"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Wet DBA handhaving

Kabinet houdt vast aan handhavingsmoratorium Wet DBA

Kabinet wijst verzoek oppositie tot strenger handhaven Wet DBA af. Maar laat dat geen aanleiding zijn om achterover te hangen als opdrachtgever, zo adviseert advocaat Boris Emmerig.

Het Kabinet wil vasthouden aan het handhavingsmoratorium Wet DBA. Dat schrijft Staatssecretaris Snel van Financiën vandaag  aan de Tweede Kamer in een reactie op ingediende moties die oproepen om de Wet DBA strenger te handhaven en boetes en naheffingen op te leggen. Moties die gisteren in de Kamer overigens niet op een meerderheid konden rekenen.

Het vorige kabinet heeft het handhavingsmoratorium van de Wet DBA ingesteld “vanwege onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties en in afwachting van nieuwe wetgeving” zo herinnert Snel de Kamer. “Alleen in het geval van ‘kwaadwillendheid’ kan de Belastingdienst handhaven door het opleggen van naheffingen en boetes.”

Ondertussen houdt de Belastingdienst volgens Snel wel toezicht op de “juiste kwalificatie van arbeidsrelaties voor de loonheffingen, geeft voorlichting en biedt een helpende hand bij de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Hiermee vergroot de Belastingdienst de kennis bij opdrachtgevers en kunnen zij hun werkwijze in overeenstemming brengen met de huidige regelgeving.”

Snel: loslaten handhavingsmoratorium leidt tot nieuwe onrust

De linkse oppositie wil dat de Belastingdienst meer doet dat deze ‘coachende rol’. In een motie roept ze de regering op naheffingen en boetes op te leggen. Dit naar aanleiding van een onlangs gepubliceerde rapportage van de Belastingdienst (zie hier), waarin geconstateerd werd dat meer dan de helft van de bezochte bedrijven in “meer of mindere mate onjuist” handelt bij het inhuren van zzp’ers.

Uitvoeren van deze motie kan volgens Snel alleen als het bestaande huidige handhavingsmoratorium los gelaten wordt. Nu kunnen alleen naheffingen en boetes opgelegd worden indien er zowel sprake is van een van een (fictieve) dienstbetrekking én van ‘kwaadwillendheid’.

Het kabinet voelt echter niets voor het loslaten van dat handhavingsmoratorium. Dat zal opnieuw “aanleiding geven tot onrust. In het verleden heeft een dergelijke onrust ertoe geleid dat opdrachtgevers terughoudend werden om zzp’ers in te huren. Vandaar dat dit kabinet er de voorkeur aan geeft het handhavingsmoratorium pas (gefaseerd) af te bouwen als de vervanging van de wet DBA zoals voorzien in het regeerakkoord is afgerond” aldus de staatssecretaris. Minister Koolmees komt voor deze zomer met een uitwerking van zijn plannen rond die nieuwe wet.

De coalitiepartijen steunden gisteren in de Kamer dit standpunt van het kabinet. De motie van GroenLinks Kamerlid Smeulders, met de oproep tot naheffing en boetes, werd dan ook verworpen.

 Blijvende discussie

Boris Emmerig van Holla Advocaten en specialist op het dossier Wet DBA, ziet in het verwerpen van de motie Smeulders geen aanleiding voor opdrachtgevers van zelfstandigen om achterover te gaan leunen. Politieke druk, actieve belastinginspecteurs, regels die aanleiding zijn voor discussie én nieuwe wetgeving die er aankomt zijn meer dan voldoende aanleiding voor organisaties om goed te kijken naar hun inhuurbeleid.

“De beuk erin, dat is de boodschap van de politiek”, zo constateert Emmerig in een reactie op de website van brancheorganisatie Bovib.

Hij sprak ook met verschillende Belastinginspecteurs en constateert dat ook zij sneller aan de slag willen. Dat wil nog niet zeggen dat ze het gelijk aan hun kant krijgen. Dat 6 op de 10 organisatie volgens Belastinginspecteurs steken laten vallen bij het inhuren van zzp’ers wil nog niet zeggen dat ze gelijk hebben zegt Emmerig. “Dat moet de rechter bepalen. Bijvoorbeeld dat de werkzaamheden van de zzp’er een wezenlijk onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Dat kan een aanwijzing zijn, maar er zijn genoeg voorbeelden waarbij je daar prima een zelfstandig ondernemer voor kunt inhuren. Hetzelfde geldt voor zzp’ers waarvoor geen vervanging wenselijk is. Soms wil je als opdrachtgever gewoon net die ene expert. Dat zegt niks over je arbeidsrelatie.’

Ga na of je voldoet aan de regels

Of opdrachtgevers op dit moment de rechter aan hun zijde zullen vinden of niet, duidelijk is wel dat het handhavingsmoratorium binnen het jaar afgebouwd wordt. En dat er nieuwe wetgeving rond inhuur van zzp’ers aankomt. Vanaf dat moment staat de Belastingdienst sterker.

“Ondernemer, ga nu eens goed kijken naar je inhuurbeleid” adviseert Emmerig dan ook. “Je hebt nog minder dan een jaar de tijd”, waarschuwt hij. “Vanaf 1 januari 2020 wordt gehandhaafd. Benut dit jaar dus om in kaart te brengen wie je zzp’ers zijn, hoe ze werken en analyseer of je op deze manier voldoet aan de Wet DBA. Voldoe je niet? Richt het dan nu anders in. Het is mogelijk om dit informeel of formeel af te stemmen met de Belastingdienst.”

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts