"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Grip op inhuur blijft actueel. Drie visies over de ontwikkeling van MSP-dienstverlening.

De (door)ontwikkeling van de MSP-markt was een van de rode draden van de afgelopen WebinarWeek. En niet onterecht, zo bleek bijvoorbeeld uit een onderzoek van Hays. De tevredenheid van klanten over hun MSP-dienstverleners is niet direct om over naar huis te schrijven.

Een jaar of tien geleden kreeg het MSP-concept (Managed Service Provider) vaste grond onder de voeten in de Nederlandse ‘inhuurmarkt’, een concept dat overwaaide uit de Verenigde Staten. Organisaties gingen de inhuur van extern personeel uitbesteden aan zo’n MSP-dienstverlener. Die brengt de behoefte aan extern personeel in kaart en ontsluit vervolgens de markt van leveranciers en zelfstandigen.

De markt van MSP-dienstverleners is ondertussen volwassen. Dat wil niet zeggen dat die markt stilstaat of geen onderwerp van discussie meer is. Zo deed een recent artikel op ZiPconomy weer het nodige stof opwaaien. Dat artikel stelde de vraag of we niet af moeten van een ‘supplier funded model’, waarbij dus de leverancier betaalt.

In de WebinarWeek kwam het MSP-concept met regelmatig terug. Een overzicht met de belangrijkste lessen uit een aantal webinars.

Ontevredenheid over MSP-dienstverleners

Voor het rapport Becoming a human capital catalyst  legde HAYS zijn oor te luisteren bij een zestigtal organisaties in Europa die werken met een MSP. Dat onderzoek leverde best pittige resultaten op, zo vertelde Maurice Roy van Hays Talent Solutions in zijn webinar.

Zo ervaart 63% van de respondenten dat er te weinig interne betrokkenheid is bij het programma. Vier op de tien vindt dat de businesscase afwijkt van de vooraf beloofde cijfers. Bij minder dan een derde van de organisaties loopt de uitrol van het MSP programma op schema. 41% zit na een jaar al weer te denken aan een nieuwe leveranciers.

Dat geeft te denken. In het webinar gaan we ook uitvoerig in op de oorzaken en lessen die te trekken zijn. Zowel bij de dienstverleners zelf als bij de organisaties die hun inhuur uitbesteden bij een MSP.

Doorvragen over doelstellingen inhuurproces

Volgens Roy gaat het nog steeds vaak mis bij het helder hebben van de doelstellingen en van wat er – met behulp van een MSP – veranderd moet worden aan het inhuurproces. “Dienstverleners moeten goed doorvragen over die doelstellingen. Maar daar moet je dan ook wel de gelegenheid voor krijgen.”

“Aanbestedingsprocedures of RFP’s zijn vaak papieren exercities, zonder dat er bijvoorbeeld ruimte is om in een workshop – gezamenlijk – eens goed de behoeftes in kaart te brengen”, zo ziet Roy. Dat kan ook gelijk zorgen voor meer intern draagvlak. Het invoeren van een MSP-programma is immers een heus verandertraject, dat wordt nog wel eens onderschat.

Verdiepen in type dienstverlener en hun verdienmodel

Een ander middel om verwachtingen en realiteit beter op elkaar aan te laten sluiten, is volgens Roy – en hij is niet de enige –  zorgen dat er beter inzicht komt in welke type dienstverlening nu wel het probleem kan oplossen. Dat vraagt ook om werken met vastere definities in de gehele markt. Daarnaast zouden opdrachtgevers meer aandacht moeten hebben voor wat nu het verdienmodel van aanbieders is.

Bekijk het webinar over dit onderzoek en de lessen die daaruit te trekken zijn:

Interessant om te constateren dat het webinar van Manfred Vogels (Beeline) over successtories en valkuilen bij het aanschaffen en implementeren van een VMS (zie hier) flink wat overeenkomsten heeft met het bovenstaande webinar  

De evolutie van een marktplaats tot een volwaardige (onafhankelijke) MSP

Inhuurplatform Flextender werd zo ongeveer opgericht op het moment dat het MSP-concept in Nederland werd geïntroduceerd. Hoe dat bedrijf zich in de afgelopen 10 jaar heeft ontwikkeld, geeft ook gelijk een mooi beeld van de ontwikkeling van het MSP-concept.

In zijn beknopte terugblik laat Jaap Jan Westland, adjunct-directeur van Flextender, zien hoe wensen van opdrachtgevers en aansluitend dienstverleningsconcepten zijn veranderd in die jaren. Het begon met een tijd waarin het aanbod aan interimmers groter was dan de vraag. Raamovereenkomsten maakten plaats voor marktplaatsen.

Aanvullend kwam de wens dat een MSP ook regie ging voeren op registratie van uren en de facturatie. Een aanpassing van de Aanbestedingswet zorgde voor de doorontwikkeling van de marktplaats naar een Dynamisch Aankoopsysteem- althans voor de publieke sector.

Daar kwam de behoefte bij om fiscaal-juridische risico’s over te nemen. MSP staat daarom lang niet altijd maar naast een organisatie, maar heeft een (juridische) plek ‘in de keten’.

Kandidaten vinden in hyperschaarse markt

Ondertussen, zo liet Daniel Goedhart zien, zitten we in een heel andere markt dan tien jaar geleden.  Grip op inhuur, op kosten, rechtmatig inhuren, afdekken van risico’s, ze zijn nog steeds van belang. Centraal staat echter het vinden van kandidaten in een markt met hyperschaarste.

Voor Flextender is het daarom nog belangrijker om als MSP een onafhankelijke rol te hebben en dus bijvoorbeeld geen eigen kandidaten te bemiddelen. “Optimale transparantie en het binden van kandidaten is meer dan ooit nodig”, legt Goedhart uit.

Om meer te kunnen inspelen op de wens om ook meer gebruik te maken van interne mobiliteit, ook zo’n trend in de wereld van wendbaarheid (zie ook dit artikel over Unilever), nam Flextender onlangs ook talentmanagement softwareontwikkelaar Poolz over.

Bekijk in dit webinar hoe MSP mee kan ontwikkelen met de veranderde vraag uit de markt:

Bekijk ook het webinar van Kevin Akeroyd, CEO van PRO Unlimited, de nieuwe eigenaar van MSP dienstverlener Brainnet over de data- en techgedreven toekomst van flex.

First Brokering

Niet uitgaan van je eigen werkprocessen, maar optimaal aansluiten bij de werkprocessen van je klant. Dat staat voor Hero centraal in hun First Brokering concept. Een nieuwe term waarbij de samenwerking tussen de klant en de dienstverlener centraal staat. “Centrale grip op decentrale inhuur”, zo vat Saskia Kapper het samen. Geen rigide regels maar juist ook het netwerk van de hiring manager omarmen.

Wouter de Vries legt een parallel met zwemmen: “Je moet niet gelijk van de 10 meter plank af willen springen als je nog niet kan zwemmen. Stapje voor stapje. Niet overdrijven, veel oefenen.”  Zo kan een dienstverlener meegroeien in het tempo van inhuurvolwassenheid van de organisatie.

De ‘customer intimacy‘ aanpak die Hero graag hanteert bij zijn klanten, geldt ook voor de relatie met kandidaten: snel facturen betalen, maar ook investeren in coaching en opleiding.

Lees ook het interview met Hero CEO Jeroen de Vries: First Brokering: professionalisering inhuur mét aandacht voor de menselijke maat.


 

 

In deze selectie van de ZiParena vind je een overzicht van de MSP-dienstverleners actief in de Nederlandse Markt.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

3 reacties op dit bericht

  1. Het is de vraag of de behoeften van inleners om inhuur van externen effectief en efficiënt te regelen en de fiscaal-juridische risico’s te verminderen met MSP’s per definitie op de juiste manier worden ingevuld. Het selecteren van een MSP zelf kost al de nodige capaciteit en neemt vaak veel tijd in beslag. Het programma vervolgens samen met de geselecteerde MSP implementeren en activeren daarna ook.

    Vervolgens tendert de MSP er zelf ook op los, om tier 1 en 2 suppliers te contracteren, waarbij de boekwerken heen en weer vliegen, en verliezen betrokkenen weer veel tijd en energie. Voordat je up and running bent, zijn partijen alweer bijna op elkaar uitgekeken 😉 En dan moet je nog beginnen met het daadwerkelijk werven en onboarden en weer netjes naar buiten begeleiden van de externen. En dat in een tijd dat organisaties een band dienen op te bouwen met de (voormalige) tijdelijke collega’s. Je weet maar nooit of je ze weer nodig hebt, nietwaar? Een extra, vaak als onpersoonlijk ervaren MSP-tussenlaag, helpt daar over het algemeen niet bij. De MSP gebruikt ook nog eens in bijna 100% van de gevallen een supplier, waardoor (bijna) altijd een fee van 15 tot 25% dient te worden betaald voor iedere inhuur, plus MSP-kosten.

    Dan, waarom moet een MSP een (juridische) plek ‘in de keten’ innemen en zou je dus per se een extra organisatie zetten tussen de behoeften van inhurende managers en de kandidaten?

    Dat hoeft ook niet. Er zijn immers onafhankelijke sourcing & matching tools die op verzoek van de inhurende managers per direct kunnen zorgen voor het reactief en proactief (talent pooling) aantrekken van interim managers en professionals. Zonder tussenlagen, nagenoeg zonder implementatie en vaak zonder fee te hoeven betalen. Een besparing op inhuur van gemiddeld 15 tot 20% is dan zo bereikt, nog los van alle tijd en energie die het NIET kost om het MSP-programma NIET op te zetten. Als een gespecialiseerde partner vervolgens de juiste contracten afstemt op wetgeving en de behoefte van partijen is alles goed en efficiënt geregeld.

    Uit mijn ervaring blijkt dat, om bijv. afwisselend een of meer interim Controllers, HR Managers of Marketeers te vinden, met MSP’s in de praktijk toch vaak met een kanon op een mug wordt geschoten. Als structureel grote aantallen vergelijkbare profielen moeten worden ingehuurd, dan kan een MSP absoluut grote waarde toevoegen en kan dus de tijd genomen worden om een goed geoliede MSP-machine in te richten. Bij een sterk wisselende inhuurbehoefte in het hoger opgeleide segment is dat vaak nergens voor nodig en volstaan een of twee goede sourcing en matching tools, waarmee je in 60% van de gevallen zelf mensen weet aan te trekken, samen met enkele gespecialiseerde bemiddelingsbureaus voor de overige 40%, en eventueel een broker of adviseur die de juiste contracten regelt. Je bespaart zomaar 60% x 15 tot 20% op je inhuur. Dat is per direct 9 tot 12% kostenbesparing, plus directer contact met je doelgroepen, minder ruis op de lijn door minder tijdverlies aan bureaucratie en minder communicatie met extra tussenlagen.