"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Inhuur externen wordt onderdeel strategisch personeelsbeleid van de Rijksoverheid.

Rijksoverheid wil meelopen met ontwikkelingen arbeidsmarkt.

Het beeld dat bij de overheid werken veel zekerheid biedt, klopt nog steeds. Bij de Rijksoverheid heeft 92 % van de werkenden een vast contract. Het Rijk wil meer de ontwikkelingen volgen op de arbeidsmarkt en met daarbij ook ruimte inhuur en voor zzp’ers.

Dat is te lezen in het stuk Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025, waarin minister Kajsa Ollongren onder meer uit de doeken doet hoe de Rijksoverheid als werkgever de arbeidsmarkt gaat benaderen. Het stuk is akkoord bevonden door het kabinet en ligt nu bij de Tweede Kamer.

Krappe arbeidsmarkt

Ambtenaren zijn steeds hoger opgeleid en het werk verandert door de automatisering van allerlei processen. De Rijksoverheid verwacht niet dat er arbeidsplaatsen zullen verdwijnen, maar wel dat het werk wel gaat veranderen. Dat vraagt bijvoorbeeld om investeringen in de juiste vaardigheden van het zittende personeel.

Soms blijft inhuur meest adequate manier organiseren capaciteit

“De uitdaging ligt in het organiseren van de juiste capaciteit om als Rijk uitvoering te geven aan het nieuwe werk dat als gevolg van de technologisering verschijnt. In sommige gevallen blijft externe inhuur de meest adequate manier om daar invulling aan te geven”, schrijft de minister. Het Rijk moet net als andere organisaties daarnaast ook inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt waar met name een gierend tekort is aan hoogopgeleide ICT’ers en data-analysten.

Mix van interne wendbaarheid en slimme inhuur

Om op al die veranderingen moet de Rijksoverheid ook steeds flexibeler inspelen, maar gezien die grote vaste kern van werknemers lukt dat niet altijd goed genoeg. “De onbenutte mogelijkheden tot wendbaarheid liggen voornamelijk in het sturen op interne flexibiliteit, gecombineerd me een intelligente invulling van de mogelijkheden tot externe flexibiliteit, door middel van tijdelijke inhuur en uitzendkrachten”, zo staat er in het stuk.

En om in lijn te blijven met de flexibilisering van de arbeidsmarkt, wil Het Rijk open staan voor werkenden die op andere wijzen bijdragen aan het werk bij het Rijk, in lijn met de arbeidsmarkt-trend van flexibilisering. “Het Rijk moet als opdrachtgever en maatschappelijk partner slim gebruik maken van de inbreng van zzp’ers, gig workers, studenten, enzovoorts.”

Zeven focuspunten

In de notitie worden zeven focuspunten van het personeelsbeleid voor de Rijksoverheid opgesomt:

  1. Permanent profileren en positioneren: inspelen op de krappe arbeidsmarkt door de Rijksoverheid nog sterker te promoten als uniek ‘bedrijf ’ waar men veelzijdig, uitdagend en leerzaam werk kan verrichten voor Nederland.
  2. Het Rijk als inclusieve organisatie: inzetten op een inclusieve overheidsorganisatie met divers samen-gestelde teams en meer diversiteit in met name de hogere schalen. Dit onder andere vanwege de vergrijzing, de veranderende arbeidsmarkt, de veranderingen in de samenleving en de toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken.
  3. De mens centraal: inspelen op de individualisering door maatwerk en persoonlijke ontwikkeling voor medewerkers mogelijk te maken en aan te sturen op modernisering van arbeidsvoorwaarden.
  4. Wendbare medewerker en organisatie: flexibel inspelen op de veranderende omgeving en de verande- rende rol en taken voor de overheid door het Rijk en zijn medewerkers flexibeler in te zetten. Inzetten op andere manieren van werken en organiseren.
  5. Permanent ontwikkelen: inspelen op de noodzaak tot voortdurende ontplooiing en persoonlijke ont- wikkeling, de vergrijzing en het steeds veranderende werk, door medewerkers zich in gelijk tempo met hun vakgebied te laten ontwikkelen.
  6. De werkbeleving staat voorop: inspelen op de behoeftes van medewerker en het oplopende ziektever- zuim door een werkomgeving te bieden, die wordt gekenmerkt door een open cultuur waar medewerkers zich veilig voelen en vitaal blijven.
  7. Publiek leiderschap: leidinggevenden ontwikkelen een wederkerige arbeidsrelatie met hun medewerkers, en hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om hen te ondersteunen in hun loopbaanoriëntatie.
De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Anticiperen op de vergrijzende samenstelling van medewerkers in de overheid kan inderdaad ook door slimmer inzetten van interim medewerkers. Goed om te zien dat daar in de strategie expliciet aandacht voor is. Zeker om trainees en jonge medewerkers de kans te geven zich snel te ontwikkelen ook voor de zwaardere functies. Vallen daar plekken open dan kunnen deze plekken tijdelijk bemensd worden en maakt kans op doorstroom mogelijk.