders dan uitzenden.” Jelle Bultsma, eigenaar/CEO van TPS, stoort zich er dan ook aan dat detacheren nog altijd ‘als uitzenden wordt gezien’. Als nieuw (75e) lid van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) wil hij helpen daar iets aan te doen.

“Detacheren is eigenlijk een ouderwetse term. Dat dekt niet meer de lading van wat wij nu doen”, zegt Jelle Bultsma, eigenaar/CEO van TPS. Het nieuwe, 75e lid van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) legt uit: “Voorheen was detacheren vooral vastigheid bieden aan de kandidaat en klant, waarbij de professional (met duidelijke omschrijving) op een project werd gezet. Nu is dat anders. Wil een organisatie kennis en kunde van buiten halen, dan is een detacheerder de eerste partij waar zij terecht komt. Wil een organisatie groeien, een cultuurverandering doorvoeren of automatiseren, dan heb je jong talent nodig, met een andersoortig profiel, die flexibiliteit meebrengt. En dat is dus heel iets anders dan ‘doe mij zes handjes’. Detacheren is de motor voor verandering voor organisaties.”

Investeren in talentontwikkeling

TPS staat voor The Perfect Start; het bedrijf biedt via traineeships (pas) afgestudeerden de mogelijkheid een carrière op te bouwen in de financiële dienstverlening. Bultsma: “Wij begeleiden actief jonge mensen, leiden hen op, ontwikkelen hun kennis en gedrag. Heel competentiegericht; we brengen hen concrete zaken bij als leren luisteren, de vraag achter de vraag stellen, kritisch durven zijn. Zodat de professional zich ontwikkelt en de opdrachtgever blij is met onze mensen. Dat is de wereld waarin wij werken.”

TPS heeft daarvoor ontwikkelprogramma’s, eigen traineeships, van twee tot drie jaar, waarin een mentor/projectmanager de jonge professional helpt bij het ontwikkelen van concrete skills en competenties. “Wij investeren jaarlijks 8% van onze omzet in de ontwikkeling van onze mensen.” (Een van de kwaliteitscriteria die de VvDN aan haar leden stelt is dat zij minimaal 3% van de loonsom investeren in opleiding en ontwikkeling van gedetacheerden, red.).

Het bedrijf gaat daarin ver, zegt Bultsma: “Als een klant vraagt ‘mogen wij Marie nog een jaar houden?’ maar Marie is toe aan een volgende stap in haar ontwikkeling, dan zeggen wij ‘nee’ tegen de klant. Dan stellen we bij de opdrachtgever Jan voor, die er klaar voor is om daar aan de slag te gaan. Bij elke beslissing staat bij ons de ontwikkeling van de medewerker centraal.”

Bij elke beslissing staat bij ons de ontwikkeling van de medewerker centraal.

Relatie met gedetacheerden is als goed huwelijk

Bultsma vergelijkt de relatie met gedetacheerden met het huwelijk. “We beginnen met een jaarcontract (de verlovingsperiode). En als blijkt dat we van elkaar houden, zetten we het na een half jaar om in een contract voor onbepaalde tijd (net als in het  huwelijk). Dan is er ook verdieping in de relatie.”

Het uitgangspunt moet volgens Bultsma zijn dat je voor onbepaalde tijd met elkaar een werkrelatie aangaat. Wat volgens hem niet wil zeggen dat een gedetacheerde niet weg kan gaan bij een detacheerder. Een fenomeen dat veel detacheerders frustreert, is immers dat zij veel investeren in hun mensen en hen vervolgens zien vertrekken, bijvoorbeeld door bij de opdrachtgever in dienst te gaan.

“Als een gedetacheerde na twee jaar besluit te vertrekken is dat ook goed. Eigenlijk is dat een compliment, blijkbaar hebben wij iemand dan voldoende opgeleid. En als iemand vertrekt moeten we de reden ook bij onszelf zoeken. Wat hadden wij anders kunnen doen? Kunnen we nog iets doen in het ontwikkelprogramma om iemand toch te behouden?”

Heel anders dan uitzenden

Het stoort Bultsma dat de belangrijke toegevoegde waarde van detacheren niet wordt erkend. “Uitzenden is goed afgedekt door de ABU, met een fasesysteem en de Uitzend-CAO. Maar detacheren is niet goed geborgd. Dat wordt steeds in een keurslijf gedwongen, waar het niet in past.” (Detachering valt door de driehoeksarbeidsrelatie opdrachtgever-werknemer-werkgever onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en wordt daardoor nog altijd als uitzenden gezien., red.)

Detacheerders bieden hun professionals grotendeels vaste contracten, en daardoor wordt detachering wel eens beschouwd als soort van uitzenden Fase C, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. “Maar ook dat is niet juist. Detacheren is gewoon heel iets anders dan uitzenden”, stelt Bultsma.

Is de uitzendmarkt de barometer van de economie, dan is de detacheringsmarkt de motor van de veranderende economie.

Gemeenschappelijke CAO detacheerders

Volgens Bultsma moeten detacheerders de hand ook in eigen boezem steken. ‘Wij denken als branche nog te traditioneel, detacheren wordt nog altijd gekoppeld aan uitzenden. Maar dat zijn twee totaal verschillende werelden. Wij zitten in de wereld van talentontwikkeling, dat is heel iets anders. Maar we hebben ons als branche niet op die manier gepositioneerd.”

Bultsma is juist lid geworden om ervoor te zorgen dat die volwaardige positie van detacheren in Nederland er komt. “Ik ben heel blij dat een paar jaar geleden met de oprichting van de VvDN het initiatief is genomen om detacheren op de kaart te gaan zetten. Toch is dat tot nu toe nog onvoldoende gebeurd. Er is nog geen eigen juridische positie en nog geen gemeenschappelijke CAO.”

Als Mark Rutte belt..

Daar wordt wel hard aan gewerkt en daaraan wil Bultsma ook graag een bijdrage leveren. “Het fundament ligt er, we moeten nu doorpakken en onze ambities waarmaken in Den Haag. En snel.”

Want detacheren speelt een belangrijke rol in de veranderende economie, stelt Bultsma. “Denk aan de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, gebrek aan grondstoffen, klimaat, et cetera. Bedrijven zijn gedwongen hun producten en diensten aan te passen. Daar zijn andersoortige, flexibele mensen voor nodig met specifieke kennis en kunde. Die hebben wij en daar hebben wij als branche ontzettend veel ervaring mee. Is de uitzendmarkt de barometer van de economie, dan is de detacheringsmarkt de motor van de veranderende economie. Wil je weten hoe de economie zich ontwikkelt, dan moet je dus naar de detacheringsmarkt kijken.”

Bultsma is dus ambitieus als het de maatschappelijk/politieke positie van detacheren in Nederland gaat. Wanneer het doel bereikt is? “Als Mark Rutte elke maand even belt met de VvDN om te vragen ‘hoe staan we ervoor?’”