"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Minister Koolmees houdt vast aan grens van 1 jaar voor opt-out variant vervanging Wet DBA

D66 en VVD willen dat de zogenaamde ‘zelfstandigenverklaring’ langer geldig wordt dan 1 jaar. Minister Wouter Koolmees voelt daar niet veel voor.

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) blijft van mening dat een grens van 1 jaar voor de looptijd van de zelfstandigenverklaring belangrijk is om duidelijkheid te verschaffen. Dat stelde hij in reactie op een motie van VVD en D66 om die grens te heroverwegen.

Zelfstandigenverklaring

De zelfstandigenverklaring is onderdeel van de plannen om de Wet DBA te vervangen. Voor opdrachten met een uurtarief van meer dan 75 euro kunnen opdrachtgever en zelfstandige zo’n verklaring opstellen. Die geeft dan de zekerheid dat er geen arbeidsrelatie is.

Het plan is dat zo’n verklaring maximaal 1 jaar geldt en niet verlengd kan worden.

Een alternatief is gebruik maken van de webmodule. Die kan ook gebruikt worden voor opdrachten met een tarief onder de 75 euro per uur. In dat geval moeten de partijen een reeks vragen beantwoorden, voordat  er een verklaring verkregen kan worden die zekerheid vooraf geeft.

Termijn van 1 jaar

In het rapport Karakteristieken en tarieven zzp’ers, dat het kabinet liet opstellen, staat dat “slechts een zeer beperkt deel van de groep zzp’ers met hoge tarieven opdrachten (heeft) met een langere doorlooptijd dan een jaar.”

Maar het is ook bekend dat interim-managers, projectmanagers en IT’ers vaak opdrachten hebben die langer duren dan een jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om grote verandertrajecten.

Motie

Dennis Wiersma (VVD) en Steven van Weyenberg (D66) schrijven in hun motie dat in de praktijk  ‘veel opdrachten van echte zelfstandigen kunnen uitlopen en langer dan een jaar duren’. Ze vinden het onwenselijk als een echte zelfstandige onnodig wordt geconfronteerd met onzekerheid of een financiële strop, schrijven ze.

Daarom verzoeken ze de regering om de zelfstandigenverklaring in sommige gevallen ook langer dan een jaar geldig te maken.

‘Unieke maatregel’

Minister Koolmees voelt daar niet zoveel voor . “De bedoeling van de zelfstandigenverklaring is zekerheid geven aan echte zelfstandigen. Het is een unieke maatregel die veel vrijheid geeft. Maar hij moet wel alleen open staan voor werkenden die een goede positie hebben op de arbeidsmarkt en korte opdrachten doen.”

Er moet wel een grens zijn, zo stelt de minister. Anders leidt de verklaring juist tot onzekerheid. Hij wil ook voorkomen dat de regeling gebruikt wordt voor werkenden die geen echte ondernemers zijn.

Linkse oppositie principieel tegen zelfstandigenverklaring

De linkse oppositie is sowieso tegen de zelfstandigenverklaring. Gijs van Dijk (PvdA) noemt het ‘de bijl aan de wortel van ons sociaal bestel’.

PvdA, Groenlinks en SP dienden ook een motie in. Zij roepen de minister juist op de zelfstandigenverklaring helemaal te schrappen. In plaats van de opt-out mogelijkheid, willen deze partijen dat alle zelfstandigen volledig meedoen aan het sociaal stelsel.

De Tweede Kamer stemt volgende week over de moties.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

19 reacties op dit bericht

 1. Eerst nog maar eens zien of die opt-out er ook echt komt. Ik kan het me niet voorstellen vanwege de rechtsongelijkheid. Zeker ten aanzien van hybride ondernemers.

  Neem bijvoorbeeld een schilder die doorgans voor particulieren werkt en een aantal maanden in de winter bijvoorbeeld voor een woningbouwer. Die doet van maart t/m september wellicht 30 a 40 klussen. Geheel zelfstandig. Overduidelijk als zelfstandige zowel voor de arbeidsrelatie als de inkomstenbelasting. Echter een tarief onder de 75euro. Voor die winteropdracht heeft hij dus de administratieve lasten van de webmodule; en nog maar zien of hij er door heen komt. Een onzekere situatie dus wat betreft zijn jaarplanning.

  Vergelijk dit met een manager die van januari t/m december naar het kantoor van de klant rijdt. In een opdracht die duidelijk onder gezag wordt uitgevoerd, reguliere werkzaamheden, met hulpmiddelen beschikbaar gesteld door de opdrachtgever . Met slechts één opdracht per jaar (niet de 3 die de ondernemerscheck vereist). Maar ja, hij factureert meer dan 75 euro. Dus alles kan opeens ?!

