"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

‘Groeiremmers’ – waaronder personeelstekorten – zorgen voor hoofdbrekens in vrijwel alle sectoren.

Forse personeelstekorten, hoge grondstofprijzen en verstoringen in bevoorradingsketen remmen groei.

De sectoren Industrie, Technologie/Media en zakelijke dienstverlening zijn alweer op niveau van vóór coronacrisis. Maar forse personeelstekorten, hoge grondstofprijzen en verstoringen in bevoorradingsketen remmen de groei, zo voorspelt ABN AMRO.

De economie lijkt zich onverwacht snel te herstellen van de coronacrisis. De macro-economische groeiverwachtingen zijn fors omhoog bijgesteld en de coronasteun stopt voor de meeste bedrijven vanaf 1 oktober. Een aantal sectoren zit in 2021 weer op het niveau van vóór de crisis, zoals industrie (+12 procent), technologie, media en telecom (TMT) (+4 procent) en zakelijke dienstverlening (+5 procent).

Tegelijkertijd hebben bedrijven in veel sectoren te maken met onzekerheden die hun groei kunnen maken of breken, concludeert ABN AMRO in haar Sectorprognoses voor 2021 en 2022. Met name in de zakelijke dienstverlening en de IT-sector is personeelstekort een groeiremmer.

“Deze onzekerheden zijn tweeledig”, aldus Franka Rolvink Couzy, Hoofd Sector Research van ABN AMRO. “Ten eerste kampen veel sectoren met ‘groeipijnen’, zoals hoge grondstofprijzen, verstoringen in internationale toeleveringsketens en personeelstekorten die sterker zijn dan voorheen, nu sectoren na lange tijd weer open zijn gegaan. Deze ‘groeiremmers’ zijn een rechtstreeks gevolg van de pandemie. Ten tweede kampen sectoren met structurele problemen die al vóór de crisis aan de orde waren, zoals klimaatverandering en de vergrijzing.”

Personeelstekort remt herstel zakelijk dienstverleners

Alle sectoren van de zakelijk dienstverleners laten in 2021 een herstel van de groei zien, met groeicijfers tussen de 9 en 5 procent, De lijn zet zich door in 2022, zo verwacht ABN AMRO. De omzet ligt dan voor de sector hoger dan in 2019.

Vooral in de zakelijke dienstverlening wordt personeelstekort gezien als ‘groeiremmer’. Die arbeidsmarktkrapte stelt ook voor de langere termijn grenzen aan de groei, verwacht de bank.

Zo ervaart inmiddels 35 procent van de ondernemers in de juridische dienstverlening het tekort aan personeel als belemmering in de bedrijfsvoering. Door deze arbeidsmarktkrapte wordt het lastig om nieuwe groeimarkten volledig te benutten, zoals de toenemende vraag naar duurzame verslaglegging en het toenemend belang van IT security-audits door accountants.

IT sector heeft wind in de zeilen

De IT-sector boekte in de eerste twee kwartalen van 2021 een groei van 7,7 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. Deze sterke groei wordt onder meer gedreven door een versnelde toename van IT-outsourcing, grote vraag naar bedrijfsapplicaties en een stijgende vraag naar cloud- en cybersecurity, als gevolg van de digitale transformatie.

Ook komt de vraag weer op gang naar IT-dienstverlening, na een korte dip in 2020 als gevolg van de coronapandemie. De vooruitzichten voor de IT-branche op de lange termijn zijn goed. De coronacrisis heeft de digitalisering van onder meer zorg en onderwijs versneld. Door toedoen van de lockdowns hebben steeds meer winkeliers gekozen voor online afzetkanalen. Dit betekent voor de IT-branche een extra aanhoudende vraag naar software, cloud-, hostingdiensten en datacentercapaciteit.

Groeiremmers zijn er ook in de IT sector. Zo is het tekort aan programmeurs en -ontwikkelaars hoog. Eind juli was ruim een derde van de vacatures voor IT-programmeurs en -ontwikkelaars onvervulbaar, zo blijkt uit de meest recente meting van de arbeidsmarktkrapte-indicator van ABN AMRO. Dit beeld wordt bevestigd in de COEN-enquête van het CBS. Bijna 31 procent van de IT-ondernemers zag in juli van dit jaar een tekort aan personeel als een serieuze belemmering voor hun bedrijfsvoering.

Ommezwaai uitzenders

De uitzendmarkt is na de coronaklap duidelijk in herstel, zoals blijkt uit de ontwikkeling van het aantal uitzenduren. De sterke stijging van het aantal openstaande vacatures in verschillende sectoren, zoals in de tabel hiernaast te zien, resulteert in een toenemende vraag naar uitzendkrachten. Bij leisure-beroepen, waar veel uitzendbanen te vinden zijn, is het aantal vacatures op Werk.nl in juli zelfs ruimschoots verdriedubbeld ten opzichte van eind januari.

De krapte wordt herkend in de markt. “Ik houd mijn hart vast voor het moment waarop festivals of andere grote evenementen weer mogelijk zijn. Waar halen de organisatoren de uitzendkrachten vandaan?”, vraagt Paul Haarhuis, commercieel directeur van uitzendbureau Timing, zich af. Deze ommezwaai komt niet alleen door de heropening van de samenleving, maar ook doordat er het afgelopen jaar een ander type uitzendbanen bijgekomen is; de callcentermedewerker van de GGD en de uitzendkracht op test- en priklocaties. Deze ‘coronabanen’ zullen langzaam worden uitgefaseerd, maar blijven naar verwachting dit en komend jaar nog bestaan.

Groei in industriële sector (+12 procent) breekt records

De industrie groeit als nooit tevoren. Er is vooral in de machine-industrie sprake van een ongekend groeitempo. Dit jaar zal de groei in dit segment volgens ABN AMRO zo’n 30 procent bedragen, na een krimp van 2,5 procent in 2020. De keerzijde is dat ruim een kwart van alle industriële bedrijven kampt met grote tekorten aan materialen en arbeidskrachten, terwijl er juist méér personeel nodig is om aan de vraag te voldoen.

In de TMT-sector doet zich een vergelijkbare ontwikkeling voor. Zo kwam de digitalisering door het massale thuiswerken in een stroomversnelling en groeide in de eerste helft van 2021 vooral de IT-branche (+7,8 procent) sterk.

Echter is ook hier sprake van ‘groeiremmers’, benadrukt ABN AMRO, zoals het snel groeiende tekort aan IT-programmeurs en -ontwikkelaars. Het nijpende tekort aan arbeidskrachten doet zich ook voor in andere sectoren die de weg naar groei hebben gevonden, zoals transport en logistiek, dienstverlening en de bouwsector.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie