"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Nieuwe modelovereenkomst bemiddeling van I-ZO Nederland

Op 1 maart aanstaande treedt de vernieuwde modelovereenkomst bemiddeling van I-ZO in werking. De branchevereniging voor intermediairs voor zelfstandig ondernemers heeft hierover de afgelopen maanden intensief overlegd met de Belastingdienst. Voorzitter Josien van Breda: “Al met al heeft het best lang geduurd, maar uiteindelijk zijn we blij met het resultaat.”

Vanaf 1 maart 2022 is er een nieuwe versie van de modelovereenkomst bemiddeling van I-ZO Nederland. Over dit nieuwe model heeft I-ZO Nederland lang en intensief overleg gevoerd met de Belastingdienst.

De modelovereenkomsten, ingevoerd sinds de komst van de Wet DBA, worden nog steeds gebruikt om vast te leggen op welke manier een opdracht uitgevoerd moet worden, zodat de werkende gezien kan worden als een zelfstandig ondernemer.

In het register modelovereenkomsten van de Belastingdienst staan nu 2.447 verschillende modelovereenkomsten. De officiële geldigheidsduur van verreweg de meeste van deze is verlopen of loopt binnenkort af. Veel organisaties zitten nog met de Belastingdienst in het proces van herbeoordeling van de vijf jaar geleden opgestelde modelovereenkomst.

Zo verwacht brancheorganisatie Bovib dat haar hernieuwde modelovereenkomst binnenkort wordt goedgekeurd. Gesprekken daarover zijn in de afrondende fase.

Alle bepalingen modelovereenkomst besproken

“Wij hadden aanvankelijk verwacht dat de overeenkomst niet heel uitgebreid beoordeeld zou worden. Het is immers nog steeds een tijdelijk iets, die modelovereenkomsten, en het kabinet wil aan de slag met nieuwe regelgeving voor zzp’ers. Maar de Belastingdienst heeft de herziening aangegrepen om ‘voortschrijdend inzicht’ toe te passen. Alle bepalingen uit de modelovereenkomst zijn dus minutieus besproken”, zegt I-ZO voorzitter Josien van Breda.

Veel variabelen

“Als I-ZO hebben we gekozen voor een uitgebreide overeenkomst, waarbij alle aspecten van de contractuele relaties tussen zzp’er en bemiddelaar, bemiddelaar en opdrachtgever en opdrachtgever en zzp’er benoemd worden. Daarmee hadden we het onszelf best moeilijk gemaakt. De Belastingdienst had er veel moeite mee dat er zaken genoemd worden die partijen zelf nader in kunnen vullen. Bijvoorbeeld geheimhouding, concurrentiebeding, intellectueel eigendom. Volgens de Belastingdienst waren er teveel variabelen, waardoor het risico groter wordt dat de opdrachtovereenkomst kantelt naar een arbeidsovereenkomst.”

Alle afspraken in beeld

“Wij hebben op dit vlak geen concessies gedaan, omdat wij het belangrijk vinden dat zzp’er en klant bij de start van de opdracht een volledig beeld hebben van de alle afspraken. Als je een beperkt deel van de overeenkomst voorlegt en de rest opneemt in algemene voorwaarden of bijlagen, dan heb je eventuele risico’s minder goed in beeld.”

Vereenvoudigd model

“Uiteindelijk zijn we eruit gekomen en hebben wij dit moment zelf ook aangegrepen om het model te vereenvoudigingen. Het waren pittige gesprekken, maar altijd constructief en uiteindelijk zijn we blij met het resultaat.”

Aandachtspunten modelovereenkomst

Waar moet je nu op letten als je het nieuwe, vereenvoudigde model gebruikt? Belangrijke aandachtspunten in de praktijk zijn de volgende:

  • Aanvullende diensten door de bemiddelaar moeten op verzoek van de zzp’er gebeuren. Worden die diensten verplicht gesteld door de intermediair, dan is dat een sterke indicatie voor werken binnen dienstbetrekking.
  • Let op bij concurrentiebeding, dit mag de zzp’er nooit beperken in zijn ondernemersvrijheid om voor andere opdrachtgevers te werken, ook dit is een sterke aanwijzing voor een arbeidsovereenkomst.
  • Wees heel zorgvuldig en leg afspraken over het verzorgen van de facturen door of namens de zzp’er en voorfinanciering zorgvuldig vast. Als op de een of andere manier de indruk wordt gewekt dat de opdrachtgever een betalingsverplichting aan de bemiddelaar heeft, kan er al vrij snel sprake zijn van ‘tussenkomstfictie’ of een fictief loondienstverband.

Inwerkingtreding modelovereenkomst

De nieuwe modelovereenkomst treedt in werking op 1 maart 2022. Overeenkomsten die zijn gesloten voor 1 maart 2022 op basis van het oude model, kunnen ongewijzigd doorlopen tot aan de oorspronkelijke einddatum van de overeenkomst. Bij nieuwe overeenkomsten moet vanaf 1 maart 2022 het nieuwe model gebruikt worden. Ook voor wijzigingen of verlengingen van bestaande overeenkomsten vanaf 1 maart 2022, geldt dat in dat geval de nieuwe modelovereenkomsten gebruikt moeten worden.

De herziene versie wordt op 1 maart gepubliceerd op de site van I-ZO en de Belastingdienst.
Lees meer over de nieuwe modelovereenkomst bemiddeling op de site van I-ZO

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie