"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Intermediair krijgt meldplicht als klant discrimineert

We vallen opnieuw in de prijzen. De sector wacht opnieuw nieuwe wetgeving.

U weet wellicht nog dat wetgevend Den Haag sinds 2018 bezig is met het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Elke werkgever in Nederland moet dan bij het werven van nieuw personeel beschikken over een werkwijze die de werkzoekende bij het solliciteren gelijke kansen biedt. Dit wetsvoorstel gaat dus niet alleen gelden voor onze sector, maar ook voor al uw klanten en voor de bakker op de hoek. De Arbeidsinspectie gaat erop toezien.

De NBBU is al in een vroeg stadium bij dit traject betrokken geweest en diende ook een reactie in bij de internetconsultatie in 2019.  Onze reactie richtte zich op het feit dat uitzendondernemingen, in tegenstelling tot reguliere werkgevers, bij het ontbreken van een dergelijke werkwijze niet eerst de mogelijkheid tot herstel zouden krijgen, maar direct een bestuurlijke boete, die ook gepubliceerd wordt. Gelukkig is deze ongelijkheid in het wetsvoorstel later rechtgetrokken.

Moties voor een meldplicht voor de intermediair

Ondertussen zijn we wat jaren verder en is via aangenomen moties van D66 en CDA een extra voorstel ingebracht dat specifiek onze sector treft: een meldplicht voor intermediairs. De meldplicht houdt in dat als een klant een discriminerend verzoek doet met betrekking tot inlenend personeel, de intermediair de wettelijke plicht heeft dit te melden bij de Arbeidsinspectie. Doel is dat de Arbeidsinspectie zo discriminatie door inlenende bedrijven aan kan pakken. Als NBBU zijn we al lange tijd hierover in gesprek met het ministerie van SZW. Ook spraken we de staatssecretaris SZW van het vorige kabinet hier uitgebreid over.

Volgens ons biedt de meldplicht voor intermediairs geen oplossing voor het tegengaan van discriminerende verzoeken van inleners:

 1. Het doel van de meldplicht is het aanpakken van discriminerende verzoeken door Nederlandse bedrijven die personeel willen inlenen;
 2. Een meldplicht is niet de oplossing om discriminatie tegen te gaan;
 3. De oplossing ligt in (maatschappelijke) bewustwording, een langdurig proces en een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen in deze maatschappij;
 4. De intermediair is weliswaar een professionele partij die de opdrachtgever adviseert en uitlegt hoe objectieve werving en selectie leidt tot de beste kandidaat en bovendien conform wet- en regelgeving is;
 5. De intermediair is uitdrukkelijk geen toezichthouder, terwijl de meldplicht deels invulling geeft aan een toezichthoudende taak. Dit is ten principale onjuist. Dit geldt eens te meer omdat er een opdrachtnemer/opdrachtgever-relatie bestaat tussen deze partijen.

Coalitieakkoord kabinet Rutte-IV

In december jl. werd het coalitieakkoord van kabinet-Rutte IV bekend. Het nieuwe regeerakkoord is vrij algemeen van aard, maar uitgerekend de meldplicht voor uitzendbureaus is er specifiek in opgenomen. Overigens worden ook intermediairs op de woningmarkt benoemd bij de meldplicht, zoals makelaars, verhuurders en vastgoedbemiddelaars.

Onlangs is de behandeling van het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie weer opgepakt, nu met het voorstel om deze uit te breiden met de meldplicht voor intermediairs. Naar mijn mening hebben de ambtenaren goed naar ons geluisterd, want de toelichting van de nota van wijzigingen geeft een goed genuanceerd beeld. We voorzien een lage meldingsbereidheid vanwege de contractuele relatie, maar ook door de lastige beoordeling wanneer een verzoek – juridisch – discriminatoir is. Ondanks de gebalanceerde toelichting is het een feit dat het voorstel nu voorligt voor internetconsultatie en dat de kans zeker aanwezig is dat de wettelijke meldplicht uiteindelijk gerealiseerd zal worden.

Internetconsultatie meldplicht

Via internetconsultatie biedt de overheid burgers en bedrijven de mogelijkheid hun mening te geven over nieuwe wetten voordat ze definitief worden. De meldplicht ligt op dit moment voor. De NBBU zal sowieso een officiële inbreng doen namens de leden.

In grote lijn zullen wij stellen dat de meldplicht voor intermediairs:

 • Geen oplossing biedt voor het probleem (discriminatie door inleners);
 • Ten principale onjuist is, omdat de intermediair geen toezichthouder is;
 • Op praktische bezwaren stuit.

Auteur: Fariël Dilrosun

De NBBU is de brancheorganisatie van ruim 1.200 professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Bekijk alle berichten van NBBU

Eén reactie op dit bericht

 1. Ik vind het goed, eindelijk ook geen leeftijdsdiscriminatie meer(?).

  Verontrustend vind ik uw zin: “We voorzien een lage meldingsbereidheid vanwege de contractuele relatie…”, die ik lees als “Waag het niet melding te doen, want anders doen wij geen zaken meer met jou”. Gezien deze houding ben ik eigenlijk voorstander van nog hardere aanpak. Kennelijk is het nodig.

  Persoonlijk zou ik gebaat zijn bij voorkomen van leeftijdsdisciminiatie. In de IT ben je al vroeg oud. Hoe vaak ik al niet te horen heb gekregen dat ze liever een jonkie hebben!