"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Tielen (VVD): Eerst meer helderheid voor zelfstandigen. Dan de rest.

De koers is bepaald, met nog alle ruimte om – met de oppositie en het werkveld – het zzp-beleid verder in te vullen. Zo kijken VVD en D66 aan tegen het regeerakkoord. GroenLinks mist duidelijke keuzes.

Helderheid voor zelfstandigen, dat heeft voor Judith Tielen, Kamerlid voor de VVD, prioriteit binnen het zzp-dossier. “Dat staat niet voor niets met dikke letters in het coalitieakkoord. Daar hamer ik al twee jaar op en die helderheid moet er ook als eerste komen. Zonder die helderheid kan je niets anders doen, ook de handhaving niet opstarten. Daar blijf ik van uitgaan.”

Tielen reageert daarmee ook op de onvrede vanuit belangenorganisaties over het uitblijven van die duidelijkheid. Vertegenwoordigers uit de flexbranche zijn blij dat het kabinet erkent dat er verandering nodig is, maar ontevreden met de praktische uitwerking. Zij missen bovendien een vernieuwende visie, blijkt uit deze inventarisatie.

Tielen: “Het regeerakkoord zit niet tot in de puntjes dicht gekit. De koers naar de arbeidsmarkt 2030-2035 is uitgezet. Er is veel ruimte nog om te kijken hoe. Naar de visie, de concrete invulling en uitvoeringspraktijk. Ik neem graag het initiatief om breed het gesprek aan te gaan. In de Kamer maar ook daarbuiten met branches en zzp-organisaties. Niemand wil vage wet- en regelgeving.”

D66 Kamerlid Marijke van Beukering (D66) beaamt dat dat overleg nodig is. “Werkgevers en zzp’ers vragen om een tijdlijn, een duidelijk stappenplan”, zegt ze. “Daar wil ik dus mee aan de slag. Daarbij is de inbreng uit het werkveld erg belangrijk.”

GroenLinks : concreetheid ontbreekt

Voor GroenLinks is nog teveel onduidelijk. Senna Maatoug benadrukt dat het vorige kabinet veel advies heeft ingewonnen bij commissies als het gaat om de arbeidsmarkt. “Het nieuwe kabinet verwijst naar zowel Borstlap als het SER MLT, maar maakt geen duidelijke keuze”, zegt zij. “Het is onduidelijk wat de maatregelen zijn die dit kabinet gaat nemen. Wat gaat dit concreet betekenen voor mensen?”

Tielen (VDD) noemt het regeerakkoord “niet baanbrekend”, maar ze ziet voldoende stappen om bedrijven, zelfstandig ondernemers en werknemers weerbaarder en wendbaarder te maken. “Dat is ook wat nodig is, ook voor innovatie en groei. Ik hoop dat zelfstandigen in het regeerakkoord lezen dat het nieuwe kabinet ruimte geeft voor zelfstandig ondernemerschap. Er staan geen grote koersveranderingen in, maar er worden wel stappen vooruit gezet. We gaan niet terug in de tijd. We bouwen voort op wat er ligt.”

Handhaving Wet DBA

Maatoug (GroenLinks) vindt het goed dat het kabinet gaat handhaven op schijnzelfstandigheid. “Hopelijk betekenen deze woorden dit keer wel wat. We hebben niet meer de luxe dit grote arbeidsmarktprobleem nog vier jaar voor ons uit te schuiven.”

Wat de VVD betreft is daar dus eerst meer helderheid voor nodig. Ook over de werking van de webmodule. “In de webmodule zit veel kennis en kunde:” zegt Tielen. “Het kan een bruikbaar instrument zijn. We moeten echt nog kijken of de webmodule verder doorontwikkeld moet worden. Of dat toch blijkt dat er verbetering in de onderliggende wetgeving nodig is.”

Van Beukering voelt er wel wat voor om te beginnen met de invoering van de webmodule in twee sectoren. Zij noemt de zorg en het onderwijs. “Onderscheid maken tussen zzp’ers en werknemers blijkt lastig, er is niet één zzp’er”, zegt ze. “Omdat er grote verschillen per branche zijn, is een sectorspecifieke aanpak effectiever. Zo kunnen we duidelijkere kaders bieden.”

Arbeidsongeschikheidsverzekering

Ook rond de uitwerking van een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle zelfstandigen ziet de VVD nog veel ruimte om te kijken naar de uitvoering. “Er is nu gekozen voor een regeling voor alle zelfstandigen. Daar liggen nu ook de grootste risico’s vanwege onverzekerd zijn. In de uitwerking moeten we wat mij betreft wel blijven kijken naar de mogelijkheden voor één stelsel voor alle werkenden.”

Meer over de nieuwe coalitie:

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts