SLUIT MENU

De Master Vendor: redding van het klassieke uitzendbureau?

De ‘Master Vendor’ is het nieuwste buzzwoord in het uitzendwezen. Steeds meer bureaus nemen graag die regierol op zich. Maar hoe fijn is het werkelijk om zo’n hoofdaannemer te zijn?

Als je als organisatie met meerdere uitzendbureaus werkt, kan het je al snel gaan duizelen. Want waar leg je welke vraag neer? Hoe selecteer je de flexkrachten van elke uitzendorganisatie? En hoe verwerk je dat vervolgens allemaal in je eigen administratie, van noodzakelijke toegangspasjes tot de hele facturatiestroom?

Enter de master vendor: meestal een van die uitzendbureaus met wie je al zaken doet, die zich opwerpt als regisseur van het hele proces. De master vendor wordt hoofdaannemer van alle vragen die je normaal bij verschillende uitzendbureaus uitzet. De voordelen zijn legio: nog maar één aanspreekpunt, alle facturen via één systeem je organisatie in, en de garantie dat je 100% bezetting hebt, inzicht in de totale keten, van klantvraag tot en met de aangesloten uitzendbureaus, zonder dat iemand op de laatste dag afbelt. Tenminste: door de samenwerking tussen de verschillende bureaus is dan altijd wel een vervanger voorhanden.

De theorie is mooi, en lijkt wel wat op die van een MSP-provider: ook die claimt immers het hele proces rondom flexibele inhuur (specifiek voor de professionals) voor een klant te ‘ontzorgen’. Verschil is wel dat de term master vendor vrijwel uitsluitend gebruikt wordt voor uitzendbureaus, dat er geen directe contracten worden gesloten met de andere bureaus, en dat de master vendor zelf ook bijna altijd een van de leveranciers is, en hoogst zelden (tot nooit) alleen maar regisseur.

Nog niet zo makkelijk

Dat maakt dat het in de praktijk ook nog niet zo’n makkelijke propositie is als veel uitzendbureaus mogelijk denken. Het betekent namelijk dat je ook de systemen van zowel de bureaus als de klant op elkaar moet afstemmen. En dat is niet eenvoudig, weet bijvoorbeeld Bart Goossens, commercieel directeur bij Nétive, een van de weinige bureaus in Nederland die zich specialiseert in cloudsoftware voor de inhuurmarkt, voor zowel uitzendkrachten als professional. ‘Veel klanten van de master vendor willen niet zomaar een eigen tooling van de master vendor zelf. Daarnaast willen de uitzendbureaus die leveren in een master vendor-constructie liever niet op een tool aanhaken van de concurrent. Daarom zie je vaak dat er behoefte is aan een onafhankelijke partij die de tooling levert.’

Bart Goossens

Ook in aanbestedingen wordt dit vaak als eis geformuleerd, ziet Goossens, die de opkomst van de master vendors ‘de volgende stap’ noemt in professionalisering van de inhuurketen. ‘Het begon met MSP’s die de inhuur van professionals goed administreerden. Dat staat inmiddels vaak wel strak. Nu zie je dat organisaties ook graag de volgende stap willen maken. Met de uitzendkrachten, maar ook met bijvoorbeeld recruitment voor vast en met interne mobiliteit.’

Veel winst te halen

Die hele HR-keten kan nog ‘zwaar geautomatiseerd’ worden, aldus Goossens. ‘Er is veel winst te halen, ook voor de uitzendbureaus. Hun marge daalt elk jaar. En op het gebied van kwaliteit van mensen – en daarmee ook: de uitzenddienstverlening – kunnen ze zich nauwelijks van elkaar onderscheiden. Het is niet gek dat ze daarom allemaal bezig zijn met tooling en rapportages. Zo maak je voor de klant de hele keten ‘neutraal’ inzichtelijk.’

Met Nétive zit hij daarmee in een goede positie, beseft hij. ‘Wij bieden de gereedschapskist om zonder stress van aanvraag tot 100% vervulling te kunnen gaan.’

E-HRM Specialisten met ruim 20 jaar ervaring in de Nederlandse markt. Nétive is de enige volledige onafhankelijke VMS aanbieder in Nederland. Bekijk alle berichten van Nétive