"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Werkvereniging: aov-plicht alleen voor zzp’ers onuitvoerbaar en onwenselijk

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers is onuitvoerbaar, vrezen het UWV en de Belastingdienst. Roos Wouters van de Werkvereniging bepleit bovendien dat de regeling onwenselijk is. ‘Het is voor de meeste modern werkenden een belemmering, geen bescherming.’

Het UWV en de Belastingdienst waarschuwen voor grote uitvoeringsproblemen bij de nieuwe verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers, schreef minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken maandag aan de Tweede Kamer.

Heel verbazingwekkend is dat niet. Beide uitvoeringsinstanties hebben nu al problemen om hun reguliere taken uit te voeren. Bovendien heeft de minister nog steeds geen duidelijkheid weten te creëren over wie er nu wel of geen zelfstandig ondernemer is, waardoor ook de rest van zijn zzp-beleid tot op heden onuitvoerbaar is gebleken.

Lees ook: Kabinet aan de slag met voorstel aov-zzp, UWV en fiscus voorzien problemen

De minister wil de komende maanden opnieuw aan de slag met alle betrokken partijen om de knelpunten op te lossen. Het is niet duidelijk wie hij met ‘alle betrokken partijen’ bedoelt, maar waarschijnlijk doelt hij wederom niet op de belangenbehartigers van zzp’ers en andere modern werkenden. Deze organisaties hebben namelijk van meet af uitgesproken alleen voor een aov-plicht te zijn als die voor alle werkenden geldt.

Aov-zzp beperkt wendbaarheid en weerbaarheid

Als Werkvereniging hebben wij vanaf het begin gewaarschuwd dat de snel groeiende groep modern werkenden zich niet meer in een overzichtelijk hokje met bijpassende zekerheden of risico’s laat stoppen. En dat betekent dat een aov speciaal voor zzp’ers de wend- en weerbaarheid van onze beroepsbevolking alleen maar zal beperken.

Deze zorgen werden eerder door de Stichting van de Arbeid weggewimpeld. Nu vraagt ook Fred Paling, de voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV zich af in zijn reactie op het voorstel van de sociale partners wat er moet gebeuren bij mensen die werken in loondienst en daarnaast zelfstandige zijn. Ook voorziet hij ingewikkelde situaties voor werkenden die regelmatig switchten tussen ondernemer- en werknemerschap.

Ook de Commissie Borstlap adviseert een aov-regeling voor alle werkenden. Waarom blijven vooral de PvdA en de FNV toch vasthouden aan een speciale zzp regeling? Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) liet onlangs weten dat zijn partij het pensioenakkoord alleen aan een meerderheid in de Tweede Kamer wil helpen, als Koolmees vasthoudt aan een aov speciaal voor zzp.

Gelijk speelveld?

In de brief van Koolmees noemt hij twee redenen voor een speciale aov-zzp. Ten eerste wil hij zzp’ers beschermen tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Ten tweede moet zo’n verplichte voorziening de kostenverschillen tussen werknemers en zelfstandigen zonder personeel verkleinen, zodat ‘het speelveld op de arbeidsmarkt gelijker wordt’.

Kennelijk is een gelijker speelveld creëren zonder dat er iets voor werknemers verandert de voornaamste reden voor de FNV en de PvdA om halsstarrig aan deze aov-plicht vast te houden.

Kijk eens echt naar de doelgroep

Wat maar niet tot deze partijen door lijkt te dringen is dat ruim 70% van de zzp’ers klanten heeft. Slechts 30% van hen kan in kosten van een werknemer verschillen.

Van die 30% zzp’ers met een opdrachtgever zijn het vooral de zelfstandigen met een slechte onderhandelingspositie die geen inkomen bij arbeidsongeschiktheid hebben. Niet omdat ze de kosten daarvoor liever op de samenleving afwentelen, maar omdat ze zich geen aov kunnen permitteren. Ook niet als die verplicht is.

Voor de rest van de modern werkenden wordt een aov speciaal voor zzp’ers vooral als een belemmering ervaren, niet als bescherming.

Wij drukken de minister dan ook op het hart om met vertegenwoordigers van alle werkenden om tafel te gaan en een basisvoorziening voor alle werkenden op te tuigen waardoor iedereen wend- en weerbaar wordt.

Lees ook: Alliantie ‘modern werkenden’ komt met alternatief voor verplichte AOV voor zzp’ers.

Roos Wouters
Roos Wouters (1974) is spreker, dagvoorzitter en aanjager bij de Werkvereniging, het belangenplatform voor Modern Werkenden. Daarnaast spreekt, adviseert en inspireert ze het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van arbeid- en organisatievernieuwing. Vernieuwingen die leiden tot minder werkstress en betere prestaties van de organisatie en de medewerker, nu en in de toekomst. Bekijk alle berichten van Roos Wouters

4 reacties op dit bericht

  1. Helemaal eens.
    Helaas heb je om dit soort besluiten te nemen geen hersens, maar een plaat voor je kop nodig. Geen kennis, maar halstarrigheid. En dan na een paar jaar er maar weer eens achter komen dat het
    “met de kennis van nu” toch anders had gemoeten….

  2. Quote “De minister wil de komende maanden opnieuw aan de slag met alle betrokken partijen om de knelpunten op te lossen. Het is niet duidelijk wie hij met ‘alle betrokken partijen’ bedoelt, maar waarschijnlijk doelt hij wederom niet op de belangenbehartigers van zzp’ers en andere modern werkenden. Deze organisaties hebben namelijk van meet af uitgesproken alleen voor een aov-plicht te zijn als die voor alle werkenden geldt..” De belanghebbende worden hier niet meegenomen, omdat deze een ander belang heeft als de betrokken partijen. Daarmee is/word voor mij steeds duidelijk dat het doel is ZZPers te laten verdwijnen.

  3. Ik vind dat de minister het woord ZZP niet meer in de mond mag nemen zolang dat begrip niet gedefinieerd is. Op dit moment komt het begrip ZZP niet voor in (al dan niet fiscale) wetgeving.

  4. Blijkbaar hebben zowel UWV, belastingdienst, maar eerder ook de Unie van Verzekeraars goed in de gaten hoe divers de groep zzp-ers is en hoe lastig deze dan ook te vangen zijn in zogenaamd maatwerk. Onder het begrip zzp-er gaat een dermate grote verscheidenheid schuil van werkrelaties, beroepen, persoonlijke voorkeuren, inkomensniveaus etc. dat juist de verscheidenheid uniforme regelingen onmogelijk en dus niet wenselijk zijn. Laat zzp-ers dus zelf ook op dit terrein keuzes maken: broodfondsen, niet verzekeren, particulier verzekeren, zelf potjes reserveren, etc. etc. Of ga zoals Werkvereniging nu eens op een 21-eeuwse manier naar werken kijken. Nog veel beter.