"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Bovib over krapte op de arbeidsmarkt: ‘Betere aansluiting tussen vraag en aanbod is zeker mogelijk’

Door samen te werken kunnen opdrachtgevers, intermediairs en politici beter omgaan met de structurele schaarste aan personeel. Dat bepleiten Lars van Beek, Wouter Waaijenberg en Frederieke Schmidt Crans van Bovib, brancheorganisatie voor intermediairs, msp-dienstverleners en brokers. “Een goed functionerende markt is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.”

Personeelstekort is één van de grootste knelpunten voor ondernemers in alle sectoren en die krapte houdt voorlopig aan. De vraag naar personeel blijft stijgen door vergrijzing en beperkte aanwas vanuit opleidingen. In veel sectoren stijgen tarieven en salarissen. Bovib-voorzitter Frederieke Schmidt Crans (Het Flexhuis) ziet bijvoorbeeld een flinke tariefstijging in de zorg sinds 2018.

“Als managed service provider proberen we buitensporige tariefstijgingen te beperken”, zegt ze. “Ten eerste vind ik het immoreel als tussenpartijen en zelfstandigen alleen maar meer blijven vragen in de zorg omdat de markt krap is. Bovendien lossen hogere tarieven het personeelstekort niet op.”

Hoge prijzen lossen geen tekort op

Krapte op de arbeidsmarkt is een gegeven, benadrukt directeur Lars van Beek van Mekano Group. Hij houdt zich eveneens bezig met een schaarse groep werkenden: zzp-technici in de industrie. “Krapte oplossen in deze niche is een illusie, maar een betere aansluiting tussen vraag en aanbod is zeker mogelijk”, zegt hij. “Ik zie het als een uitdaging om freelancers te verleiden om juist via ons opdrachten te doen. En dat voor een eerlijk tarief.”

Hoe doe je dat? “Het begint allemaal met het besef dat de markt nog wel even krap blijft. Alleen discussiëren over de prijs lost daarom niets op”, zegt Wouter Waaijenberg, directeur MSP services bij De Staffing Groep (DSG). “We moeten alternatieve manieren vinden om vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten. Wij kunnen opdrachtgevers daarbij helpen. We weten hoe we leveranciers en zzp’ers kunnen binden en contracteren voor faire marktprijs. Ook weten we wat mogelijk is in de flexmarkt binnen de huidige wet- en regelgeving.”

Creativiteit en flexibiliteit

Waaijenberg noemt hybride organisatievormen en hybride contracten. Kun je geen vaste medewerker vinden? Kijk dan eens hoe je het werk zo kunt vormgeven dat het geschikt is voor een zzp’er of flex-kandidaat. Je kunt ook binnen je eigen organisatie oplossingen zoeken. Kijk bijvoorbeeld eens of je de taakverdeling van medewerkers kunt veranderen of flexibele werktijden kunt bieden. En leidt eigen mensen op.”

Het is aan de intermediairs om oplossingen te bieden en aan opdrachtgevers om ervoor open te staan.

Het is aan de intermediairs om oplossingen te bieden en aan opdrachtgevers om ervoor open te staan. Schmidt Crans: “Ik zie nog vaak vacatures of aanbestedingen waarin zij een schaap met vijf poten zoeken: een kandidaat die precies past en direct aan de slag kan. Op een schaarse markt is de kans heel klein dat je binnen korte tijd zo iemand vindt.”

“Om schaarste op te lossen, is creativiteit en flexibiliteit nodig”, benadrukt Waaijenberg. “Gelukkig omarmen steeds meer opdrachtgevers de verschillende manieren om met schaarste om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingen met bureaus die kandidaten bijscholen, zodat zij aan de slag kunnen bij de opdrachtgever.”

Samenwerking binnen de branche

Samenwerking is belangrijker dan ooit binnen de brancheorganisatie, zegt voorzitter Schmidt Crans. “Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen op de krappe markt, moeten intermediairs van buiten naar binnen denken”, vertelt ze. “Niet: wat kan ik bieden? Maar: wat heeft de klant nodig? Als je die oplossing niet helemaal zelf kunt bieden, werk dan samen met een branchegenoot. Door samenwerking kunnen we totaaloplossingen bieden.”

Klanten zijn soms nog wat huiverig vanwege de onduidelijke wetgeving, merkt Van Beek. “Opdrachtgevers zoeken houvast als het gaat om regels. Hoe zat het ook alweer met die wet Dba? Wanneer mag je een zzp’er inhuren? Als Bovib-intermediairs kunnen wij ze daarbij helpen. Alle leden zijn op de hoogte van wet- en regelgeving en voldoen bovendien aan ons Bovib-keurmerk. Zo zorgen we niet alleen voor flexibiliteit, maar ook compliance.”

Fundamentele discussie over arbeidsmarkt

Wat kan het nieuwe kabinet doen om werkgevers te helpen omgaan met schaarste? “Wat we nodig hebben, is een fundamentele discussie over de arbeidsmarkt”, zegt Schmidt Crans. “We willen de bewindslieden in elk geval helpen zich goed te verdiepen in de materie, voordat ze beslissingen nemen. Aandacht voor het zzp-landschap in het algemeen is daarbij essentieel.”

“Neem in elk geval geen overhaaste beslissingen”, waarschuwt Waaijenberg. “Daarom roepen we bijvoorbeeld op de webmodule in de huidige vorm niet in te voeren. Uit de pilot met deze tool bleek dat die nog te veel onzekerheid geeft. Dat kunnen we nou net niet gebruiken: onzekerheid zit creativiteit en flexibiliteit in de weg.”

Bovib wacht niet af, maar werkt ondertussen zelf aan kwaliteitsverbetering in de markt. Bijvoorbeeld met het keurmerk. “Steeds meer opdrachtgevers vragen hun intermediair om het keurmerk”, zegt Schmidt Crans. “Juist dat is belangrijk, want een goed functionerende arbeidsmarkt is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.”


Webinar

Tijdens de Werf& en ZiPconomy Webinar Week 2022 ging Bovib-voorzitter Frederieke Schmidt Crans met de dagvoorzitter in gesprek over “Het belang van een kwalitatief goede aanbesteding“. Zie:

 

 


 

Bovib, de vereniging en branche-organisatie van de onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland. Bekijk alle berichten van Bovib