"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

‘Dit is hét moment om als intermediair te laten zien waar je goed in bent’

Want we moeten het met elkaar doen en straks, na de crisis, ook weer met elkaar verder”. Interview met Frederieke Schmidt Crans, voorzitter van de Bovib.

“Het is bewonderenswaardig om te zien hoe Bovib-leden hun rol vervullen voor opdrachtgevers, leveranciers en zzp’ers tijdens deze coronacrisis. Dit is ook het moment om te laten zien waar je toegevoegde waarde in zit.” Dat zegt Frederieke Schmidt Crans, voorzitter van de Bovib.

“Veel leden pakken gelukkig hun regiefunctie. Opdrachtgevers zitten met hun handen in het haar. Zij hebben van het ene op het andere moment geen werk voor uitzendkrachten en zzp’ers, maar ze weten ook dat zij hen straks weer heel hard nodig hebben.”

Alle hens aan dek

Vanuit Het Flexhuis is het ook voor haar nu alle hens aan dek. “In overleg met de opdrachtgever kijken we continu waar we moeten opschalen en afschalen. De vraag naar IC verpleegkundigen neemt toe, maar de inzet van OK assistenten neemt juist weer af. Als intermediaire partij zijn we heel druk bezig om mensen op andere plekken in te zetten voor een grote diversiteit aan functies. Hier maken we gebruik van ons hele netwerk. Daarnaast bewaken we goed de betaalstromen richting leveranciers en zzp’ers, niet onbelangrijk in deze tijd.”

De intermediaire rol die de Bovib-leden hebben is op dit moment heel belangrijk, stelt Frederieke Schmidt Crans. “Wij moeten onze opdrachtgevers juist nu helpen bij het goed organiseren van de inhuur. En wij moeten de zzp’ers en bureaus die zwaar getroffen zijn door deze crisis bijstaan; zorgen dat zij zo min mogelijk uitval van uren hebben en zo weinig mogelijk omzetverlies lijden. Hier komen ook veel juridische zaken bij kijken. Wij dienen de belangen van alle partijen. Want we moeten het met elkaar doen en straks, na de crisis, ook weer met elkaar verder.”

Deze nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), die de regeling voor werktijdverkorting vervangt, helpt daarbij, denkt Frederieke Schmidt Crans. “Ik verwacht dat zowel uitzend- en detacheringsbureaus als opdrachtgevers baat kunnen hebben bij deze compensatiemaatregelen.”

Dit biedt mogelijkheden om samen tot oplossingen komen. “Stel dat er een urengarantie en doorbetalingsplicht geldt dan wordt die nu voor een deel gecompenseerd door de maatregelen van de overheid. Dit betekent dat een bureau ook deze compensatie kan doorvoeren daar waar een inlener een betaalverplichting heeft. Zo kunnen ze elkaar helpen.” Ook hierbij ziet Frederieke Schmidt Crans een belangrijke rol weggelegd voor de Bovib-leden. “Aan ons om de maatregelen goed te benutten en te managen om de schade voor alle partijen te beperken.”

Hart onder de riem

Frederieke wil dan ook graag de Bovib-leden en alle collega’s in de flexbranche een hart onder de riem steken: “Blijf vooral doen wat je doet en waar je ook goed in bent. Dit is het moment om jouw toegevoegde waarde te tonen. Hier zijn we voor.”

Eén reactie op dit bericht

  1. uiteraard mogen we in Nederland heel blij zijn met een regering die adequaat reageert op een uitbraak van Corona. Ik weet echter niet of ik de mening van Frederieke deel als het gaat om ‘baat hebben’ bij de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Gelukkig staat erachter “… baat kunnen hebben”.

    ik denk dat voor vele wat kleinere bureau’s en intermediairs geldt dat zij tussen wal en schip vallen. Er vallen klussen uit en salarissen moeten worden doorbetaald, maar de omzetdaling is géén 20%. Aan de andere kant droogt het aantal aanvragen op, maar heb je wel een team met recruiters op de payroll staan.

    Voor deze groep, zo lijkt mij, was de oude regeling (deeltijd-WW) een veel passender alternatief. Vraag is of de Rijksoverheid hier nog een oplossing voor verzint.

    Indien ik iets over het hoofd zie, verneem ik dit graag!