"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Werkgevers: personeelstekort en pensioenvoorziening SZW-prioriteit

Werkgevers willen dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid topprioriteit maakt van bestrijding van de krapte op de arbeidsmarkt en een goede pensioenvoorziening. Regelgeving rondom flex vinden werkgevers minder urgent.

Als het aan werkgevers ligt, gaat de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) allereerst aan de slag met bestrijding van het personeelstekort en een goede pensioenvoorziening. Regelgeving voor zzp’ers en flexwerkers vinden werkgevers veel minder urgent.

Dat blijkt uit een opiniepeiling van bureau Kantar als onderdeel van de omgevingsanalyse van het ministerie van SZW. Uit de peiling blijkt welke beleidsonderwerpen het Nederlands publiek, zzp’ers  en werkgevers belangrijk vinden. Daarnaast zocht Kantar uit over welke beleidsonderwerpen deze groepen zich zorgen maken.

Personeelstekort grootste knelpunt

De werkgevers noemen personeelstekort (15%) het vaakst als knelpunt op de arbeidsmarkt. Over schijnzelfstandigheid en de flexibilisering van de arbeidsmarkt (5%) maken werkgevers zich minder zorgen.

Knelpunten op de arbeidsmarkt volgens wekrgevers

De meest genoemde SZW-prioriteiten die werkgevers spontaan naar voren brengen zijn alle onderwerpen omtrent corona (13%), een goede pensioenvoorziening (13%) en inkomensbeleid (13%).

 

Prio: misbruik, personeelstekort en pensioen

Kantar vroeg werkgevers ook welke beleidsonderwerpen van SZW werkgevers het belangrijkst vinden. De ondernemers noemen het vaakst misbruik van uitkeringen en toeslagen (20%) en het tekort aan personeel (20%). Ondernemers maken zich ook druk over pensioenen (17%).

Antwoorden werkgevers op de vraag: “Over welke van de onderwerpen die u belangrijk vindt maakt u zich ook zorgen?” Bron: Kantar

 

Kantar onderzocht ook of werkgevers gebruik hebben gemaakt van coronasteun. Van de werkgevers in dit onderzoek maakte ongeveer een derde gebruik van een steunmaatregel tijdens de crisis. Zo’n 18% maakte gebruik van de NOW 1.0 regeling, 12% van de NOW 2.0 regeling en 9% van de NOW 3.0 regeling.

Werkgever beter geholpen dan zzp’er

Bijna driekwart geeft aan dat de NOW-regeling heeft geholpen. Werkgevers zijn daarmee beter geholpen dan zzp’ers: slechts 61% van de zzp’ers voelde zich door de zzp-steunmaatregel TOZO geholpen.

Zo’n 11% van de werkgevers heeft privé of zakelijk schulden gemaakt als gevolg van de coronapandemie. Van circa de helft van deze groep vormen de schulden een bedreiging voor het voortbestaan van het bedrijf. Onder zzp’ers is het percentage met schulden wat kleiner: 8%.