"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Dossier

Formatie 2021

Kabinet Rutte IV is van start gegaan. Na 271 dagen onderhandelen zijn VVD, D66, CDA en ChristenUnie het op 13 december 2021 eens geworden over een nieuw coalitieakkoord. Nooit eerder duurde een regeringsformatie zo lang.

Het vorige kabinet heeft geen doorbraak kunnen realiseren in zzp-vraagstukken. Wat nog speelt, zijn de besluitvorming rond de webmodule, vervanging van de wet DBA, handhaving van schijnzelfstandigheid, ontwikkeling van een sociaal vangnet voor laagbetaalde zelfstandigen, hervorming van het fiscale stelsel voor zzp’ers en scheppen van meer duidelijkheid. Kortom, het nieuwe kabinet krijgt een aantal uitdagingen. Het zal flink moeten doorpakken in de besluitvorming, zodat de markt de komende jaren vooruit kan.

ZiPconomy geeft overzicht van de belangrijkste onderwerpen in het arbeidsmarktdossier, oplossingsrichtingen, akkoorden met sociale partners en brancheorganisaties en de laatste stand van zaken.

Arbeidsmarktbeleid Rutte IV:

Recentste artikelen over de formatie 2021

eerder: