"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De RIM zet in op verlenging en optimalisatie van de modelovereenkomst voor interim-management

Omdat de vervanging van de wet DBA uitblijft, werkt de RIM door met de bestaande modelovereenkomst interim-management. De huidige overeenkomst zal dit jaar worden verlengd en op punten aangepast.

De vervanging van de wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) laat op zich wachten. De zelfstandigenverklaring was onderdeel van deze vervanging, maar de wet daartoe werd niet ingediend. Vervolgens startte begin dit jaar de beloofde pilot van de webmodule, maar deze versie blijkt nog niet geschikt voor de arbeidsrelatie met een ‘tussenkomst’ situatie van een bemiddelingsbureau. De webmodule is ook niet geschikt voor de situatie waarin een zelfstandige een bv heeft, wat bij professionele interim-managers veel het geval is.

De Raad voor Interim Management is een netwerkorganisatie van bureaus die interim-managers bemiddelen. De werkgroep Governance van de RIM speelt proactief in op ontwikkelingen vanuit regelgeving en voert een lobby uit bij betreffende wetgevende instanties. Nu minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft aangegeven dat er doorgewerkt kan worden met de modelovereenkomsten zolang de webmodule nog niet ingevoerd is, zal de RIM dit advies volgen. De RIM was een van de eersten die een modelovereenkomst voor interim-management invoerde. Deze is goedgekeurd door de Belastingdienst en verloopt in oktober 2021. Reden voor de RIM om tijdig voor te sorteren op verlenging. De modelovereenkomst van de RIM werkt goed en geeft zekerheid aan opdrachtgevers en interim-managers.

Op dit moment voert de werkgroep Governance van de RIM een aantal aanpassingen door. Zoals wijzigingen in het non-exclusiviteits- en relatiebeding, de opzegging van de overeenkomst en AVG-gerelateerde teksten. Verwacht wordt dat de aangepaste modelovereenkomst in mei 2021 voorgelegd kan worden aan de Belastingdienst, zodat tijdige verlenging gegarandeerd is.

De Raad voor Interim Management (RIM) is de brancheorganisatie voor de Interim Management bureaus. De RIM is opgericht op 1 januari 1986 en stelt zich ten doel de kwaliteit van Interim Management te bevorderen en streeft naar verbetering van de eigen identiteit van het vak. De aangesloten bureaus zijn in staat om vanuit hun specialismen aan opdrachtgevers de gewenste kwaliteit en continuïteit te bieden. Bekijk alle berichten van Raad voor Interim Management