"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Politiek voor strengere regels uitzenders van arbeidsmigranten

Er is brede politieke steun voor het invoeren van strengere regels voor uitzendbureaus die bemiddelen in arbeidsmigranten. De oproep van D66’er Steven van Weyenberg om de voorstellen van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten integraal in te voeren, werd enthousiast ontvangen.

Dat bleek gisteren tijdens het nationale arbeidsmarktdebat dat de ABU en BNR organiseerden ter ere van het 60-jarig bestaan van de ABU. Hieraan deden Kamerleden van zes politieke partijen mee. Naast Van Weyenberg waren dat de Kamerleden Jasper van Dijk (SP), Paul Smeulders (GroenLinks), Gijs van Dijk (PvdA), Hilde Palland (CDA) en VVD’er Judith Tielen.

Steven van Weyenberg (D66) kon met zijn oproep direct op steun rekenen van de linkse partijen. Alleen Judith Tielen (VVD) liet weten dit rapport niet volledig te kunnen omarmen. Volgende week (2 februari) buigt de Tweede Kamer zich over het rapport van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten.
Door het statement van Van Weyenberg en de positieve reactie van de meeste andere partijen lijkt zich een ruime meerderheid voor het invoeren van de maatregelen van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten af te tekenen.

 

Wat is het Aanjaagteam Arbeidsmigranten?

Bijna wekelijks komt er nieuws naar buiten over misstanden zoals onderbetaling en slechte huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland. Het kabinet heeft daarom in het voorjaar het zogenoemde Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten ingesteld, onder leiding van voormalig SP-voorman Emile Roemer.

Eind oktober 2020 heeft dit Aanjaagteam een rapport geschreven: ‘Geen tweederangsburgers. Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan.‘ Minister Koolmees heeft dit met de Tweede Kamer gedeeld.

Strengere regels uitzendbureaus

Volgens het Aanjaagteam Arbeidsmigranten moeten er strengere regels komen voor uitzenders die arbeidsmigranten bemiddelen. De drie belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn:

 • een verplichte certificering voor uitzendbureaus en een boete voor inleners die werken met niet-gecertificeerde uitzendbureaus.
  En malafide bestuurders moeten een bestuursverbod opgelegd krijgen, om te voorkomen dat zij steeds een ander uitzendbureau oprichten.
 • de registratie van arbeidsmigranten moet worden verbeterd zodat bekend is waar arbeidsmigranten wonen.
  Hiervoor moeten de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) en het Register Niet-Ingezetenen worden aangepast. Toezicht ligt bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, de Belastingdienst en het UWV.
 • de huisvesting van arbeidsmigranten moet worden verbeterd.
  Om afhankelijkheid van de werkgever tegen te gaan, moeten het arbeidscontract en het huurcontract losgekoppeld worden (zogenoemde scheiding van bed en baas).
  En gemeenten en provincies moeten meer instrumenten krijgen om de kwaliteit van de huisvesting te waarborgen.

ABU-directeur Jurriën Koops liet in reactie op het arbeidsmarktdebat weten dat de ABU liever ziet dat er wordt geïnvesteerd in handhaving in plaats van nog meer regulering.

3 reacties op dit bericht

 1. Blij met dit artikel en de inhoud daarvan. Goed dat de conclusies brede steun vinden. Ik kijk er naar uit dat de tweede kamer dit ook doet. Ik ben niet blij met de reactie van Jurriën Koops directeur van de ABU. Het wordt wellicht tijd dat hij het rapport in zijn geheel leest. Mijn inziens kan geen weldenkend mens om de conclusies heen. Het wordt overigens ook tijd dat de ABU-CAO met een echte vakbond wordt afgesloten en niet met de “gele bond Qlix”

  • Oneens. Koops heeft wel degelijk gelijk. Er is al heel veel regelgeving, maar de overheid doet amper iets aan handhaving van de vele malafide uitzendbureautjes. Daar moet de focus op komen anders is het krokodillentranen huilen voor de bühne, zoals kamerleden graag doen. Pak nu eens keihard de onderkant van de markt aan!
   Daarnaast moet het rijk de regie nemen om gemeenten dwingend op te leggen dat zij huisvestingslocaties aanwijzen, waar woonruimte voor internationale werknemers kan worden gerealiseerd. Het is heel goed mogelijk om fatsoenlijke woonruimte te bouwen, in de lijn met het Roemer-rapport. De markt wil niets liever, maar dan moet de overheid wel locaties bieden.
   Tenslotte registratie. Zorg voor inschrijving in het BRP vanaf dag 1 van verblijf in Nederland. Gemeenten treuzelen hiermee, willen niet meewerken, terwijl bonafide werkgevers dit heel graag willen. Extra inschrijvingen leveren nota bene extra geld uit het gemeentefonds op. Dus doen!

 2. Een belangrijke oorzaak is volgens Roemer dat het veel te makkelijk is om een uitzendbureau op te richten. Sinds het vergunningenstelsel is afgeschaft, is het aantal toegenomen van 4000 naar circa 14.000. 30 okt. 2020