  Bovenstaande lijkt me zo oneerlijk dat ik er (nog) op vertrouw, dat de Raad van State of eerste kamer hier een negatief advies over geeft. Anders is het wachten op de eerste rechterlijke uitspraken.

 2. Helemaal eens met Eddy (meestal trouwens), een opt-out is een vreemd gedrocht, de relatie met het tarief is al helemaal vreemd.
  Het feit dat men zo sterk over tarief praat geeft al aan over welke groep we het hebben.
  Misschien reken je intern met een tarief als je de offerte of prijsopgaaf maakt, maar uiteindelijk komt er dan toch een totaalbedrag uit voornoemde factuur…

  • Tuurlijk is de opt out (op basis van tarief) een gedrocht. Wie verdient er nu eerder een opt-out in mijn voorbeeld. De schilder natuurlijk. Daar kan volgens mij geen discussie over zijn.

   Als er überhaupt een opt out zou moeten komen dan zou ik zeggen “op basis van hybride ondernemerschap”. Lijkt me trouwens ook goed voor de kansen van startende ondernemende ZZPers

 3. Kan iemand nog 1 keer het probleem uitleggen? We zijn nu al zoveel jaar verder en ik weet nog steeds niet wat nu het probleem eigenlijk is.

  Iedereen vindt maar wat en alles wordt over 1 kam geschoren. Ik voel mij nu net een crimineel…

  En wat is nu eigenlijk een zzp-er? Wanneer ben je dat? Ik ken alleen maar de rechtsvormen? Is dat dan niet meer het uitgangspunt. Mag ik mij ook zmp-er noemen of ZP-er?

  Wie kan het allemaal in jip & Janneke uitleggen?

  • Maakt niet zo veel uit hoe je ze noemt, maar het gaat in principe over 1-pitters die zich voor de belastingdienst als ondernemer voordoen, maar dat in de praktijk niet altijd zijn en daardoor ten onrechte fiscale voordoen genieten. Je moet dan denken aan mensen die gewoon fulltime bij 1 opdrachtgever/werkgever aan het werk zijn, vaak onder gezag, kunnen eigen tijd niet indelen, kunnen niet de eigen vakantieduur bepalen, enz.
   Een andere groep waar dit over gaat is over een groep die niet sterk staat en uit vaste baan ontslagen is en nu noodgedwongen voor een veel te laag uurloon hetzelfde werk moet doen, eigenlijk een heel ander probleem dus

   • Dus dat is het, ten onrechte fiscale voordelen, waar het om gaat.
    Van alle aftrekposten als eenmanszaak zijn er twee die dan ter zake doen:
    – zelfstandigen aftrek
    – mkb winstvrijstelling.

    Haal die dan gestaffeld weg als je maar 1 opdrachtgever hebt. Daar kan ik mee leven. Nu worden opdrachtgevers masaal huiverig om ZZP-ers (wat dit dan ook is) niet meer in te huren.

    Hoop gedoe om niets wat mij betreft.

    Mensen in loondienst hebben toch ook fiscale voordelen en een schijnzekerheid.

    En de andere categorie is ook in te regelen door naast een minimum uurloon ook een minimum uurtarief in te zetten.

    • Bedenk hierbij nog even dan veel interimmers met dit soort uurtarieven vanuit een BV werken. En dan dus geen zelfstandigenaftrek krijgen

     • Die hebben weer andere fiscale voordelen.
      Is ook niet erg als een ondernemer wat fiscale voordelen heeft, maar wel als het helemaal geen ondernemer is volgens de regels.

    • Gewoon zorgen dat je aan de regels van ondernemerschap voldoet, dan is er niks aan de hand. Ik ken zelf niet 1 zzper die problemen heeft trouwens.

 4. Eerst was het advies van commissie Boot 6 mnd, nu zitten we al op een jaar.

  Maar blijft vreemd dat het gekoppeld wordt aan looptijd niet aan bestede tijd. Een jaar 1 uur per maand staat nog steeds gelijk aan een jaar van 40 uur per week.

   • Wellicht goed om nog een keer te benoemen dat deze zelfstandigenverklaring of de webmodule geen verplichting wordt (zoals de modelovereenkomst Wet DBA ook geen verplichting is). Het is een optie voor situatie waarin opdrachtgever twijfelt of er nu wel of geen gezagsrelatie is en zo meer zekerheid vooraf wil krijgen.

