"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

NBBU: nieuwe regels uitzenden arbeidsmigranten zijn niet nodig als we beter handhaven

Onder leiding van Emile Roemer brengt het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten plannen uit om de situatie voor arbeidsmigranten te verbeteren. Recent ontstond tijdens het arbeidsmarktdebat een kamermeerderheid die deze nieuwe plannen steunt. De NBBU pleit echter voor een intensievere handhaving in plaats van een nieuwe regelgeving. Vandaag is er opnieuw kameroverleg.

Op het nationale arbeidsmarktdebat dat de ABU in samenwerking met BNR organiseerde op 25 januari, leek er een politieke meerderheid voor de plannen om de arbeidsmigranten te beschermen.  Tijdens die bijeenkomst stelde D66 Kamerlid Steven van Weyenberg – vrij onverwachts – voor om de voorstellen van Roemer onverkort over te nemen. Die uitspraak kon op bijval rekenen van in ieder geval de linkse oppositie.

Kamer praat over aanbeveling ‘Aanjaagteam’

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten bracht het adviesrapport Geen tweederangsburgers uit. Het rapport bevat aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan. Zo worden veel arbeidsmigranten door werkgevers verplicht om woonruimte via hen te huren, waardoor ze in beroerde woonsituaties terechtkomen.

De Tweede Kamer bespreekt de aanbevelingen uit het rapport op 3 februari met minister Koolmees.

Bestaande regelgeving wordt onvoldoende benut

De NBBU vreest dat de aanbevelingen in het rapport voor een deel hun doel missen. “Lang niet alle aanbevelingen zullen doel treffen, terwijl bestaande wet- en regelgeving nog onvoldoende wordt benut”, aldus de NBBU-directeur Marco Bastian.

Eerder plaatste ook ABU-directeur Jurriën Koops kanttekeningen bij de aanbevelingen van de commissie Roemer: “Het is een goed rapport, maar wij zijn niet per se voor meer regels. Wij zien meer in fors investeren in handhaving.” Koops riep de politiek op om niet alleen uitzenden aan te pakken bij de hervorming van de arbeidsmarkt.

Aanbevelingen over tarieven ziet de NBBU als een ‘onwenselijke inmenging’. “Het kabinet hoort niet aan te schuiven aan de onderhandelingstafel tussen cao-partijen.”

Quick wins

Waar het Aanjaagteam plannen heeft voor nieuwe regelgeving, roept de NBBU op de huidige regels nu echt te handhaven in plaats van een heel nieuw pakket aan regels op te tuigen die zijn doel mist. Met huidige regelgeving is een aantal quick wins te behalen:

  1. Intensiveer publiek-private samenwerking. Van alle uitzendkrachten is 82 procent in dienst van uitzendbureaus die zijn aangesloten bij één van de twee uitzendkoepels NBBU en ABU. Deze bureaus zijn in beeld en gecertificeerd en laten zich in de boeken kijken. Zelfregulering doet hier zijn werk. Buiten de uitzendkoepels bevindt zich het deel van de branche dat maar deels zichtbaar is. De capaciteit van Inspectie SZW is niet eindeloos, richt deze beperkte capaciteit op bedrijven waar nog nooit een controle heeft plaatsgevonden. Een intensievere publiek-private samenwerking zorgt dat het net rond malafide bedrijven zich sluit.
  2. Verruim de capaciteiten van Inspectie SZW. Zonder uitbreiding van de capaciteiten van de Inspectie SZW is elke nieuwe aanpak een farce, omdat de Inspectie nu al niet bij machte is om stevig te handhaven. De NBBU roept het kabinet op hierin te investeren.

Niet het middel, maar het doel moet leidend zijn

De NBBU vindt dat nieuwe maatregelen vooral voor de bühne worden genomen. “Het Aanjaagteam noemt verplichte certificering de kern van zijn advies, maar de uitzendvergunning in de jaren negentig ging malafiditeit ook niet tegen. Uiteindelijk is handhaving de enige manier om malafiditeit te bestrijden.”

Het Aanjaagteam doet in zijn rapport een aantal nuttige voorstellen:

  • Malafiditeit los je op door de malafide personen achter de onderneming aan te pakken. De NBBU pleit, net als het Aanjaagteam, voor uitbreiding van bestuursverboden. Met deze instrumenten kan recidive worden aangepakt en kunnen reeds bewezen malafide personen niet wederom de markt betreden.
  • De NBBU omarmt voorstellen voor een kwaliteitsimpuls van huisvesting. Wel is het belangrijk dat een kwaliteitsverbetering in huisvesting in samenhang wordt gezien met betaalbaarheid en beschikbaarheid. Zolang het woningtekort in Nederland op een hoogtepunt verkeert, is het moeilijk een passende oplossing te vinden voor dit vraagstuk.

Arbeidsmigranten noodzakelijk

De brancheorganisaties ABU en NBBU erkennen de noodzaak tot aanpak van de misstanden. Koops (ABU) wijst er in het NRC nog op dat de Nederlandse economie niet zonder arbeidsmigranten kan. Maar dat ons land wel steeds minder populair wordt. “We horen nu al van onze leden dat Nederland niet in de topdrie staat van favoriete landen om te werken. Als we niet beter voor onze arbeidsmigranten zorgen, komen ze op een gegeven moment niet meer naar Nederland.”


Tijdens de jaarlijkse WebinarWeek vindt op 9 februari het webinar Zelfregulering en professionalisering loont! plaats.

In 2020 stond de flexmarkt meerdere malen in de schijnwerpers, de schandalen volgden elkaar op. De Europese detacheringsrichtlijn is herzien en er zijn door verschillende commissies (Borstlap & Roemer) aanzetten gedaan tot nieuwe wet-, en regelgeving. Tijdens het webinar komen de uitdagingen aan bod om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Schrijf je nu in voor het webinar. Dit webinar is een onderdeel van de themadag Professioneel inhuren in de praktijk.


 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie