SLUIT MENU

FNV Zelfstandigen, PZO, en VLOK komen met eigen voorziening voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

Drie belangenbehartigers starten ‘schenkkring’ voor voorziening bij arbeidsongeschiktheid voor periode tot twee jaar,

FNV Zelfstandigen, het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en VLOK (de branchevereniging voor vakmensen) hebben gezamenlijk een betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening (AOV) voor zelfstandigen ontwikkeld. Dat hebben deze drie belangenbehartigers voor zelfstandigen vandaag bekend gemaakt.

“Dankzij deze unieke samenwerking is er nu eindelijk een AOV, zonder winstoogmerk, waar iedere zzp’er in Nederland aan mee kan doen zonder hoge kosten”, zo stellen de verenigingen. Er gelden bovendien geen leeftijdsbeperkingen en er is geen medische toets vooraf nodig. Vanuit de Stichting AOV voor Vakmensen wordt de arbeidsongeschiktheidsvoorziening (AOV) gefaciliteerd. Voor de uitvoering van de AOV heeft de stichting in SamSam Servicebureau de partner met expertise en met dezelfde visie gevonden.

Wacht op kabinetsplannen

In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet komt met plannen voor een verplichte AOV-regeling voor alle zelfstandigen. Minister Van Gennip zit echter met het probleem dat de uitvoering daarvan stokt door onder meer capaciteitsproblemen bij UWV. Daarmee lijkt uitvoering van die plannen nog jaren te kunnen duren. FNV Zelfstandigen en PZO waren eerder betrokken bij het plan van de Stichting van de Arbeid voor een AOV voor zzp’ers, een uitvloeisel van het Pensioenakkoord. Ook dat plan was volgens de Belastingdienst en het UWV onuitvoerbaar.

Schenkkring

De belangenbehartigers komen nu dus met een eigen oplossing. De voorziening van FNV/PZO/VLOK is een ‘schenkkring’. Deelnemers kunnen 80% van het inkomen uitgekeerd krijgen, gedurende 2 jaar. De uitkering wordt door de deelnemers betaald uit de gezamenlijke ‘spaarpot’. Er is een onafhankelijke arbodienst en een accountantscontrole op deze gezamenlijke schenkkring. Zowel in opzet, als in duur wijkt deze voorziening daarmee af van de kabinetsplannen voor een aov. Die zou immers een onbeperkte looptijd moeten hebben en juist pas na 1 of 2 jaar gaan uitkeren.

Ook andere partijen zijn steeds actiever in deze markt. Zo maakte Alicia Insurance, een Rotterdamse insurtech gespecialiseerd in het ontwikkelen en embedded aanbieden van verzekeringen voor freelancers, onlangs een samenwerking bekend met het freelanceplatform Temper. Eerder verwelkomde Alicia – waar Randstad aandeelhouder van is – al nieuwe klanten als HeadFirst en ZZP365. Ook hierbij gaat het overigens om een voorziening met een beperkte looptijd. Het Tulpenfonds,  als langer actief rond AOV voor zzp’ers, maakte in februari bekend met Flextender te gaan samenwerken. 

Unieke samenwerking FNV, PZO

“Ik ben vooral trots op deze unieke samenwerking, waardoor alle zelfstandigen op een laagdrempelige en passende manier hun risico kunnen afdekken. Deze AOV is gewoon een mooie voorziening en is er voor en door zelfstandigen. Zij zijn de enigen die profiteren”, aldus Margreet Drijvers, directeur PZO.

FNV Zelfstandigen bestuurder Henk van der Schaft wijst er op dat deze verzekering voor alle zzp’ers beschikbaar is: “Zeker voor zij die in een ‘zwaar beroep’ werken of al wat ouder zijn, of een medische geschiedenis hebben maar nu wel hun beroep kunnen uitoefenen, is er nu de mogelijkheid om heel betaalbaar je inkomen te beschermen als je ziek wordt. De regeling is en blijft ‘FNV proof’: geen leeftijdsdiscriminatie bij deelname (ook geen eindleeftijd bij deelname) en uiteraard meebeslissen over de spelregels. Dat was tot nu toe bij andere ‘AOV-en’ vaak helemaal niet mogelijk.”

Alle zzp-ondernemers kunnen gebruik maken van de voorziening. Ondernemers aangesloten bij de bovengenoemde (vak)organisaties ontvangen een korting. Geen administratieve rompslomp, transparant, betaalbaar, eenvoudig en voor alle zelfstandig ondernemers.  “Alle voordelen gaan naar de deelnemers, want er is geen winstoogmerk”, aldus Van der Schaft.

Onafhankelijke arbodienst en accountants controle

Dennis Kosten, directeur Stichting AOV voor Vakmensen: “Iedereen kan ziek worden en dus ook de zelfstandige. Maar het valt als zelfstandige niet mee om je te verzekeren tegen een betaalbare prijs voor als je langere tijd ziek wordt. Zeker als je een fysiek of mentaal zwaar beroep hebt, wordt het vaak een kostbare zaak, of zijn er medische uitsluitingen en/of leeftijdsbeperkingen van toepassing. Door deze samenwerking is er nu een arbeidsongeschiktheidsvoorziening waar iedere zelfstandige aan mee kan doen zonder hoge kosten.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie