"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Bezoldigingsmaximum WNT voor 2024 bekend, relevant voor interim-managers

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de nieuwe maximumbedragen Wet normering topinkomens (WNT) voor 2024 vastgesteld. De WNT, populair gezegd de Balkenende norm, geldt ook voor ‘topfunctionarissen zonder dienstbetrekking’, zoals bijvoorbeeld interim-managers.

Elk jaar worden bij ministeriële regeling de bedragen van de WNT aangepast aan de ontwikkelingen van de contractuele loonkosten voor de overheid. Het algemene bezoldigingsmaximum voor het jaar 2024 is vastgesteld op € 233.000.

Voor de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is de hoogte van het bezoldigingsmaximum gekoppeld aan de duur van de functievervulling in kalendermaanden. Voor 2024 geldt:

  •       dat voor de eerste zes maanden wordt gerekend met een maximum van € 30.800,- per gewerkte kalendermaand (2023: € 29.500);
  •       dat voor de tweede zes maanden wordt gerekend met een maximum van € 23.400,- per gewerkte kalendermaand (2023: € 22.400); en
  •       voor de eerste twaalf gewerkte kalendermaanden een maximum uurtarief van € 221,- (2023: € 212).

In 2024 bedraagt de bezoldigingsnorm voor de topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de eerste twaalf gewerkte kalendermaanden dus in totaal maximaal € 311.400,-. Na twaalf maanden geldt hetzelfde maximum dat geldt voor functionarissen in loondienst.

Meer uitleg over de WNT voor interim-managers en een rekenvoorbeeld treft u aan op deze kennispagina van de RIM.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *