"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Nieuwe arbeidsmarktwetgeving? Er gaat helemaal niets gebeuren!”

Wat gaat dit kabinet doen om de huidige gebrekkige arbeidsmarktwetgeving te repareren? “Niets! Er zullen geen besluiten worden genomen, er zal alleen maar ruzie in Den Haag ontstaan.” Dat zei journalist/econoom Mathijs Bouman afgelopen dinsdag tijdens de ledenbijeenkomst van brancheorganisatie Bovib in Nieuwegein.

Bouman licht zijn lage verwachtingen van de politiek toe. “In het coalitieakkoord staat dat het kabinet het advies van de commissie Borstlap en/of het SER MLT-advies gaat uitvoeren, maar wat betekent dat? De commissie Borstlap heeft geen uitgewerkt plan op tafel gelegd, het zijn aanbevelingen op basis waarvan je beleid moet gaan ontwikkelen.” Bouman betwijfelt of dat beleid er deze kabinetsperiode daadwerkelijk komt. “Ik denk dat er niet veel gaat gebeuren, behalve als het echt moet, bijvoorbeeld na rechterlijke uitspraken.”

‘Niet geld, maar mensen is het probleem’

Minister Van Gennip (SZW) heeft aangekondigd voor de zomer met een ‘hoofdlijnenbrief arbeidsmarktbeleid’ te komen. De markt kijkt daar uiteraard reikhalzend naar uit. Want dan moeten de eerste antwoorden komen op grote vragen als ‘Wordt flex echt alleen beperkt tot ziek en piek? Wordt vast echt minder vast?’ (Vast niet, denkt Bouman).

Overigens wordt daarmee het probleem op de arbeidsmarkt volgens hem ook niet opgelost. “De krapte op de arbeidsmarkt is een macro-economisch probleem. Geld is niet het probleem, maar (het gebrek aan) mensen.”

De kritiek vanuit Den Haag dat flexwerk is toegenomen de afgelopen twee jaar, vindt Bouman ook raar. “Dat flex groeit is juist de bedoeling bij herstel na een crisis.”

Bovib wil bijdragen aan werkbare wetgeving

“Het is essentieel dat wij, samen met andere brancheorganisaties, aan Den Haag laten zien wat onze toegevoegde waarde is”, zei Bovib-voorzitter Frederieke Schmidt Crans tijdens de ledenbijeenkomst.De flexmarkt groeit en er is grote schaarste op de arbeidsmarkt, dit zien we inmiddels in alle sectoren. Wij hebben daarin een belangrijke rol. Onze leden ondersteunen opdrachtgevers bij het ontsluiten van de arbeidsmarkt, om het vervolgens zowel juridisch als fiscaal in goede banen te leiden.”

Een van de speerpunten voor Bovib dit jaar is dan ook de draad oppakken met het nieuwe kabinet om op te komen voor de belangen van inhuur-intermediairs en brokers én gezamenlijk te werken aan een langetermijnvisie voor een gezonde en moderne arbeidsmarkt.

“En op korte termijn willen we de schade rondom zzp-wetgeving beperken.” Schmidt Crans doelt daarbij op de omstreden webmodule. In Den Haag gaan geluiden op om aan de vorig jaar afgeronde pilot met deze webmodule toch een vervolg te geven.

“Wij zien dat liever niet gebeuren, maar als het er toch van komt, willen we graag aan tafel zitten om hier invulling aan te geven.”

Bovib ziet zichzelf graag als sparringpartner. “Wij kunnen en willen bijdragen aan het opstellen van een modern arbeidsmarktbeleid, het implementeren en de handhaving daarvan. En daar willen we ook opdrachtgevers bij betrekken.” De redenering hierachter is logisch; na het Wet DBA-debacle zou de politiek er goed aan doen om voor nieuwe – wel werkbare – wetgeving een beroep te doen om de praktijkkennis en expertise uit de markt.

 


5 tips tegen schaarste

Mathijs Bouman haalde tijdens de Bovib-bijeenkomst vakkundig de claim onderuit dat er een onbenut arbeidspotentieel van een miljoen mensen is. Na zijn analyse slonk het daadwerkelijke aantal tot een paar honderdduizend. “Politici roepen dit graag, maar het is niet zo dat je even een la met nieuwe mensen kunt opentrekken.” Neem daarbij de unieke situatie dat het aantal vacatures de werkloosheid overstijgt, en de krapte is ongekend. Bouman gaf de Bovib-leden 5 tips die zij als intermediair aan hun opdrachtgevers kunnen geven om de schaarste aan personeel te lijf te gaan:

1.     Zet een chief human resource officer in de board; je kunt wel mooie groeiplannen maken, maar als je de mensen niet hebt om die te realiseren, komt er niets van terecht.

2.     Ga op zoek naar de ongeschikte kandidaat (en maak die geschikt); het is niet zo dat iedereen een talent is, maar door (om)scholing kun je best nieuwe mensen krijgen

3.     Voer studieloon in; laat jonge mensen op mbo-niveau in de techniek, bouw en zorg betaald werken terwijl je hen opleidt (bijvoorbeeld via bedrijfsscholen, zoals Tata Steel doet)

4.     Deel talent met de concurrent; wil je talent behouden, zorg dat het werk leuk voor hen blijft. Laat je technische mensen ook eens ergens anders (in het buitenland of voor een ander bedrijf) werken

5.     Verhoog de productiviteit; Nederland scoort laag als het gaat om productiviteitsgroei (0,3% op jaarbasis). Door te investeren in kapitaal en innovatie kun je wellicht wel groeien met minder personeel.