 5. En weer dat geneuzel of de werkvorm “Zelfstandige” nu wel of niet ondernemerschap is.
  Daar zijn we het al heeeeeel lang over eens: een Zelfstandige is in aanvang meestal geen ondernemer. Zelfstandigheid kan wél de basis zijn voor een startende onderneming en daarmee meer werkgelegenheid ! Voorbeelden genoeg waar Zelfstandigen doorgroeien naar een echte onderneming.
  Het zijn 2 totaal verschillende intenties en de minister blijft hier Blindvink of Dovekwartel spelen.
  “Er moet wel een grens zijn. Anders leidt de verklaring juist tot onzekerheid. Hij wil ook voorkomen dat de regeling gebruikt wordt voor werkenden die geen echte ondernemers zijn.”
  Lees ik hier nu dat hij de verklaring liever niet heeft en denkt dat met een grens op te lossen ? Dit is totaal niet werkzaam in de praktijk, omdat opdrachten in veel branches een langere doorlooptijd kennen. Het overdragen van kennis, het verloop en gebrek aan capaciteit en kennis gaan ervoor zorgen dat projecten NIET uitgevoerd gaan worden of gehaald gaan worden.
  Die macro-economische schade is vele malen hoger en totaal onverantwoord. Je zal zien dat het de uitstroom van werkgelegenheid naar andere landen zal stimuleren.
  Hoe vaak wil je werkgelegenheid wegsnijden en weggooien ?
  Andere insteek: waarom mag een Zelfstandige niet zijn best doen om zijn klant zo lang mogelijk te behouden ?! Iedere ondernemer zoekt een “vastigheid” en klantenbinding.

  Zorg voor regels die Zelfstandigheid borgen, voor mijn part met mindering aftrek (die ooit bedoeld was voor ondersteuning van een ondernemer om financiële armslag te hebben voor bijzondere kosten als loon, investeringen) en een verplichte bijdrage aan het Sociaal stelsel.
  Voorstellen die ook al 35 jaar lang geroepen worden. Als die Zelfstandige maar als werkvorm in de wet opgenomen wordt en niet met dat eeuwige geknutsel en anti-flex beleid via achterkamerpolitiek geslachtofferd wordt.

  • “waarom mag een Zelfstandige niet zijn best doen om zijn klant zo lang mogelijk te behouden ?!”

   Natuurlijk mag dat, maar als het de enige klant is, dan wordt dat wel een beetje ongeloofwaardig, iedere ondernemer zoekt naar spreiding van risico en een netwerk. Logisch ook.

   “Zorg voor regels die Zelfstandigheid borgen, voor mijn part met mindering aftrek”

   Daar straf je juist de echte zzpers ook mee, dan moeten die lijden onder het feit dat anderen geen ondernemer zijn, dat zou heel vreemd zijn.

   Een VAR 2.0 met fatsoenlijke handhaving is zo verkeerd nog niet, maar dat is de webmodule toch feitelijk ook…

   • Het lijkt er op dat de politiek juist een grote groep schijnzelfstandigen (zoals interim managers en interim ICT ers) juist in bescherming neemt. De opt out staat ver van beleid tegen schijnzelfstandigheid.

    Dat de VAR zo gek niet was schreef ik hier al 3 of 4 jaar geleden. Als men die VAR voor bijvoorbeeld maximaal 600 uur per eindklant per 12 maanden had laten gelden, dan was het kaf al behoorlijk van het koren gescheiden geweest.

 6. En tuig gewoon de VAR-regelgeving weer op, aangepast met de adviezen die jarenlang genegeerd zijn en dan heb het probleem binnen drie maanden opgelost.
  Wat er voor nodig is ?
  Een visie over werk en duurzaamheid.
  En zo te zien geldt alleen ten aanzien van klimaat het duurzaamheidsbesef.
  Nee, niet het ondernemersklimaat.

 7. Probleem zit niet in de definitie van ondernemerschap, maar in de definitie van werknemer. Die is nog steeds gebaseerd op het achterhaalde begrip ‘gezagsverhouding’ waarmee de wetgever dwingend wil bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking (en dus geen ondernemer). Aan die status zijn namelijk verschillende politieksociale ordeningsregels verbonden en de verzekerings- en pensioenpotten moeten ook gevuld worden. Al die zelfstandigen worden overigens door diezelfde Belastingdienst voor de BTW zonder enige discussie als ondernemer aangemerkt. Laat partijen zelf bepalen hoe ze met elkaar willen samenwerken, schaf de specifieke vrijstellingen af en maak tarieven platter. Scheelt de Belastingdienst ook een berg werk.

 8. Ik denk dat met betrekking tot de eis van max 1 jaar er heel veel zzpers in de problemen kunnen komen. Veel opdrachten die ik uitvoer duren meer dan 1 jaar dan wel dat een opdrachtgever drie keer achter zijn oren krabt of een opdrachtnemer de opdracht wel eens niet zou kunnen afmaken vanwege deze regel. Kortom, vraaguitval.