"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Bovib over arbeidsmarktbeleid: “Minister Van Gennip, geef ons de ruimte!”

In aanloop naar het hoofdlijnendebat van de Tweede Kamer met de ministers van Sociale Zaken deelt Bovib-voorzitter Frederieke Schmidt Crans haar visie op het arbeidsmarktbeleid. “Neem geen overhaaste beslissingen, maar focus op de samenhang tussen theorie en praktijk.”

Meer dan ooit hebben we flexibiliteit nodig. Dat bedoel ik in de breedste zin van het woord: flexibiliteit in contractvormen, ontwikkeling en organisatie. Op een krappe arbeidsmarkt is het namelijk alle hens aan dek. Er is tekort aan personeel in alle sectoren en dat houdt groei en innovatie tegen.

Gelukkig zijn ondernemers vindingrijk. Zij gaan op zoek naar manieren om toch vooruit te kunnen, bijvoorbeeld door mensen op te leiden of het werk anders te organiseren. Daarbij krijgen ze hulp van deskundige partijen, zoals de leden van Bovib. Die helpen werkgevers bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en het tegemoet komen aan de wensen van werkenden anno nu: meer flexibiliteit, autonomie en ontwikkeling. Binnen de kaders van de wet.

Modernisering van de arbeidsmarkt

De huidige schaarste benadrukt de noodzaak van modernisering van het arbeidsmarktbeleid. Ondernemers hebben namelijk ruimte nodig om te ontwikkelen, te differentiëren en te flexibiliseren. Hier ligt een belangrijke rol voor het kabinet.

Op 17 februari presenteren ministers Karien van Gennip en Carola Schouten de hoofdlijnen van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens de Bovib moet de modernisering van de arbeidsmarkt bovenaan staan. Tegelijkertijd waarschuwen we voor overhaaste beslissingen.

We adviseren de bewindslieden zich goed te verdiepen in de materie én de dagelijkse praktijk. Welke keuzes maken werkenden? Wat willen zij? Hoe kan het arbeidsmarktbeleid dit ondersteunen? Ontwikkel een visie, omarm moderne organisatievormen inclusief de rol van een intermediair. Bekijk ook eens welke maatregelen de sector zelf neemt door middel van keurmerken en welke wetgeving dan nog nodig is om misstanden te voorkomen.

Voorkom meer schaarste op de arbeidsmarkt

Ondanks de enorme krapte die ontstaat op de arbeidsmarkt, is de discussie rondom de webmodule en de handhaving van de wet DBA nog altijd niet beslecht. En dat baart mij zorgen, het risico dat er een afvinkcultuur ontstaat binnen het huidige kabinet is reëel.

Dit is in het verleden helaas al gebeurd. Ik denk aan de unanieme aanname van de motie rondom het starten van een webmodule binnen de sector zorg. Notabene twee maanden nadat het vertrouwen in de webmodule door de diverse Kamerleden is opgezegd.

Men maakt zich zorgen over berichten over toenemende zorgkosten door inhuur van extern personeel, maar een webmodule zal dit probleem niet oplossen. Sterker nog, het kan tot nog meer schaarste leiden. Kijk in plaats daarvan naar de kern van het probleem. Waarom werken mensen flexibel naast hun vaste contract? Waarom wordt zorgpersoneel zzp’er? Welke rol speelt een instelling hierbij en hoe kan een organisatie grip houden op inhuurtarieven? Als het gaat om kritische sectoren zoals bijvoorbeeld onderwijs en zorg, moeten kabinet en uitvoeringsinstantie extra zorgvuldig zijn.

Geef richting en biedt ruimte

In het regeerakkoord staat dat het eindrapport van de commissie Regulering van Werk (commissie-Borstlap) en het SER MLT-advies de leidraad zullen vormen voor de inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst. In deze rapporten zitten veel losse elementen waar je het niet mee oneens kan zijn, maar helaas bieden de rapporten onvoldoende houvast voor een modernisering van de arbeidsmarkt. Natuurlijk is het belangrijk om kwetsbare werkenden te beschermen, maar dat betekent niet dat we beweging en keuzevrijheid moeten beperken.

Bied organisaties ruimte om te flexibiliseren en laat werkenden zelf kiezen met welke contractvorm zij werken. Verbind daar wel voorwaarden aan, zoals voldoende buffer óf een vangnet bij ziekte, werkloosheid en pensioen. De richtlijn voor een vermoeden van werknemerschap die de SER voorstelt, kan daarbij helpen.

Maar focus niet alleen op bestaande rapporten en adviezen, die hebben ons tenslotte tot nu toe niet veel verder gebracht. Betrek veldpartijen zoals Bovib om een goed beeld te krijgen van de samenhang tussen theorie en werkelijkheid. Samen kunnen we tot een onderbouwde visie komen op een toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid.

Bovib, de vereniging en branche-organisatie van de onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland. Bekijk alle berichten van Bovib