"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

15 hulpvragen voor een betere selectie van interim professionals

De inhuur van zelfstandige professionals begint meestal met een functie- of competentieprofiel. Maar er is een andere aanpak nodig om een organisatie werkelijk vooruit te helpen, schrijft Karin Manuel, lector organisatieontwikkeling en consultant talentmanagement. Zij formuleerde een vragenlijst om HR te prikkelen op een andere manier na te denken over inhuur.

De inhuur van professionals gebeurt bij veel organisaties nog op traditionele wijze aan de hand van een functie- en competentieprofiel. HR toetst of de professional eerder vrijwel gelijksoortige functies heeft uitgeoefend en zich daarin heeft bewezen. Zo nee, dan volgt een bedankje. Zo ja, dan volgt een gesprek. In dat gesprek ligt de focus van HR veelal op de ervaring en performance van de professional in het verleden. Scoor je op (vrijwel) alle punten uit het functie- en competentieprofiel, dan volgt inhuur en anders niet.

Een andere manier van denken

HR doet met de traditionele aanpak de organisatie vaak tekort. Om stappen te kunnen zetten, hebben organisaties meestal juist iets anders nodig in plaats van meer van hetzelfde. Dat begint met het zoeken naar professionals buiten de kaders van een functie- en competentieprofiel. Bij de inhuur mag HR dan ook meer op zoek gaan naar professionals die de talenten en skills hebben om de organisatie succesvol vooruit te helpen en verder te brengen. Dat betekent talentscouting: het opsporen van professionals met talenten die het verschil kunnen maken, binnen de specifieke context van de organisatie.

Het doorgronden van talent

Dit vraagt dat HR de kunst van talentidentificatie verstaat: het inschatten van unieke talenten en skills van professionals en de mogelijkheden die ze bieden voor de organisatie gezien de specifieke context. De match tussen de professional als persoon en de organisatieomgeving vormt dan de basis voor de inhuur. Om een inschatting te maken van de toegevoegde waarde van een bepaalde professional, is het nodig dat HR de talenten, skills, motivatie en basishouding van de professional weet te doorgronden en kan doorzien hoe dat uitpakt in de specifieke context van de organisatie.

Om de toegevoegde waarde van professionals voor de organisatie te doorgronden in het kader van inhuur, volgen hieronder een aantal hulpvragen voor HR.

Met deze hulpvragen kan HR professionals inhuren die vanuit intrinsieke motivatie talenten en skills inbrengen die de organisatie vooruit helpen. Deze liggen meestal niet besloten in een traditioneel functie- en competentieprofiel. Ook vormen ervaring en resultaten bij andere organisaties geen garantie. HR zou professionals op basis van hun talenten en skills moeten matchen met de opgave die voorligt, rekening houdend met patronen en dynamieken die specifiek binnen de organisatie aan de orde zijn. Organisaties verbeteren en vernieuwen zich namelijk juist door bewust te kiezen voor professionals die iets anders inbrengen, in plaats van meer van hetzelfde.

Dr. mr. K.A.H. Manuel heeft vanaf 1999 verschillende rollen vervuld bij diverse organisaties. Zij is in 2013 gepromoveerd op het organiseren en managen van succes in de muziek business. Sinds 2012 is Karin verbonden aan het NCOI en heeft zij een adviesbureau op het gebied van de ontwikkeling van organisaties en mensen en hoe die met elkaar te verbinden. Bekijk alle berichten van Karin Manuel

Eén reactie op dit bericht

  1. Boeiend om te zien dat in de titel staat “15 hulpvragen voor een betere selectie van interim professionals” want vervolgens gaat het hele artikel gaat ook over HR en “een aantal hulpvragen voor HR”
    Vanuit een Total Talent Acquisition perspectief kan ik dit plaatsen, maar de ervaring leert dat bij de inhuur van externe professionals HR veelal niet betrokken is.
    Ben benieuwd of dit lijstje ook herkenbaar is buiten HR? Ik denk dat het accent op de laatste serie vragen zal liggen en dat vervolgens de persoonlijkheid getoetst zal worden.