"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Branchevereniging Bovib werkt toe naar een onafhankelijke status van het keurmerk

Branchevereniging Bovib werkt toe naar een onafhankelijke status van het keurmerk voor intermediaire dienstverleners. Bestuursleden Frederieke Schmidt Crans en Patricia Boer vertellen dat daar behoefte aan is in de markt én de politiek.

Wat voor bedrijf ben je als je het Bovib-keurmerk draagt? Frederieke Schmidt Crans, voorzitter van de branchevereniging: “Het is een onafhankelijk stempel voor kwaliteitsspelers die de brug slaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemers. Je laat ermee zien dat je financieel betrouwbaar bent, bedrijfsrisico’s voldoende beheerst en kwaliteit van dienstverlening goed hebt geborgd.”

In het factsheet dat Bovib vandaag presenteert staat precies aan welke normen ondernemingen met een keurmerk voldoen. Het gaat niet alleen over naleving van wetten en regels, maar ook over risicobeperking op financieel en fiscaal gebied.

Binnen de Bovib is er een speciale werkgroep die zich bezighoudt met kwaliteitsstandaarden. Als het aan die groep ligt, is het keurmerk binnenkort niet meer voorbehouden aan leden. “We zetten een standaard in de markt die bruikbaar is voor de hele sector”, zegt Patricia Boer, kartrekker van de werkgroep.

Toewijding

De brancheorganisatie voor intermediairs, zzp-bemiddelaars en brokers werkt sinds 2017 aan het keurmerk. De reden was dat zowel het SNA keurmerk als ISO 9001 niet volledig aansloten bij het type dienstverleners van de Bovib. De focus van het Bovib-keurmerk ligt op het beperken van risico op financiële en fiscale aansprakelijkheid, borgen van kwaliteit van dienstverlening en risicogericht denken vanuit processen.

Voorzitter Schmidt Crans is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het keurmerk. “Er zit enorm veel werk in”, vertelt zij. “Verschillende onafhankelijke partijen hebben eraan bijgedragen. Een keurmerk zegt zoveel meer dan checklists en gedragscodes. Dit is namelijk een standaard waar bedrijven zich aan committeren en wat onafhankelijk wordt getoetst.”

Wie het keurmerk wil dragen, wordt door een onafhankelijke inspectieinstelling getoetst op verschillende onderdelen waaruit blijkt dat de dienstverlening op orde is. “Het keurmerk vraagt om toewijding”, benadrukt ze. “De toetsing is namelijk niet eenmalig maar keert jaarlijks terug. Op die manier zorgen we voor extra zekerheid.”

Werken aan een wettelijke basis

Dat is ook gewenst door de regering. In het rapport Driehoeksrelaties, een studie in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, stond dat er behoefte is aan regulering van tussenkomst met zzp’ers. Daarom wil Bovib het kabinet ook betrekken bij de ontwikkeling.

Boer: “Wij laten zien dat er wel degelijk regulering is voor tussenkomst met zzp’ers. Deze oplossing komt vanuit de markt, hij wordt bovendien al gebruikt en continu aangescherpt. Dat er behoefte aan was, blijkt wel uit het feit dat we er vaker vragen over krijgen van opdrachtgevers en het keurmerk als eis terugzien in aanbestedingen.”

Maar volgens kamerleden is dit nog niet genoeg, vertelt Schmidt Crans. “Het keurmerk juichen ze toe, het moet nu verder worden aangescherpt met een wettelijke basis voor bijvoorbeeld de bescherming van zzp’ers”, zegt ze. Ze verwijst naar de position paper die Bovib onlangs deelde met Kamerleden. Daarin adviseert de branchevereniging onder andere om zzp’ers te beschermen via de Waadi. Op die manier kan het kabinet ongewenste neveneffecten van driehoeksrelaties (oneigenlijk gebruik, te lage beloningen) tegengaan, zonder daarbij partijen in de weg te zetten die wel op de juiste manier werken.

Schmidt Crans: “Maar zo’n wettelijke onderbouwing krijgen we alleen voor elkaar met hulp van het kabinet. Daarom willen we graag samen aan de slag om die laatste stap te zetten: een keurmerk dat binnen de wet toetsbaar is. Op die manier kunnen we de markt de zekerheid geven die zo hard nodig is.”

Bovib, de vereniging en branche-organisatie van de onafhankelijke inhuur-intermediairs in Nederland. Bekijk alle berichten van Bovib

Eén reactie op dit bericht

  1. Mooie ontwikkelingen! Dat gaat de goede kant op. Markt in lead om overheid te helpen, praktisch en snel! Succes en complimenten.