"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ZiPconomy en uitgever HR-Strategie worden mediapartners

Met ingang van vandaag, 1 mei, zijn ZiPconomy en Mindcampus een partnership aangegaan. Mindcampus is uitgever van HRPraktijk.nl (online), HR Strategie Magazine (print) en de HR Academy (live) en bereikt met haar titels een grote groep HR-professionals, vooral mensen die werkzaam zijn als HR-directeur of HR-manager-/adviseur.

De samenwerking tussen beide mediaplatformen zal vooral bestaan uit het uitwisselen van relevante content tussen HRPraktijk.nl en ZiPconomy. Daarnaast gaat de redactie van ZiPconomy in elk nummer van HR Strategie Magazine een artikel verzorgen over ZiPconomy gerelateerde onderwerpen.

Voor ZiPconomy is deze samenwerking een logische stap.  Steeds meer organisaties zien inhuur van externen als  een strategisch HR-thema. De kloof tussen  tussen vast en flex wordt kleiner en is bij sommige organisaties al helemaal verdwenen. Berichten vanuit de HR labels van Mindcampus verdiepen de informatie op ZiPconomy, met onze berichten op HRPraktijk en in HRStrategie kunnen wij ertoe bijdragen dat onderwerpen rond ‘inhuur’ en goed opdrachtgeverschap nog nadrukkelijker op de HR agenda komen.

Wij zijn ervan overtuigd dat Mindcampus en ZiPconomy met hun sterke achterban in respectievelijk ‘vast’ en ‘flex’  zo een actieve rol kunnen spelen in het bij elkaar brengen van relevante thema’s en relevante professionele beroepsgroepen.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie