"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Steven van Weyenberg (D66): ‘Zelfstandigenparagraaf regeerakkoord ambitieus, maar haalbaar’

Ambitieus, maar ook realistisch, haalbaar en gebalanceerd. Zo typeert Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) de plannen van Rutte III voor de zelfstandigen. In een interview vertelt hij meer over de achterliggende visie van de aanpassing van de Wet DBA.

“Ik vind de paragraaf in het regeerakkoord over de zelfstandigen en vooral ook de Wet DBA ambitieus, maar ook realistisch, haalbaar en gebalanceerd.” D66-Kamerlid Steven van Weyenberg roerde zich de afgelopen twee jaar regelmatig in de debatten rond de Wet DBA. Aan een van de ‘zijtafels’ onderhandelde hij onder andere over de zzp-paragraaf in het nieuwe regeerakkoord.

Vooral de aanpassingen van de Wet DBA springen daarbij in het oog. Een minimumtarief, een opdrachtgeversverklaring, en een opt-out mogelijkheid boven de 75 euro.

Opt-out voor bovenste segment zp-markt. Opdrachtgeversverklaring voor midden segment

“De Wet DBA helpt niet waar het moet helpen en het levert schade op waar we geen schade willen. Die gaat nu echt van tafel”, zegt Van Weyenberg

Het nieuwe kabinet wil een online vragenlijst maken, een zogeheten ‘webmodule’. De opdrachtgeversverklaring die hieruit voortkomt moet vooraf duidelijk maken of er nu wel of niet sprake is van een arbeidsrelatie.

Die opdrachtsverklaring geldt niet voor opdrachten boven de 75,- euro per uur.

“We bewandelen inderdaad meerdere sporen tegelijk. De markt van zelfstandigen is te divers om met een algemene maatregel te komen. Voor wie een hoger tarief van 75,- euro heeft, komt er er een opt-out regeling. Mits de opdracht korter dan een jaar is of het moet gaan om niet-reguliere werkzaamheden. Onder de 18 euro is inhuren van zelfstandigen niet meer toegestaan.

Voor het gebied daartussen komt er opdrachtgeversverklaring, waarbij gekeken wordt wat de situatie bij de opdrachtgever is.”

Aan welk type criteria moeten we hierbij denken?

“De opdrachtgeversverklaring is een zeer ingrijpende aanpassing. Die moeten we nog gaan uitwerken.  Daarin willen we vooral ingaan op elementen van echt, materieel werkgeverschap. Krijg je een cursus? Is er een beoordelingsgesprek? Dat soort dingen. Het bijwonen van een vergadering moet natuurlijk gewoon kunnen.  We gaan dat verduidelijken. En de wettelijke kaders aanpassen, zodat er betere indicatoren zijn wat nu precies een gezagsrelatie is. We gaan dus verduidelijken en verruimen.”

Willen we alle partijen in het veld bij de uitwerking betrekken

De duvel zit hem in de details

“Zeker. Het is ingewikkelde materie. Daarom willen we ook alle partijen in het veld bij de uitwerking betrekken. We gaan daarbij echt denken vanuit de opdrachtgever.

Wat daarbij ook belangrijk is, is dat we het vertrouwen weer gaan herstellen. We maken in de uitwerking van de vragenlijst ook graag gebruik van alle expertise die er is in het land van de zelfstandige professionals.

Daarbij moet in die beoordeling de ruimte zitten die we willen, en proberen we zo een pakket neer te zetten dat de echte zelfstandigen weer moet helpen. En dat begint primair met het wegnemen van de onzekerheid bij opdrachtgevers.”

Een punt van zorg onder veel zelfstandigen is wel:hoe lang gaat dit allemaal duren?

“Voor een aantal zaken is een wetswijziging nodig, voor een aantal ook niet. Maar ook dan willen we het zorgvuldig doen. In de tussentijd blijft het handhavingsbeleid alleen gericht op de evident kwaadwillenden. Bij een nieuwe regeling komt er een ruimhartige overgangstermijn.

We willen de onrust van de opdrachtgever – waar de zelfstandige zoveel last van heeft  – wegnemen

Het regeerakkoord straalt rond de Wet DBA wat mij betreft uit dat we ons buitengewoon goed realiseren dat we zaken moeten aanpassen en dat we daar tempo mee moeten maken. Maar wel zorgvuldig en in overleg de praktijk.

We willen de onrust van de opdrachtgever – waar de zelfstandige zoveel last van heeft  – wegnemen.”

De term ‘reguliere werkzaamheden’ komt een aantal keer terug. Komt die straks ook terug in de opdrachtgeversverklaring?

“Die term is  gekoppeld aan het minimumtarief en aan de opt-outregeling. Als een zelfstandige die reguliere werkzaamheden doet, kan dat niet onder het minimumtarief. En bij een uurtarief van meer dan 75 euro kan het niet langer dan een jaar.”

Het minimumtarief kwam als een verrassing

“We willen het de ondernemende zelfstandige niet onnodig lastig maken. Tegelijk willen we zelfstandigen aan de onderkant van de markt beschermen.  Groepen die weinig onderhandelingsmacht hebben en bij wie eigenlijk niet echt sprake is van ondernemerschap. De Wet DBA deed daar eigenlijk onvoldoende iets aan. Met een minimumtarief doen we dat wel.

Het is een maatregel die je ook in samenhang moet zien met andere voorstellen om uit het regeerakkoord, gericht op een bredere hervorming van de arbeidsmarkt . Naast een oneigenlijke gebruik van de zzp-constructie pakken we ook het oneigenlijk gebruik van payrolling aan. We willen  het ook weer aantrekkelijker te maken mensen een gewoon arbeidscontract aan te bieden.

Er is heel veel werk aan de winkel voor het kabinet om hiermee aan de slag te gaan. De insteek is: de echte zelfstandigen te helpen en de kwetsbare zelfstandigen meer te ondersteunen. “

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

5 reacties op dit bericht

 1. Bedankt voor de uitleg.
  Wellicht wat vroeg, maar begrijp ik goed dat voor opdrachten LANGER dan 1 jaar en BOVEN de 75 euro wél een opdrachtgevers verklaring ingevuld moet worden?
  Of zijn opdrachten langer dan een jaar boven de 75 euro straks helemaal niet meer mogelijk?

  • Bjorn,

   Opdrachten van langer dan een jaar en boven 75,- euro zijn sowieso mogelijk indien het GEEN reguliere bedrijfsactiviteiten zijn.

   Over langer dan een jaar, boven een tarief en WEL reguliere bedrijfsactiviteiten via een opdrachtgeversverklaring mogelijk zijn, dat is m.i. nog onduidelijk. Ik ben wel bezig om daar mee helderheid over te krijgen.

   • Hoi Hugo-Jan,
    Ok dankjewel. Dan hoop ik dat men de term ‘Reguliere Bedrijfsactiviteiten’ nog wat meer specificeert…
    Is IT bij een bank, ziekenhuis of verzekeraar een reguliere bedrijfsactiviteit? Het is geen core business, maar ieder bedrijf heeft IT…
    Of geldt de regel dat het bedrijf er ook al interne krachten voor aan het werk heeft die ongeveer hetzelfde werk (kunnen) doen?

    Je kent de discussies uit de Wet DBA, dus je snapt dat deze term de nodige interpretaties mogelijk maakt en dus discussies 😉

 2. Ik denk dat je die hele term ‘reguliere werkzaamheden’ weg moet laten, anders krijg je alle DBA-discussies en ‘holistisch juristerij’ weer terug.
  Regel gewoon dat werkzaamheden altijd mogen worden uitbesteed aan een zzp’er, beperk het in tijd en als iemand langer nodig is, dan moet er een andere zzp’er komen of de 1e moet in dienst treden.
  Zo los je ook het probleem op dat hoogopgeleide interimmers jarenlang bij dezelfde opdrachtgever blijven hangen zonder bij te dragen aan het sociale stelsel.

 3. In algemene zin ‪heb ik er wel vertrouwen in, omdat de intenties van het regeerakkoord kloppen. Er ademt waardering voor zzp’ers uit en dat ze een doelgroepgerichte benadering nastreven en niet 1 mln. zzp’ers (wie heeft die naam ooit bedacht) in 1 size fits all regels vatten.

  Als de opvolgers van Wiebes en Asscher open staan voor geluiden van zzp’ers en hen goed gezind zijn, dan is veel oplosbaar. Bij Wiebes had ik altijd het idee of hij in zijn eigen werkelijkheid leefde en ook met dedain sprak en bij Asscher dat hij dogmatisch met de vaste baan bezig was. De benoemingen worden dus wel interessant voor ons.